Hopp til innhold

Krever bedre oversikt over nordmenns gjeld

Bankene ber regjeringen få på plass et eget gjeldsregister, og mener både de og gjeldstyngede kunder vil tjene på det.

– Hvis du er i en vanskelig situasjon økonomisk sett og velger å bruke kreditt for å løse det, noe som vi på det sterkeste fraråder, så har du en litt bedre tilgang på det enn vi skulle ønske, sier banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Terje Edelsteen Moen.

Hindre uønsket kreditt

I dag kan nordmenn eie flere kredittkort og ta opp flere lån samtidig, uten at bankene får vite det. Et nasjonalt gjeldsregister vil kunne løse dette, mener finansnæringen.

– Et nasjonalt register som da ville hindre tilgang til uønsket kreditt ville vært det beste for brukeren. Fordelen for oss er jo også at vi slipper at flere forbrukere får betalingsproblemer, avslutter Moen.

Fremdeles uvisst

Ronny Røste

JOBBER MED SAKEN: Ronny Røste jobber med lovendringer som skal gjøre registeret mulig.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I juni i år varslet regjeringen at de ønsket et privat – ikke et offentlig, register. Men fortsatt er det uvisst når det kan være på plass.

– Vi har fått et vedtak i regjering om at vi skal sette i gang og da legger vi selvsagt trykk på det, men vi ser også at det er betydelige utfordringer blant dem som har gjeld, sier politisk rådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ronny Røste.

Datatilsynet er svært kritiske til hvordan personvernet skal ivaretas, og Røste forteller at de nå jobber med lovendringer som gjør registeret mulig.

– Når det er på plass, er det egentlig bare å starte opp.

Kan gå over styr

Nordmenn har ei samlet inkassogjeld på godt over 70 milliarder kroner. I fjor var om lag 236 000 nordmenn økonomisk svartelistet på grunn av gjeld.

– De aller fleste klarer å håndtere sin gjeld på en god måte, men for noen går dette litt over styr, avslutter Røste.