Hopp til innhold

Statsstøtte til Norges største moské frosset på grunn av konflikt

Statsstøtten til Norges største moské er midlertidig stoppet, på grunn av en konflikt. Det er to styrer som begge hevder å representere moskeen, sier fylkesmannen.

Tawfiq moske

Tawfiiq er Norges største enkeltstående moské, med over 7000 medlemmer.

Foto: Henriette Hoel / NRK

Etter det NRK forstår, er bakgrunnen flere år med konflikter mellom forskjellige grupper i moskeen. Det toppet seg søndag, da en patrulje fra politiet møtte opp på grunn av naboer som hadde meldt at det var bråk i moskeen på Grønland i Oslo.

Moskeen, som er grunnlagt av norsksomaliere, har over 7837 medlemmer. Hvert trossamfunn mottar rundt 1000 kroner årlig fra det offentlige pr. medlem, halvparten fra staten og halvparten fra kommunen der medlemmet er registrert. Det betyr at denne moskeen mottar ca. 7,8 millioner kroner i årlig statsstøtte.

Tawfiiq er den største moskeen i Norge. Det islamske felleskap Bosnia og Hercegovina har over 9000 medlemmer, men dette trossamfunnet har moskeer over hele Norge.

Penger stoppet i juni

Dette beløpet for 2019 skulle vært utbetalt i juni i år, men fylkesmannen i Oslo og Viken bekrefter at beløpet ble stoppet i juni, på grunn av en konflikt.

– Utbetalingen er stilt i bero, fordi vi ikke har klarhet i hvem det er som representerer denne moskeen. Det er uenighet om hvem som sitter i styret, som gjør dette vanskelig for oss. Det er en opplysning vi må ha for å vite at vi utbetaler støtte til de som faktisk representerer trossamfunnet, sier Hege Skaanes Nyhus, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Slik vi har forstått konflikten, er det nå to styrer som sier de begge representerer trossamfunnet, sier Skaanes Nyhus.

– Kan dette bety at de mister statsstøtten?

Ja så lenge det ikke kommer noen avklaring så kan det skje, sier Skaanes Nyhus.

– Et forventet opprør

Uba A. Aden

Uba A. Aden sier det også er et kvinneopprør i moskeen.

Foto: privat

Søndag var det etter det NRK forstår stor uro i moskeen, derfor ble politiet tilkalt. Ubah Abdullah Aden, blogger og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, sier det hun kaller opprør var forventet.

– Konflikten har vart lenge, og det dreier seg om makt og penger. Uskolerte menn tror det å sitte i styret gir ære og prestisje og makt, sier Aden.

Hun mener unge kvinner i moskeen nå er lei av at statsstøtten ikke brukes godt nok for medlemmene.

– Det er derfor kvinner er uønsket i styret, de ser at dette er urettferdig, sier Aden.

Moskeen har ingen kvinner i styret.

Aden sier det som nå skjer er at kvinner og menn med god utdannelse utfordrer de to gruppene som nå krangler om makten. Og at de to gruppene har mistet medlemmenes tillit.

– Enten må moskeen stenges, eller noen utenfor må gripe inn. Det som skjedde søndag kan skje igjen og det kan bli verre. Og det bekymrer meg, sier Aden.

– Ønske om å modernisere moskeen

Mohamed Abdulkadir

Mohamed Abdulkadir er en ressursperson i det norsk-somaliske miljøet. Han avviser at det er klanmotsetninger som er årsaken til konflikten.

Foto: Peder Bergholt / NRK

Mohamed Abdulkadir er en ressursperson i det norsk-somaliske miljøet, Han sier konflikten har vart i to år, og den lammer mye av virksomheten.

– Dette dreier seg om et ønske fra mange medlemmer om å modernisere moskeen. Det er uenighet om hva slags styre vi skal ha. Om de skal være unge, velutdannede og norsktalende. Og ikke minst ønsker mange et styre der det er kvinner.

Dette er noe av konfliktstoffet, mener Abdulkadir. Han avviser at det er klanmotsetninger som er årsaken til konflikten.

– Kuppforsøk

Forstander i moskeen, og nestleder i det midlertidige styret, Hakim Ismail, sier til NRK at dette nærmest er et kupp fra noen misfornøyde medlemmer.

– Den andre gruppen har sendt melding til Brønnøysund, der de påstår de er styret, det er feil, sier Ismail.

Han sier dette dreier seg om maktkamp. De vil styre moskeen, ikke noe annet, sier Ismail.

Moskéledelsen sier de avholdt et årsmøte i fjor på en demokratisk måte hvor det ikke var noen innsigelser. Det ble valgt et styre og det avholdes styrevalg annethvert år, slik det kreves i organisasjonens vedtekter, skriver moskeledelsen i en mail til NRK.

– Vi ønsker medbestemmelse

Jurist Steinar Stenvaag er talsmann for dem som ønsker et nytt styre.

– Mine klienter sier de ønsker seg en moské som er styrt av alle menighetens medlemmer, ikke bare et oligarki. Det er målet til denne gruppen jeg representerer, sier Stenvaag.

Han bekrefter at de har prøvd å registrere seg i Brønnøysund og Enhetsregisteret etter avholdt årsmøte.

– Problemet er at det er avholdt flere årsmøter, som begge parter mener er ugyldige, sier Stenvaag.

Etter det NRK forstår er det altså to dokumenter sendt til Brønnøysund og Enhetsregisteret, og de som har skrevet under de to dokumentene hevder begge de representerer moskeen.

Seksjonssjef hos Fylkesmannen Hege Skaanes Nyhus, sier de håper å konkludere i saken om noen uker.

AKTUELT NÅ