Hopp til innhold

– Mindre interesse for Breivik blant høyreekstreme

Anders Behring Breivik mottar færre brev nå enn tidligere. Forsker Johannes Due Enstad bekrefter at interessen for massedrapsmannen tydelig har avtatt.

En politimann er i ferd med å låse håndjern av Anders Behring Breivik i rettssalen i Skien fengsel

NASJONALSOSIALIST: I tingretten opplyste den terrordømte massedrapsmannen Anders Behring Breivik at han nå anser seg selv som nasjonalsosialist. Det er imidlertid liten interesse for ham i høyreekstreme miljøer, sier forsker.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Interessen for Breivik blant høyreekstreme miljøer i Europa, særlig i Russland, var større rundt 2011 og 2012, men siden da har det vært gradvis mindre interesse å spore. Interessen er helt klart avtagende, sier Johannes Due Enstad, forsker ved Universitetet i Oslo.

– På de nettstedene hvor det var aktivitet i den første tiden etter 22. juli-angrepet, ser man nå at det knapt er noen aktivitet lenger.

– Ingen propagandavirksomhet

Særlig i det høyreekstreme miljøet i Russland ble det ifølge Enstad uttrykt en åpen støtte til Breivik i tiden etter terrorangrepet.

Portrettbilde av Johannes Due Enstad

– LITEN INTERESSE: – Selv i Russland er det nå veldig liten interesse for Breivik i de høyreekstreme miljøene, sier Johannes Due Enstad, postdoktor ved ILOS på Universitetet i Oslo og forsker tilknyttet Senter for ekstremismeforskning.

Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

Høyreekstreme aktivister gikk i gatene og demonstrerte for Breiviks sak og ropte slagord til støtte for ham.

– Russland var det eneste landet i Europa hvor det fantes et høyreekstremt miljø som åpent og offentlig markerte støtte til Breivik, gjorde ham til en helt og dyrket hans person i et forsøk på å drive propaganda for egen sak. Men også i Russland ser man nå at det er veldig liten interesse for Breivik, og man finner ikke noen aktiv propagandavirksomhet i det hele tatt, sier Enstad.

Forbereder hilsen

Tirsdag starter ankesaken om Breiviks soningsforhold. Breivik har stevnet Staten for brudd på menneskerettighetene. I tingretten ble Staten dømt for å ha brutt EMK artikkel 3, men ikke artikkel 8.

Borgarting lagmannsrett behandle ankene i saken om Breiviks soningsforhold. 
Ankesaken vil bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner forvaringsdommen på 21 års fengsel ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

Etter det NRK kjenner til, forbereder massedrapsmannen også denne gangen en hilsen.

Da han entret den provisoriske rettssalen i gymsalen i Skien fengsel under tingrettens behandling, gjorde han en nazihilsen.

Breiviks advokat Øystein Storrvik sa da at han hadde frarådet sin klient å komme med en slik hilsen, og dommeren ba Breivik droppe den.

Verken hilsenen eller oppmerksomheten som fulgte med saken, førte til økt interesse for Breivik i høyreekstreme miljøer, ifølge Enstad.

– Jeg tror Breivik har en ganske minimal påvirkningskraft i høyreekstreme miljøer i Europa, sier Enstad, som mener den antatte interessen for Breivik har vært overdrevet.

– Hvis han kan kommunisere med offentligheten om sine tanker og ideer om hvordan ting bør gjøres, kan man se for seg at aktiviteten kan blusse opp igjen, men det er vanskelig å spekulere i.

Breiviks advokat: Mindre brevkorrespondanse

I tingretten kom det frem at Breivik har forsøkt å kommunisere med flere profilerte høyreekstreme.

Advokat Øystein Storrvik blir intervjuet av NRK i rettssalen i Skien fengsel

– FOR STRENG: Breiviks advokat Øystein Storrvik mener for mange brev til og fra Breivik stoppes i kontrollen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Breivik skriver fortsatt brev og er minst like dedikert til sitt ideologiske prosjekt som før.

Han mottar imidlertid færre brev nå.

– Brevkorrespondansen vil selvsagt gå ned ut fra at det er så mye som stoppes, sier Storrvik.

– Sånn sett fungerer brevkontrollen?

– Vi mener kontrollen er for streng, og at det blir for lite kontakt med omverdenen, sier Storrvik.

AKTUELT NÅ