Hopp til innhold

Nav slaktes i intern rapport

I en intern rapport blir det avdekket store feil og mangler ved Nav-systemet. Rapporten avslører blant annet at arbeid som normalt tar 8 minutter, tar 12 dager å få gjort i Nav.

Nav
Foto: Fotomontasje: Helge Carlsen / NRK

Sakene blir nemlig liggende i kø mellom de ulike kontorene som skal behandle dem.

Dette gir forsvinnende liten effektiv arbeidstid, 0,005 prosent, i et tungt Nav-system, og når det gjelder utbetalinger av sykepenger er saksbehandlingen preget av feil eller manglende opplysninger og venting, slår rapporten fast.

- Må ryddes opp

Rapporten peker på at de ansatte yter sitt beste for å gjøre en så god jobb som mulig overfor brukerne, men sliter med et tungrodd system.

- Dette er bekymringsverdig, sier fungerende hovedtillitsvalgt i UNIO, Øystein Lauen.

Jarle Berge leder NTL/Nav

Jarle Berge leder NTL/Nav.

Foto: NTL/Nav

Også hovedtillitsvalgt i NTL Nav, Jarle Berge, uttrykker bekymring for organiseringen.

- Er det riktig, er det svært ineffektiv saksbehandling, og det er ikke bra. Det vi sliter med, er forholdet mellom lokalkontorene, som behandler søknadene, og Nav forvaltning, som fatter vedtakene. Der må det ryddes opp, sier Berge til nrk.no.

Les også: Dårlig oppgavefordeling i Nav

- Bruker 3,4 årsverk på å lete etter saker

Konsulentselskapet Ernst & Young, som i begynnelsen av Nav-reformen vurderte pilotkontorene og på den måten var med på å utforme den modellen Nav består av i dag, bekrefter overfor NRK at de har foretatt den interne evalueringen.

De vil imidlertid ikke kommentere innholdet og peker på at det er Nav som har eierskap til rapporten.

Nav bekrefter at ledelsen bestilte rapporten av Ernst & Young på vårparten i 2008, og at svarene forelå på høsten. Hverken Nav-ledelsen eller Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker å kommentere funnene eller hva som eventuelt har blitt gjort med forholdene rapporten kritiserer.

- Vi ønsker ikke å kommentere hva som står i rapporten, dette er et lederverktøy som er ment til intern bruk, får nrk.no opplyst av kommunikasjonsenheten i Nav.

Flere tillitsvalgte nrk.no har vært i kontakt med, bekrefter at flere fylker har vært med på evalueringen. Nav Oslo er at av fylkene som kommer dårligst ut.

Mye av skylden for tidssløseriet er arkiveringsmetodene.

- Slik arkivet, kontorene og den fysiske saksflyten er organisert i dag, bruker avdelingene i verste fall 3,4 effektive årsverk på å lete etter saker, står det i rapporten.

- Vi er klar over situasjonen. Saksbehandlingstid forsvinner i kaos og rot, sier Jarle Berge.

- Restansene (saker som det ikke er fattet et vedtak i, journ. anm.) har forverret seg med Nav i forhold til hvordan det var før reformen. Det er tydelig at vi ikke har hatt den effekten av organiseringen som vi håpet på. Her må vi ta organisatoriske grep.

Hver ansatt tilbakelegger en helmaraton i gangene en gang hver syvende uke.

Ernst & Young-rapporten

Ifølge rapporten mangler avdelingene standardiserte rutiner og felles praksis. Det er heller ingen felles rutiner for hvordan man skal håndtere eller prioritere post, heller ikke hvordan man skal oppbevare ubehandlet post.

- Avdelingene har ikke tilfredsstillende internkontroll, slås det fast.

Massiv kritikk

Dette er ikke den eneste rapporten som retter søkelyset mot Nav og deres system.

I forrige uke offentliggjorde Fafo en rapport som satt fokuset på Navs enorme konsulentbruk, noe som igjen kan være veldig uheldig for kompetanseutviklingen i Nav.

Les også: Bruker 2 milliarder på konsulenter

Også Arbeidstilsynet har rettet søkelyset mot Nav og kalte Nav-direktør Tor Saglie inn til et møte onsdag denne uken for å diskutere overtidsbruk og den stadig voksende arbeidsmengden som de ansatte opplever.

Hverken Saglie eller regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast, vil kommentere hva som kom ut av møtet.

Les også: - Driver rovdrift på de ansatte

Flere forskere og eksperter som var med i evalueringen av Nav-reformen har vært kritiske til gjennomføringen. Begge ekspertutvalgene som ble nedsatt av regjeringen før Nav-reformen ble vedtatt i 2005, advarte mot interne konflikter og lange saksbehandlingstider, og ingen av dem anbefalte en sammenslåing.

Også de som testet en slik modell ut i praksis, var negative, og hadde ingen positive erfaringer med den.

Les også: Ble advart mot Nav-reformen

Les også: - Nav-reformen er fordømt umulig

Les også: Varsler full gjennomgang av NAV

Og i dag kom Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) med sin evaluering av Nav. Der kommer det frem at 40 prosent av de ansatte mener at reformen har gått ut over kvaliteten av arbeidet de gjør, og at nesten samtlige (9 av 10) har fått en økt arbeidsbelastning og at sykefraværet har økt.

Les også: Dårlig oppgavefordeling i Nav

Treg postgang

I tillegg til manglende rutiner sliter Nav også med treg postgang, der posten kan bruke opptil fire dager fra bruker til riktig mottaker i Nav.

Og i et av verstingfylkene, Oslo, blir 62 prosent av posten først registrert to dager etter mottak. Rapporten slår dessuten fast at posthåndteringen i hele Oslo er preget av dobbeltarbeid.

10 prosent av posthåndteringen er dobbeltarbeid eller unødig arbeidsteg. Et dokument kan bli sortert fra 4 til 9 ganger.

Ernst & Young-rapporten

Har ikke gjort noe

Kilder nrk.no har vært i kontakt med kan bekrefte at Nav har gjort lite eller ingenting siden disse feilene og manglene ble avdekket for over fire måneder siden.

- Man kunne helt klart ha gjort ting tidligere og kommet situasjonen i forkjøpet, sier Berge, men understreker at han har tillitt til ledelsen.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ