Mer ekstremregn i nord og vest

Mer ekstremnedbør på Vestlandet og i Nord-Norge, men finere somre på Østlandet. Dette kan bli konsekvensene av klimaendingene.

Regn
Foto: KVALE, JENS O / SCANPIX

Klimaendringene vil ha innvirkninger på andre værmessige ting enn kun temperaturene. Klimadirektør Eirik Førland i Meteorologisk Institutt sier til NRK P2s Verdt å vite at det i Arktis vil komme mer nedbør, og da som regn i stedet for snø.

- Sommertemperaturen blir så høy at det blir vesentlig mer snøsmelting enn vi har sett den siste tiden, sier han i programmet.

Ifølge scenariene blir det mer ekstremnedbør - både oftere og med høyere verdier

Klimadirektør Eirik Førland ved Meteorologisk Institutt

Hør hele programmet her: Verdt å vite 24. september

Mer ekstremnedbør

Men det er ikke bare i de mest polare strøkene at det blir mer regn. Også i store deler av fastlands-Norge må man forvente mer ekstrem nedbør. Det betyr flere tilfeller av kraftig nedbør over kort tid. I tillegg vil selve ekstremnedbøren bli kraftigere.

- Ifølge scenariene blir det mer ekstremnedbør - både oftere og med høyere verdier, sier Førland.

Han sier at den landsdelen som får størst økning i nedbøren er Vestlandet. Men også Nord-Norge vil måtte forberede seg på tøffere tider rent nedbørsmessig.

- I Tromsø har det vært en god del kraftige nedbørsepisoder de siste årene.

- Fører dette til mer regn også på Østlandet?

- Nei, ifølge klimascenariene vil det bli mindre nedbør både vår og spesielt sommer på Østlandet.

Kan framskynde katastrofe

Men det er langt større ting enn spolerte somre som står på spill. De økte nedbørsmengdene på Vestlandet kan få katastrofale følger for innbyggerne i nærheten av Hellesylt på Sunnmøre.

Sprekkene i den såkalte Åkernesrenna høyt oppe i fjellet over Storfjorden utvider seg med flere centimeter i året, og det fryktes at så mye så som 30 millioner kubikkmeter stein kan rase ut i fjorden. Dette vil kunne skape en 100 meter høy bølge som vil true tettsteder som Hellesylt og Geiranger.

- Raset vil komme

På Sunnmøre har det vært rekordmye regn i september, og dette har framskyndet sprekkdannelsene.

Skredforsker Lars Harald Blikra ved Norges Geologiske Undersøkelser sier til Verdt å vite at bevegelsene i fjellet har vært fem til ti ganger større enn normalt. Han er sikker på at fjellet vil rase ut – før eller siden.

- Det kan ikke bevege seg så mye som det gjør i uendelig tid. Spørsmålet er heller: Hvor stort blir raset?, sier han.

Hør hele programmet her: Verdt å vite 24. september

Verdt å vite på podkast

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger