NRK Meny
Replikk

Ønsker ikke hiuttak

På sikt ønsker vi at Statens naturoppsyn kun unntaksvis skal avlive enkeltindivider eller ungekull av jerv.

jerv

«Villmarkas voktere er også villmarkas bødler», skrev Naturvernforbundet i en kronikk etter at de fikk se på et NRK-program hvordan Statens naturoppsyn dreper jervemødre og nyfødte valper i hiet. Nå svarer klima- og miljødepartementet at dette ikke er ønsket praksis og at med nye virkemidler kan behovet for å bruke Statens naturoppsyn for å avlive jerv blir mindre.

Foto: Jørn Nordli / NRK

Dette er en replikk til kronikken «Vårens styggeste eventyr».

Avliving av mordyr og hennes unger er ikke et ønsket virkemiddel i rovviltforvaltningen. Det er lisensfelling utført av vanlige jegere som skal være hovedvirkemiddelet for bestandsregulering av jerv.

Jeg har forståelse for at dette kan vekke sterke følelser.

Lars Andreas Lunde

Naturvernforbundet reagerer på at Statens naturoppsyn blant annet har som oppgave å avlive jerv, slik det fremkommer i NRK sin serie «Villmarkas voktere». Jeg har forståelse for at dette kan vekke sterke følelser.

Stortinget har bestemt hvor mye jerv vi skal ha i Norge. Bestandsmålet er 39 årlige ungekull innenfor landets grenser. Videre har Stortinget sagt at det skal være et klart skille mellom områder der vi ønsker å ha jerv og områder der beitenæring skal prioriteres.

Lisensfelling er målet

Målet er at lisensfelling utført av vanlige jegere skal holde jervebestanden på det nivået Stortinget har bestemt. I de tilfeller der lisensfelling ikke fungerer tilfredsstillende, har Stortinget imidlertid bestemt at staten skal avlive jerv. Slike uttak gjennomføres av profesjonelt personell i Statens naturoppsyn.

I dag fungerer dessverre ikke lisensfelling av jerv effektivt nok. Dette er noe regjeringen jobber aktivt med å endre.

Lars Andreas Lunde

Hiuttak av mordyr og valper gjøres for å redusere skadene på sau og tamrein. Områder hvor sau og tamrein var særlig utsatt året før blir prioritert ved uttak.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook.

Prøver nye virkemidler

I dag fungerer dessverre ikke lisensfelling av jerv effektivt nok. Dette er noe regjeringen jobber aktivt med å endre. Regjeringen har derfor gitt grønt lys for at lisensjegere kan prøve ut nye virkemidler fra og med denne vinteren. Jeg tror resultatet vil bli en mer effektiv lisensfelling av jerv, slik at behovet for å bruke Statens naturoppsyn for å avlive jerv blir mindre.

På sikt ønsker vi at Statens naturoppsyn kun unntaksvis skal avlive enkeltindivider eller ungekull av jerv.