Politimesteren: – En bok jeg ikke vil like å lese

BERGEN/OSLO (NRK) Politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen, beklager overfor varsleren i Monika-saken at ikke saken ble gjenopptatt tidligere. Nå gruer han seg til varsleren forteller sin historie i bokform.

Politimester Geir Gudmundsen beklager at ikke Monika-saken ble gjenopptatt tidligere. – Jeg ber varsleren om unskyldning for at det ikke skjedde.

Politimesteren i Hordaland må svare på mye kritikk denne uken, for etterforskningen av drapet på 8 år gamle Monika Sviglinskaja. Mandag la Riksadvokaten frem en svært kritisk rapport. Politimesteren måtte erkjenne at det ble gjort mange feil under etterforskningen av saken.

– Det er bare å konstatere at vi ikke klarte å løse Monika-saken på en god måte da politidistriktet etterforsket den i 2011 og 2012, sa politimesteren.

Nå kommer varsleren, politietterforsker Robin Schaefer, med sin versjon av saken i bokform.

Boken kommer midt i Politidirektoratets gransking av hvordan politiet i Hordaland behandlet varsleren, og mens fire politiansatte nå er mistenkt for lovbrudd i saken og etterforskes av Spesialenheten.

– Jeg kan bare konstatere at boken kommer til å inneholde ting jeg ikke vil like å lese. Ting jeg gjerne skulle ønske ikke kom i bokform, men det får jeg bare ta med meg, sier Gudmundsen til NRK fredag.

– Jeg skal lese boken når den kommer, og så skal jeg svare de som gransker oss om mitt syn, sier Gudmundsen.

– Frykter du på noen måte innholdet i boken?

– Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Den kan inneholde ting som ikke er så godt å lese, men det forholder jeg meg til, sier Gudmundsen.

– Jeg vil anta at det er en bok som er basert på hans ståsted og hans syn på det som skjedde. Jeg vil tro at flere vil komme med sine synspunkter, som kan gi et mer nyansert bilde.

SLIPPER BOK I DAG: Varsleren i Monika-saken. Les hele intervjuet

– Saken går inn på meg

Gudmundsen ber nå om unnskyldning, både ovenfor Monika Sviglinskaja sin mor, og ovenfor varsleren. Han beklager at ikke politiet gjenåpnet etterforskningen, da varsleren først ba om det.

– Det er klart at jeg ser at politidistriktet og politimesteren tidligere skulle vært inne og gjenopptatt saken, sier Gudmundsen.

Han innrømmer at saken ikke ville blitt gjenopptatt dersom ikke bistandsadvokaten hadde begjært saken gjenopptatt.

– Med den kunnskapen vi har fått i ettertid, er det noe som selvfølgelig går inn på meg, som enkeltmenneske og politimester.

– Hvorfor trodde ikke politiet på moren, som sa at datteren ikke kunne ha tatt sitt eget liv?

– Ut ifra det som kommer frem nå i ettertid, er det slik at det i hvert fall er stilt spørsmål om det. Vi ser jo at det er tema i etterforskningen. Det er ikke greit å påstå at moren juger. Det er en av grunnene til at jeg har beklaget for den etterforskningen som moren har vært utsatt for.

Ble informert

I boken som politietterforskeren gir ut om saken, kommer det frem at han informerte politimesteren direkte om sine bekymringer i januar 2014. I notatet stiller han seg kritisk til flere forhold i etterforskningen.

Politimesteren vil ikke si hvordan han reagerte på henvendelsen.

– Dette er av de temaene som blir undersøkt hos Spesialenheten – derfor blir det vanskelig for meg å kommentere dette, svarer Gudmundsen.

Han ønsker ikke å kommentere interne forhold i etterforskningen mens Spesialenheten for politisaker gransker Hordaland politidistrikt.

SISTE NYTT

Siste meldinger