Mener Politidirektoratet forsøkte å stoppe Monika-varsleren

En representant for Politidirektoratet gikk sammen med en bedriftspsykolog langt i forsøk på å få etterforskeren som sa fra i Monika-saken til å ikke opprette formell varsler-sak, slik både varsleren og hans advokat oppfatter det.

Etterforskeren Robin Schaefer mener ledelsen i politidistriktet ga ham munnkurv og ikke lot ham fortelle Monikas familie at han ikke trodde på teorien om selvmord. De 21 forslagene hans om ny etterforskning ble også avvist. Politimesteren beklager.

NETT-TV: Etterforskeren Robin Schaefer mener ledelsen i politidistriktet ga ham munnkurv og ikke lot ham fortelle Monikas familie at han ikke trodde på teorien om selvmord. De 21 forslagene hans om ny etterforskning ble også avvist. Politimesteren beklager.

På et hotell i Bergen sentrum møtte varsleren Robin Schaefer de to den 4. november i fjor.

Da var allerede svært mye av problemene i Monika-saken kommet ut i media, saken var gjenopptatt og en mann var siktet for drapet på den 8 år gamle jenta.

I møtet kommer det ifølge varslerens egen bok fram hvordan de to flere ganger tar opp om politietterforskeren virkelig må melde inn saken formelt som en varslersak – «er det nødvendig?» blir han spurt.

Les også: Monika-varsleren står fram: Går rett i strupen på politiledelsen
Les også: Politimesteren: – En bok jeg ikke vil like å lese

NRK har fått tilgang til et lydopptak som stemmer overens med slik sitatene fra møtet er fremstilt i boka.

Hør utdrag fra lydopptaket her:

I opptaket som NRK har hørt gjennom, gjentas det flere ganger om det ikke finnes andre løsninger enn å opprette en formell sak.

«Er det noe du har tenkt ... Hva skal til, hva ønsker du å få i dette her for at du skal ... En varslingssak, det blir jo en ekstra belastning, kanskje? For flere?», kan man høre en leder fra Politidirektoratet si.

I løpet av møtet kommer det også fram at de som møter varsleren Robin Schaefer er opptatt av at en formell sak kan føre til ytterligere eksponering av den betente saken.

Robin Schaefer og politidirektoratet

FØLTE PRESS: Robin Schaefer forteller at han har følt press fra politidirektoratet om ikke å melde inn saken formelt som en varslersak.

Foto: Helge Skodvin/Kjetil Grude Flekkøy / Helge Skodvin

Schaefer holder fast på at saken skal bli en formell varslingssak og sier at han om få dager gjennomfører en prosess for det med sin advokat.

Da fortsetter representanten for Politidirektoratet med å snakke om andre løsninger:

Følte seg presset

Boken som varsleren nå gir ut om Monika-saken var egentlig i stor grad ferdig før møtet, men etter å ha vært i møtet bestemte Robin Schaefer seg for at det måtte med.

– Jeg synes det ble lagt klare føringer i møtet i forsøk på å unngå at det skulle bli en varslingssak, sier Robin Scaefer til NRK nå.

I boka refererer han en lengre del av møtet ordrett. Dette kunne han gjøre fordi han valgte å ta opp hele møtet på bånd.

Jeg hadde vel en til tro til at de ønsket mitt bidrag til å forstå ledelsesproblemet ved kammeret, men mens jeg fort satt er i en sår bar situasjon, prøver de heller å få meg bort fra å følge lovens vern av varslere.

Robin Schaefer i boka «Monika-saken»

Advokat: – Forsøkte å få varslersaken lagt død

Etter møtet har politietterforskeren også fått bistand fra advokat Jens-Ove Hagen for å sikre sine rettigheter. Også han reagerer på innholdet i møtet.

– De forsøker å få ham til å la varslersaken sin ligge, sier Hagen til NRK

Advokaten har etter dette sendt et formelt brev til politimester Geir Gudmundsen der han understreker hvilke rettigheter Schaefer har.

Jens-Ove Hagen, forsvarer for Eirik Jensen

REAGERER: Advokat Jens-Ove Hagen som bistår etterforskeren sier han også reagerer på håndteringen av saken.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Mitt brev til politimesteren ble sendt for å be ham om å ta affære og gjennomføre undersøkelser som arbeidsgiveren er forpliktet i en sak av denne karakter. Jeg fant det nødvendig å presisere skriftlig at vi betraktet dette som en varslingssak i arbeidsmiljølovens forstand, sier Hagen.

Hagen understreker at hans klient bør behandles skikkelig siden Riksadvokatens arbeidsgruppe har uttalt at Schaefer var den avgjørende faktor for at saken ble åpnet igjen.

– Har noen sagt til ham at det han gjorde var riktig?

– Nei, ingen fra ledelsen i politidistriktet, svarer Jens-Ove Hagen.

Politidirektoratet: – Håndteres eksternt

Politidirektoratet er forelagt alle påstandene Schaefer kommer med.

Karin Aslaksen

SVARER: Karin Aslaksen som er avdelingsdirektør for HR og HMS svarer på vegne av Politidirektoratet ved å vise til en ekstern gjennomgang.

Foto: Politidirektoratet

De er også informert om at NRK sitter på opptak fra møtet.

Lederen i Politidirektoratet som kan høres i opptakene er kjent med at NRK lager saken og at lyden publiseres. Han opplyser via direktoratet at han overlater til sine overordnede å svare NRK.

Politidirektoratet velger likevel å ikke stille til intervju, og viser til at det er en pågående varslingssak.

– Varslingsaken etterforskeren har reist skal håndteres av en ekstern aktør siden det er sådd tvil om Politidirektoratets habilitet. Dette arbeidet er igangsatt. Det vil ikke være riktig av POD å kommentere elementer/hendelser i saksforløpet på det nåværende tidspunkt. Vi vil avvente resultatet av den eksterne granskningen, uttaler avdelingsdirektør Karin Aslaksen for HR og HMS i Politidirektoratet i en e-post

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger