Hopp til innhold

Moske overførte millionbeløp til stiftelse: – Kan bryte med reglene, sier Fylkesmannen

Styret i Norges største moske Tafwiiq har overført millionbeløp til en stiftelse, som ikke kontrolleres av medlemmene i moskeen.

Tawfiiq moské Oslo.

Tawfiiq moské Oslo. To grupperinger ligger nå i åpen konflikt med hverandre.

Foto: Cicilie Andersen / NRK

Fylkesmannen i Oslo stiller spørsmål om dette bryter med reglene for statstilskudd. Styret avviser kritikken.

Moskeen, som er grunnlagt av norsksomaliere, har over 7837 medlemmer. Hvert trossamfunn mottar rundt 1000 kroner årlig fra det offentlige pr. medlem, halvparten fra staten og halvparten fra kommunen der medlemmet er registrert. Det betyr at denne moskeen mottar ca. 7,8 millioner kroner i årlig statsstøtte.

På 90- tallet ble det bestemte det norsk-somaliske miljøet seg for å bygge en ny moske. Lokalene i en kjeller i Trondheimsveien var ikke store nok for den voksende norsk-somaliske befolkningen. Norsk-somaliere som gikk i moskeen donerte store beløp. Og folk fra moskeen dro på hjemmebesøk for å samle inn penger.

–Trist

Lul Lul Kulmiye

Luul Araweelo Kulmiye:-Det skulle ikke være et hus med konflikter, det skulle være et hus der vi alle ber til gud.

Foto: privat

Luul Araweelo Kulmiye er norsk-somalisk tolk, og en ressursperson i det norsk-somaliske miljøet.

–Det som skjer nå er trist. De fleste norsksomaliere samlet inn store beløp til å bygge ny moske. De fleste føler et sterkt eierskap til moskeen. Det skulle ikke være et hus med konflikter, det skulle være et hus der vi alle ber til gud, sier hun til NRK.

NRK har fått innsyn i dokumenter fra Fylkesmannen, og også fått tak i interne dokumenter fra miljøet rundt moskeen.

Stiftelse eier moskeen

Byggingen av den nye moskeen i Åkebergveien 40 hadde en kontraktssum på 31 millioner kroner. Beløpet ble samlet inn blant norsksomaliere fra midten av 90 tallet. Byggingen ble startet i 2010.

Det ble etablert en byggekomite som senere ble til en stiftelse, som i dag heter Tafwiiq kulturhus. Formålet er ifølge vedtektene, å bygge, eie og drive en moske for norsksomaliere.

På grunn av en skade på nabobygningen under bygging av moskeen, overførte moskeen i 2016 tre millioner kroner til stiftelsen Tafwiiq kulturhus, for å dekke utgiftene til entreprenørens forsikringsselskap. Det er denne pengeoverføringen fra moskeen til den private stiftelsen Fylkesmannen stiller spørsmål ved.

Bilder av dokumenter til sak om Tawfiiq moské Oslo.

NRK har fått innsyn i dokumentene i saken, og også fått tilgang til dokumenter på somalisk.

Foto: Cicilie Andersen / NRK

– Kan ikke overføre penger fra styret til stiftelse

I brev til det sittende styret i moskeen i høst, skriver fylkesmannen:

I tilskuddsbrevet av 06.07.16 uttalte vi dette til at trossamfunnet ifølge regnskapet hadde overført 3 000 000 kr til Tawfiiq Kulturhus: «Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at trossamfunnet og stiftelsen er underlagt ulike regelverk, forskjellige tilsynsmyndigheter og begge har egne vedtekter. I den forbindelse vil Fylkesmannen presisere at trossamfunnet ikke kan overføre offentlige tilskudd som bidrag til stiftelsen. Det er styret i trossamfunnet som er satt til å forvalte tilskuddsmidlene og skal bruke dem på drift av trossamfunnet. Dersom Tawfiiq Islamsk Senter skal bidra økonomisk til driften av stiftelsen, må trossamfunnet bruke av andre inntekter til dette formålet. Dette innebærer også at regnskapene til trossamfunnet og stiftelsen skal holdes atskilt.»

Fylkesmannen tok opp dette spørsmålet med styret i moskeen, allerede i juni 2016. Og sist i brevet som er datert 5 juli i år.

Konflikt i moskeen

Fylkesmannen har tidligere sagt til NRK at statsstøtten på 7, 8 millioner kroner er midlertidig frosset, på grunn av en konflikt i moskeen mellom to grupper. Etter det NRK forstår er også uklarhetene rundt moskeens forhold til stiftelsen, en del av grunnlaget for at statsstøtten er midlertidig frosset.

Fylkesmannen ber også om at moskeen opplyser om hvordan beslutninger tas, om beslutninger i stiftelsen påvirker moskeen, og omvendt. Tilsynet fylkesmannen utfører er overfor moskeen, ikke overfor stiftelsen, understreker Fylkesmannen.

Seksjonssjef hos fylkesmannen i Oslo og Viken, Hege Skaanes Nyhus, vil ikke kommentere om Fylkesmannen mener moskeen nå har ordnet opp i forholdet sitt til stiftelsen Tafwiiq kulturhus.

– Stiftelsen er utenfor medlemmenes kontroll

En gruppe i moskeen som sier de vil modernisere trossamfunnet, har ifølge dem selv de siste årene reagert på at moskeen har havnet på færre og færre hender. De har skrevet varsler til Fylkesmannen, blant annet om forholdet mellom moskeen og Tafwiiq kulturhus. Det er denne gruppen som har utfordret det sittende styret, ved å be om å bli registrert i Brønnøysund som det riktige styret i moskeen, slik NRK skrev 19 november.

Gruppen, som i dag kaller seg Medlemsrepresentantene, mener organiseringen er kaotisk og at stiftelsen er utenfor moskeens og medlemmenes kontroll. Gruppen mener stiftelsen er det stedet der alt som gjelder moskeen bestemmes, og stiller seg bak Fylkesmannen som vil ha et tydelig skille mellom stiftelsen og moskeen.

Styret avviser kritikken

Arild Humlen

Advokat Arild Humlen stiller store spørsmål ved om utfordrer-gruppen, kalt Medlemsrepresentantene, har stor støtte blant moske-medlemmene.

Foto: Lars Eie

Det sittende styret er nå representert ved advokat Arild Humlen, i konflikten med utfordrer-gruppen og saken moskéen har gående hos Fylkesmannen.

Det sittende styret mener organiseringen mellom stiftelse og styret i moskeen er uproblematisk.

  • Styret sier det ikke er overført penger fra moskeen til stiftelsen etter engangsbeløpet på 3 millioner kr i 2016.
  • Styret sier det ikke er de samme personene som sitter i styret i moskeen, og i stiftelsen.
  • Inntektene til stiftelsen kommer fra donasjoner fra enkeltpersoner.
  • Bakgrunnen for at moskeen ble lagt inn i en stiftelse uavhengig av trossamfunnet var frykten for splittelse og uro i det norsk-somaliske miljøet. Ved at stiftelsen eier moskeen, ville risikoen for at moskeen skulle komme på fremmede hender reduseres.

Advokat Arild Humlen stiller også store spørsmål ved om utfordrer-gruppen, kalt Medlemsrepresentantene, har stor støtte blant moske-medlemmene, og sier mange i gruppen ikke engang er medlemmer i trossamfunnet.

– Styret og jeg har gått gjennom medlemslistene, og der ser vi at av de 200 som skal være medlem av denne gruppen, er over halvparten av dem ikke registrert som medlemmer av trossamfunnet, sier Humlen til NRK.

– Vi har kunnet identifisere 70 moske-medlemmer i denne gruppen, 14 av dem er under 18 år, sier Humlen til NRK.

Fylkesmannen vil trolig avgjøre saken før jul. I verste fall så kan hele saken ende med at moskeen mister statsstøtten på 7, 8 millioner kroner.

AKTUELT NÅ