Slik kan norsk økonomi bli rammet

Fallende boligpriser og økt arbeidsledighet kan bli resultatet hvis oljeinvesteringene faller kraftig. Det viser en ny analyse for norsk økonomi. I dag kom SSB-tall som langt på vei støtter analysen.

Arkivbilde: Oljeboringsplattformen Statfjord A.

Statfjord A har produsert olje og gass til inntekt for oljeselskapene og statskassen for i underkant av 500 milliarder kroner siden slutten av 70-tallet. Nå planlegges avviklingen, og i 2020 er det etter planen slutt. Statfjordfeltet er Norges og Nordsjøens største oljefelt.

Foto: Jensen, Oddvar Walle / SCANPIX

Boligprisene her i landet kan falle betydelig hvis oljeinvesteringene på sokkelen blir vesentlig lavere de neste par årene, enn det SSB hittil har lagt til grunn.

Samtidig vil arbeidsledigheten øke til 4,5 prosent, et nivå som vi ikke har sett her i landet siden starten av 2000-tallet.

Mange vil miste jobbene sine.

Det er konklusjonen til sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management

Resultatet av et kraftig fall i oljeinvesteringene blir økt ledighet og fallende boligpriser, viser en ny analyse fra Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management. Han har brukt SSBs regnemodeller i arbeidet.

Foto: Johan B. Sættem

I dag presenterte Wilhelmsen et risikosenario for norsk økonomi på et seminar i regi av senter for monetær økonomi ved Handelshøyskolen BI.

– Betydningen av oljesektoren har økt voldsomt de siste årene. Vi leser om oljen i mediene hver dag, og veldig mange lever av å levere varer og tjenester til oljeindustrien, sier Wilhelmsen til NRK.

Utgangspunktet for analysen er at det blir et kraftig fall i oljeinvesteringene allerede fra neste år, noe som fører til at husholdningene ser mørkere på fremtiden.

– Får konsekvenser for mange bransjer

Sjeføkonomen nevner konsulentvirksomhet, hotellbransjen, IKT, eiendomsdrift og deler av fastlandsindustrien som eksempler på sektorer som vil bli rammet.

– Veldig mye av det vi driver med er direkte eller indirekte rettet mot oljesektoren, sier Wilhelmsen, som mener at folk flest har høye forventninger til fremtiden i dag, og at det ikke skal så mye til før fremtidstroen reduseres betydelig.

I dag kom ferske prognoser for oljeinvesteringer fra SSB som gjør scenariet langt mer sannsynlig. Mer om det lenger ned i artikkelen.

Mørkere syn på fremtiden senker boligprisene

Økte kostnader på sokkelen i kombinasjon med noe lavere oljepris er det som ventes å være årsaken til det kraftige fallet i oljeinvesteringene.

Isolert sett vil dette innebære økt arbeidsledighet, noe lavere renter og svekket kronekurs. Arbeidsledigheten øker og boligprisene faller noe.

Men de store utslagene kommer først dersom forbrukertilliten faller kraftig. Siste gang forbrukertilliten falt kraftig var under finanskrisen i 2009.

Forsker Torbjørn Eika

Konsekvensene vil kunne bli alvorlige for Norge. Arbeidsledigheten vil øke og flere vil føle økt usikkerhet for jobbene sine, sier forskningsleder Torbjørn Eika i SSB.

Foto: Kristian Elster / NRK

Konsekvensen vil bli en kraftig redusert forventning til boligprisutviklingen sammenlignet med det SSB har lagt til grunn i sine prognoser.

Boligprisene vil falle fem prosent i 2015, ytterligere 11 prosent ned i 2016 og noe mer enn 11 prosent fall i 2017, sammenlignet med prognosene fra SSB. Byrået spår en årlig vekst mellom fire og seks prosent.

Samtidig vil også boliginvesteringene rammes negativt.

Økonomien får ingen drahjelp fra oljen

Dagsferske tall fra SSB gir Wilhelmsens analyse langt på vei rett allerede.

Oljeinvesteringene vil falle betydelig neste år sammenlignet med det som er ventet inneværende år, dersom oljeselskapene får rett i sine foreløpige prognoser.

Mens investeringene for 2014 nå ventes å ende på 231 milliarder kroner, er oljeselskapene anslag for 2015 nå 182 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå..

Det er 21 prosent ned sammenlignet med anslaget for 2014. Men i disse tallene ligger ikke storfeltet Johan Sverdrup inne, som det fortsatt knyttes stor usikkerhet til.

– Alvorlig, men ingen katastrofe for Norge

Forskningsleder Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå sier til NRK at konsekvensene av et kraftig fall i oljeinvesteringene vil være alvorlig for Norge.

– Det er alvorlig i den forstand at arbeidsledigheten kommer opp på et høyere nivå enn det vi har sett de siste åtte årene. Samtidig er det ingen katastrofe, men velstandsutviklingen vil vokse langt mindre enn det vi har sett de siste ti årene, sier Eika.

Han sier at norsk økonomi har opplevd så store tilbakeslag i oljeinvesteringene som legges til grunn i analysen tidligere.

– Men jeg har ikke noe stor tro at det vil være tilfellet for Norge de neste to årene, sier han.

Mest sannsynlig: Sakte fart forover

SSBs beste anslag for året som kommer er at norsk økonomi vil gå forover i moderat fart i året som kommer.

I løpet av 2015 ventes konjunkturene igjen å snu oppover, og eksporten vil ta seg noe opp. Men norsk økonomi får liten eller ingen drahjelp fra oljenæringen.

Anslaget innebærer at rentene som husholdningene vil møte i banken, holder seg lave og nærmest uendret de kommende to til tre årene. Fra 2015 ventes det at forbrukerne vil bruke mer penger som en følge av økt boligformue og økende inntektsvekst.

Byrået venter at både boliginvesteringer og boligprisene vil stige de neste tre årene, med mellom tre til seks prosent årlig.

Samtidig ventes arbeidsledgheten å øke opp mot fire prosent.

Anslagene er utarbeidet før dagens kraftige fall i forventede oljeinvesteringer for neste år.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger