Hopp til innhold

Nå skal forbruksgjelden din registreres

Regjeringen vil at all forbruks- og kredittkortgjeld skal registreres i et nytt privat register. Målet er å stagge den kraftige kredittveksten, og hindre at stadig flere havner i luksusfellen.

Solveig Horne

Forbrukerminister Solveig Horne sender i dag et forslag om et nytt privat gjeldsregister på høring. Men forslaget inneholder kun forslag om å registrere usikret forbruksgjeld og kredittkortgjeld. Det er for dårlig, mener både Finans Norge og Forbrukerrådet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NPK

Nordmenn har 100 milliarder kroner i forbruksgjeld. Gjelden stiger med nesten 10 prosent i året med lånerenter på 10 - 30 prosent.

Likevel eksisterer det ikke noen samlet oversikt over hvor store forbrukslån og kredittkortgjeld den enkelte har.

I dag sender regjeringen et forslag om gjeldsregisterloven på høring.

– Det er svært bekymringsfullt at forbruksgjelden, spesielt blant de unge, øker så mye. Et gjeldsregister vil være med på å bidra til at forbrukerne får korrekte lån, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Hun mener det er viktig å forhindre at stadig flere havner i luksusfellen.

– Det er viktig at forbrukerne klarer å håndtere gjelden sin, og kredittkort- og forbruksgjeld kan være utfordrende for dem som skal betjene den. Derfor er gjeldsregisteret viktig, for å hindre at flere havner i gjeldskrise, sier Horne.

– Hårreisende at det har tatt så lang tid

Regjeringen har både da den tiltrådte og i fjor høst stemt ned forslag om å opprette et offentlig gjeldsregister.

Torstein Tvedt Solberg

– Et offentlig register er det smarteste, da kan dataene kontrolleres. Det er det Datatilsynet og bransjen har etterlyst. Vi mener at vi bør legge idelogien bort og velge det mest fornuftige alternativet, sier Torstein Tvedt Solberg. Han sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet.

Foto: Regjeringen

– Regjeringen har sittet og sett på en helt galopperende utvikling i gjelden. Nå har de brukt over tre år på å fremme et høringsforslag om gjeldsregister. Det er hårreisende og alt for dårlig, sier Torstein Tvedt Solberg, som sitter i finanskomiteen for Ap.

Sammen med Krf fremmet partiet i fjor høst et forslag om offentlig gjeldsregister på nytt, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i finanskomiteen.

Har stemt ned flere forslag om gjeldsregister før

Et gryteklart forslag fra Stoltenberg 2-regjeringen ble trukket da Solberg-regjeringen inntok regjeringskontorene i 2013. Det var et forslag om et gjeldsregister i offentlig regi.

Statsråd Horne medgir at det har tatt vel lang tid å få på plass et forslag om et gjeldsregister.

– Regjeringen ønsker å gi private aktører denne muligheten, i stedet for at det offentlige skal ta på seg denne oppgaven, sier hun.

Er det et poeng å slippe å blåse opp offentlig sektor enda mer?

– Ja, private aktører kan også drive slike registre, slik det også gjøres i andre land, sier Horne.

– Forbrukerne må kunne sjekke egen gjeld

Forbrukerrådet har tidligere kalt det en tabbe av regjeringen Solberg å trekke forslaget om et offentlig gjeldsregister.

Men fagdirektør for finans, Jorge Jensen, vil likevel ikke kritisere regjeringen for at det har tatt så lang tid.

– Det viktigste nå er at vi får på plass et register, og at det også er åpent for forbrukerne slik at vi kan gå inn og sjekke gjelden vår. Det er det ingen steder man kan gjøre i dag, sier Jensen.

  • 17 Europeiske land har gjeldsregistre.
  • Flere registre er innrettet slik at man har innsynsrett i egen gjeldssituasjon.
  • Regjeringen sender nå forslaget på høring med frist i desember.
  • Målet er å fremme et lovforslag for Stortinget til våren, slik at det kan behandles i løpet av inneværende stortingsperiode.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger