- Driver rovdrift på de ansatte

NAV-ansatte forteller om om overtidsjobbing i så stort omfang at det bryter med arbeidsmiljøloven.

Nav og penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Arbeidsforholdene i NAV er så alvorlige at Arbeidstilsynet har hasteinnkalt NAV-direktøren. - Dette kan ikke vente, sier tilsynet.

Over 1000 overtidstimer

Flere kilder nrk.no har vært i kontakt med, forteller om mye overtidsjobbing, også i så stort omfang at det bryter arbeidsmiljøloven.

En ansatt, som ønsker å være anonym, forteller om ansatte som jobbet over 1000 overtidstimer i fjor, samt flere som hadde flere enn 400 timer med overtid.

- Dette er ikke bare ulovlig, det er rovdrift av egne arbeidstakere, sier mannen til nrk.no.

- Er det et sted lovene for arbeidslivet må etterleves, må det da være i staten, mener han.

Les: - Vi greier ikke mer

Les: Ansatte og brukere raser mot NAV

Han forteller dessuten at det ble trikset med timelistene, slik at overtidstimene ble fordelt over en lengre periode og på den måten fremsto som lovlige i henhold til arbeidsmiljøloven.

- Har måttet be om dispensasjon fra loven

NAV-direktør Tor Saglie sier at han ikke kjenner til en slik triksing, men bekrefter overtidsbruken.

Tor Saglie.

Tor Saglie, direktør i NAV.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

- En del av belastningsforholdene er knyttet til overtidsbruken i forbindelse med det omstillingsarbeidet vi har. For enkelte ansatte har vi vært nødt til å be om dispensasjon fra de ordinære overtidsbestemmelsene, sier han.

- Har dere til enhver tid søkt om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven dersom det lovlige antall overtidstimer er overskredet?

- Jeg kan ikke garantere at vi har vært like flinke overalt, men jeg forutsetter at reglene er blitt fulgt.

- Overtid under "frivillig tvang"

Tillitsvalgte nrk.no har snakket med, avviser at de kjenner til en slik triksing med timelistene, men bekrefter en omfattende overtidsbruk.

- Folk må jobbe overtid blant annet for å få ned saksbehandlingstiden, sier hovedtillitsvalgt i NAV NTL, Jarle Berge.

- Må de jobbe overtid, eller vil de?

- Det er nok mer en form for frivillig tvang, svarer han.

- Alvorlige forhold som ikke kan vente

4. november i fjor varslet Arbeidstilsynet om tilsyn med arbeidsmiljøet og arbeidet i NAV. Tilsynsbesøkene skulle foregå fra januar til april, før tilsynet ville levere en skriftlig rapport med eventuelle krav om tiltak i juni.

Men etter bare drøyt en måned med undersøkelser, der Arbeidstilsynet har gjennomført ni tilsyn på både NAV-kontorer og i Arbeids- og velferdsdirektoratet, er det avdekket så alvorlige forhold at NAV-direktør Tor Saglie må stille i et hasteinnkalt møte.

- Vi har funnet forhold som vi vurderer som så kritiske at de ikke kan vente til juni. Dette haster det å få gjort noe med, får nrk.no opplyst av Arbeidstilsynet.

Det er foreløpig ikke klart hvilke forhold som gjør at Tor Saglie hasteinnkalles.

Saglie: Ser frem til å bli informert

Tor Saglie vil ikke kalle det et hastemøte og mener det har vært avtalt en tid.

- Jeg skal få underveisrapport i forhold til de tilsynene Arbeidstilsynet har hos oss. Jeg ser frem til å få en orientering om de foreløpige observasjonene tilsynet har gjort, sier Saglie til nrk.no.

Han presiserer at han er ukjent med de funnene Arbeidstilsynet har gjort, og som de vurderer som kritiske.

- Jeg har ikke blitt informert om de funnene ennå, så det kan jeg ikke si noe om nå, men jeg er glad for å få informasjon på et tidlig tidspunkt. Er det ting vi nå kan korrigere og ta tak i, bør vi selvfølgelig gjøre det umiddelbart.

Si din mening om NAV under videoen

Video nsps_upload_2009_2_13_14_43_53_57.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Les også: Varsler full gjennomgang av NAV

Si din mening her!

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger