Hopp til innhold

- Nav-reformen er fordømt umulig

Nav-modellen ble testet ut på flere kommuner i forkant av reformen, men ingen hadde positive erfaringer med den. - Politikerne lukket øynene for resultatene, sier forsker.

Stortinget ble advart mot problemene med NAV-reformen.
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Jeg tror de ville fremstille Nav-reformen i et mer gunstig lys og lukket øynene for de advarslene som ble gitt, sier forsker ved Telemarksforskning, Geir Møller, til nrk.no.

Nrk.no kunne i dag fortelle at begge ekspertutvalgene som ble nedsatt av regjeringen før Nav-reformen ble vedtatt i 2005, advarte mot interne konflikter og lange saksbehandlingstider og anbefalte ikke sammenslåing.

Les: Ble advart mot Nav-reformen

- Dårlige erfaringer

Geir Møller

Geir Møller.

Foto: Telemarksforskning

Ikke nok med at den politiske ledelsen ikke ville lytte på det øret, det ble også gjennomført praktiske pilotprosjekter på ulike modeller i 15 kommuner i forkant av reformen.

Resulatet av disse var ikke til å ta feil av.

- De kommunene som testet modellen som var slik Nav er i dag, måtte bare legge tanken fra seg. Den ble altfor stor og krevende, sier Møller.

Han ledet evalueringen av pilotprosjektene.

- Det var dårlige erfaringer med modellen. De viste at den er veldig ressurskrevende, og kompetansemessig er det vanskelig for de ansatte å strekke seg over alle fagfeltene de sammenslåtte etatene representerer, sier Møller.

De dårlige erfaringene man hadde med testene da, er opp av dage de problemene vi ser i Nav i dag.

Forsker Geir Møller om Nav-reformen

For Nav sliter med svært lange behandlingstider og køer av brukere som ikke får hjelp innen rimelig tid.

Les: Bryter egne frister stadig oftere

Les: - Vi greier ikke mer

Les: Bruker 2 milliarder på konsulenter

- Rart de ikke tok mer hensyn til advarslene

Et enstemmig Storting vedtok - til tross for advarslene - Nav-reformen i 2005, som innebar en sammenslåing av Aetat, Trygdeetaten og sosialtjenestene. Dette overrasket Møller.

- Jeg ble veldig overrasket over at Stortinget valgte denne modellen og synes det er rart at det ikke ble tatt mer hensyn til advarslene.

Møller forteller om en adskillig enklere modell som ga de beste resultatene.

- Den største effekten kom av at de ansatte fra de ulike etatene bare satt ved siden av hverandre. En samlokalisering kunne altså ha gjort mye, men en total sammenslåing er å gå for langt, mener han.

Men ideen om den såkalte supergeneralisten, altså den ansatte som skal håndtere alle saksfeltene, har ridd reformen som et mantra.

Forsker Geir Møller om Nav-reformen

- Ble ikke anbefalt

Dette stiller Eva Kristin Hansen (Ap), som var saksordfører i arbeids- og sosialkomiteen da reformen ble vedtatt, seg uforstående til.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som blir tegnet av situasjonen, jeg kan ikke huske at noen advarte oss, sier hun og legger til at Stortinget forholdt seg til den informasjonen som regjeringen la frem.

Og at Nav-reformen er for ekstrem, er hun ikke enig i.

Statssekretær i AID, Laila Gustavsen

Laila Gustavsen mener Nav-reformen er riktig.

Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

- Jeg synes egentlig ikke at vi har gått så veldig langt, mener Hansen.

Også statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen, mener det var og er riktig å gjennomføre Nav-reformen slik den er i dag.

- Det er riktig at forskerne anbefalte en fortsatt deling mellom etatene, men samtidig sa de at det ikke var noen umulig oppgave å gå for én etat, sier Gustavsen.

Geir Møller sier imidlertid at anbefalingene i forkant av Stortingets vedtak, ikke kunne misforstås.

- Det ble gitt helt tydelig beskjed om at en slik sammenslåing ikke ble anbefalt.

Si din mening her!

AKTUELT NÅ