Hopp til innhold

Naturvernforbundet: Stans barbarisk avliving av jerv

Jerveunger som ikke har sett dagens lys tas ut av hiet og skytes. Det vil Naturvernforbundet ha en slutt på.

Jerveunger som ikke har sett dagens lys tas ut av hiet og skytes. Det vil Naturvernforbundet ha en slutt på.

De ansatte i Statens Naturoppsyn går inn i hiet og hente ut mor og barn for å ta livet av dem.

Ei mor vandrer hvileløst fram og tilbake mens hun observerer de ansatte i Statens Naturoppsyn som graver fram hiet der de tre nyfødte ungene hennes ligger og sover.

– Jeg blir aldri vant til å ta livet av små jervevalper. De har ofte ikke engang vært ute og sett dagens lys, så det er rett og slett utrivelig, sier fellingsleder i Sør-Norge Lars Gangås.

Lars Gangås

UTRIVELIG: Fellingsleder i Sør-Norge for Statens Naturoppsyn Lars Gangås liker ikke jobben med å gjøre hiuttak.

Foto: Jørn Nordli / NRK

Det sa han i serien Villmarkens voktere, som første gang ble sendt på NRK i 2016. Der kunne seerne følge de ansatte i Statens Naturoppsyn som utfører jobben med å gå inn i hiet og hente ut mor og barn for å ta livet av dem.

– Barbarisk avliving

Stortinget har bestemt at det skal være 39 jervekull i Norge hvert år. For å holde antallet jerv nede gjennomføres det lisensjakt på høsten, men i tillegg brukes den omdiskuterte metoden hiuttak. Nå krever Naturvernforbundet at myndighetene slutter med denne praksisen.

Arnodd Håpnes

– STANS HIUTTAK: Fagleder i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes.

Foto: Naturvernforbundet

– Dette er en barbarisk metode som brukes kun for å redusere bestanden av en sterkt truet art i norsk natur, en forkastelig metode, sier fagleder i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes.

Hovedregelen er at alt vilt er fredet i yngletida når ungene dier mora, men for jerven har myndighetene gjort et unntak. Fra 2001 og til i dag er det gjennomført 142 hiuttak i Norge, noen år har 17 kull blitt avlivet på denne måten.

Sau drepen av jerv

JERV TAR MEST SAU: Denne sauen møtte jerven i Luster i Sogn og Fjordane i 2011.

Foto: Statens naturoppsyn

Jerven tar mest sau

Blodige sauekadavre og ihjelrevne rein er grunnen til at jervebestanden i Norge må holdes nede. Jerven er det rovdyret som tar flest sau, mens bare gaupa tar flere rein enn jerven.

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet trekker fram nettopp hensynet til beitenæringa når han skal forklare hvorfor hiuttak brukes i dag.

 Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

MÅ VEIE HENSYN: Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V).

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Hiuttak har vært den måten å regulere jervebestanden på som gjør at vi kommer i tråd med bestandsmålet. Vi må både ivareta hensynet til jerven som et rovdyr og på den andre sida beitenæringa.

Han legger til at bruken at hiuttak nå skal evalueres.

– Det har vært en evaluering på dette som er ferdig i disse dager (februar 2018), og så skal vi vurdere dette på nytt.

Jeg blir aldri vant til å ta livet av små jervevalper. De har ofte ikke engang vært ute og sett dagens lys, så det er rett og slett utrivelig.

Lars Gangås, fellingsleder i Sør-Norge for Statens Naturoppsyn

Sesong for hiuttak

15. februar var lisensjakta for jerv ferdig og vi går nå inn i perioden der hiuttak normalt gjennomføres. Vi spurte Hamar om det skal gjøres hiuttak i år:

– Hiuttak kommer sikkert til å bli brukt i år også, nettopp for å forvalte bestanden på beste måte, avslutter han.

Tispa og de tre valpene i starten av artikkelen endte sitt liv slik:

Jervevalper og jervetipe tatt ut i hiuttak i Femundsmarka
Foto: Eivind Fallet / Statens naturoppsyn

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger