Nå blir huset ditt billigere

Statistisk sentralbyrås analyser av hvordan de neste årene blir, er dårlig nytt for flere. Det kan gå utover både lønna di, og verdien på huset ditt.

bolig, salg, kjøp

Det spørs om folk vil selge hus om de ikke får igjen for investeringen sin. De neste tre årene vil boligprisene etter en liten dipp stå stille om SSBs analyser slår til.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– En markert nedgang, er hovedoverskriften for Statistisk sentralbyrås analyse av neste års økonomi.

De neste to årene vil både oljepris, sterk kronekurs og lavere lønnsvekst bidra til at økonomien vokser mindre enn før. Neste år vil både boligeiere, lønnsmottakere og folk i utsatte yrker merke at det er mindre optimisme.

Lønna går ned

Torbjørn Eika i SSB

Torbjørn Eika i SSB presenterer sine tanker om norsk økonomi i årene fremover.

Foto: Kari Stokke Nilsen

– Den nominelle lønnsveksten vil gå litt ned fremover, kanskje ned mot tre prosent. Men reallønnveksten, altså når man trekker fra prisveksten, så går den klart ned. Det er fordi priveksten har gått opp, sier Torbjørn Eika i SSB.

SSB tror veksten i reallønnen i Norge går ned neste år, og når det kombineres med at kroneverdien går opp, så spår de mindre pengebruk på ting og tjenester.

Men i tillegg til at lønnen går ned, og arbeidsledigheten går opp, så faller boligprisene om Eika og hans kolleger får rett. Og selv om disse prisene skal opp igjen, så vilprisene over en treårsperiode ligge på omtrent det samme som i dag.

Det er bare et halvt år siden tall viste et boligmarked på vei opp, spesielt med tanke på etterspørsel.

Og muligens har nordmenns minkende tro på egen økonomis fortreffelighet, en rot i virkeligheten skal en tro dagens tall fra SSB. Også oljeoptimismen har for alvor avtatt ute blant folk.

Spår to rentekutt neste år

Tar seg opp igjen når folk ser at det ikke var jordens undergang.

Torbjørn Eika, SSB

– Vi påvirkes av lav oljepris, mye fordi vi er en liten og åpen økonomi, sier forsker Andreas Benedictow.

Han peker på lavere vekst i Europa, Brasil og Russland som noen av årsakene til at Norges økonomi også merker sitt.

Og selv om boligprisene faller, så tror Eika at signaler fra Norges bank vil gjøre sitt for at det ikke blir altfor dramatisk.

– Det vi har lagt til grunn er at Norges bank vil kutte styringsrenta med to kvartinger i løpet av relativt kort tid. En rentenedgang vil jo vil bidra til å dempe fallet i boligprisene som vi ser for oss.

Han legger til:

– Vi tror at boliprisene faller på kort sikt, også tar det seg opp igjen når folk ser at dette ikke var jordens undergang, avslutter Eika.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger