Hopp til innhold

Mor fikk sjokkmelding om cyste – Røde Kors fant ingenting

I en SMS til den norske IS-kvinnen skrev UD at sønnen hennes skulle ha en cyste i magen som krevde en operasjon. Hun fikk sønnen undersøkt av Røde Kors, som trakk motsatt konklusjon.

Norsk fireåring sammen med sin mor i leiren Al Hol

Den fire år gamle gutten er født i IS-kontrollert område, men er norsk statsborger.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Det har ført til at den norske IS-kvinnen i Al Hol (29) nå avviser UDs tilbud om medisinsk evakuering av sin syke sønn.

Kvinnen frykter at UD har ønsket å ta fra henne sønnen uten hennes samtykke. Det avviser UD.

I en tekstmelding den 24. august sendte en ansatt i Utenriksdepartementet en melding til kvinnen i Al Hol. VG har også omtalt denne tekstmeldingen.

«Vi mener det er veldig viktig at du tar imot tilbudet om helsehjelp (...)», skrev den UD-ansatte til kvinnen, som mottok beskjeden med undring.

«Hvilket tilbud snakker du om?», spurte IS-kvinnen.

Da fortalte den UD-ansatte at Verdens helseorganisasjon (WHO) skulle ha funnet en cyste i guttens mage:

«De skal ha fortalt deg at han trenger en operasjon og at de vil evakuere sønnen din for operasjon, men at du skal ha sagt at du ikke vil ta imot tilbudet med mindre du får være med ham.»

WHO er en av flere organisasjoner som tilbyr helsehjelp i den beryktede leiren.

Dialog mellom IS-kvinne og UD

I dialogen uttrykker den norske IS-kvinnen forundring over diagnosen barnet skal ha fått.

Foto: Privat

Røde Kors fant ingenting

Dagen etterpå tok kvinnen barnet til feltsykehuset drevet av Røde Kors i Al Hol. Feltsykehuset er avansert, med intensivavdeling og operasjonsrom. UD står bak et stort finansielt bidrag til sykehuset.

Etter at kvinnen fortalte om den angivelige cysten, ble barnet undersøkt med røntgen. NRK har sett helsejournalen som ble skrevet i forbindelse med besøket. Der skriver legen at røntgenfunnene er normale.

I etterkant har Norges Røde Kors undersøkt om gutten virkelig var på helsesjekk ved feltsykehuset. I en e-post til kvinnens advokat, bekrefter Norges Røde Kors at det ble tatt røntgen:

«Jeg har vært i kontakt med feltsykehuset i helgen. Jeg har fått beskjed om at det ble tatt røntgen av barnets navn på siste besøk på feltsykehuset (25. august). Det ble også gjort en vurdering av en potensiell Cyste. Det opplyses om at det ikke er vurdert som medisinsk nødvendig med noen operasjon for barnets navn av legen på sykehuset.», skriver en ansatt i Norges Røde Kors til advokat Nils Christian Nordhus.

Dette var samme informasjon som IS-kvinnen hadde gitt i en melding til den norske UD-ansatte:

«Jeg snakket med barnelegen på feltsykehuset, hun sier at han ikke har noen cyst. Jeg er na forvirret og redd. Hvorfor trenger han en operasjon, nar han ikke har en cyst???»

Dialog med IS-kvinne og UD-diplomat

Dialog mellom UD-diplomaten og IS-kvinnen.

Foto: Privat

Den norske IS-kvinnen fikk som svar at den UD-ansatte skjønte forvirringen, men at vedkommende hadde kontakt med WHO, «som vi tror har et godt tilbud for sønnen din».

NRK har snakket med en helsekoordinator for WHO i Syria. Han sier at WHO ikke har utstyr til å finne cyster.

– Vårt team kunne aldri gitt en slik diagnose, sier koordinatoren til NRK. Koordinatoren kjenner ikke den spesifikke saken.

NRK har vært i kontakt med et sykehus utenfor leiren. Sykehuset bekrefter på spørsmål fra NRK at de ventet på at barnet skulle komme inn for en operasjon. Ifølge en ansatt ved sykehuset trengte barnet en blindtarmoperasjon, ikke en cysteoperasjon.

For stor usikkerhet

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, forteller at forvirring rundt diagnosen er årsaken til at kvinnen avslår tilbudet om medisinsk evakuering.

– Hvis norske myndigheter eller leger på stedet kan dokumentere at sønnen har en cyste som behøver operasjon så vil hun uprøvd og betingelsesløst samtykke til at han får en operasjon. Det er hun krystallklar på, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus til NRK.

Advokat Nils Christian Nordhus

Advokat Nils Christian Nordhus representerer kvinnen.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Den 28. august fikk Nordhus et brev fra UD. Der skriver departementet at helsetilbyderne i leiren forutsetter at mor samtykker for innleggelse, ytterligere undersøkelser og eventuelle inngrep.

I brevet skriver UD også at kvinnen har fått fire tilbud om å evakuere barnet fra leiren til et sykehus. Et av tilbudene skal også ha innebåret at kvinnen fikk følge barnet til sykehuset.

– Kvinnen har bedt norske myndigheter om hjelp, nå har hun fått tilbud om hjelp. Hvordan kan hun da avslå?

– Det er fordi norske myndigheter har sagt at sønnen trenger en operasjon uten å gi henne tilgang til journalene som ligger til grunn for påstanden om en fibrøs cyste, svarer Nordhus.

– Hva frykter din klient skal skje hvis hun drar på sykehuset med sønnen?

– Hun frykter at denne situasjonen bare vil lede til at norske myndigheter tar gutten med seg, og tar han til Norge uten at hun har samtykket til det.

UD har gitt flere tilbud

Bakgrunnen for UD kontaktet kvinnen er at barnets helsetilstand forverret seg den 16. august. Kvinnens advokat tok da kontakt med Utenriksdepartementet, og ba dem innstendig om hjelp.

UD tok situasjonen alvorlig og sendte en sterk anmodning om bistand fra helsetilbyderne i leiren, ifølge brevet fra UD til kvinnens advokat.

Samtidig opprettet Utenriksdepartementet direkte kontakt med den norske IS-kvinnen.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, ønsker ikke å bli intervjuet av NRK.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen (H)

Statssekretær i UD, Audun Halvorsen.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

I en e-post skriver Halvorsen at det er det medisinske personellet i leiren som må ta de medisinske vurderingene av barnet, og at kvinnen har fått flere tilbud om helsehjelp.

Statssekretær Audun Halvorsen viser til taushetsplikten og svarer ikke på konkrete spørsmål om UD har fått dokumentasjon som viser at barnet har en cyste, om de bestrider Røde Kors sin konklusjon, eller hvorfor de ikke ønsker å svare på hvem som har undersøkt barnet når.

Han skriver også et norske myndigheter verken har ønske om eller myndighet til å frata mødre barn mot deres vilje.

Gutten har vært internert i leiren Al Hol nordøst i Syria sammen med sin lillesøster og mor siden i mars.

Moren har oppholdt seg i IS-kontrollert område i flere år, og er mistenkt for deltagelse i en terrororganisasjon.

Det utløste debatt på toppnivået i norsk politikk da NRK i august fortalte at en norsk professor frykter for livet til den norske gutten. Årsaken er at en syrisk lege mente at 4-åringen trolig har den alvorlige lungesykdommen cystisk fibrose.

Denne diagnosen er verken bekreftet eller avkreftet.

AKTUELT NÅ