Mener det som er igjen av regionreformen er tvangssammenslåingen

Fylkestopper fra Arbeiderpartiet mener det er lite igjen av regionreformen. Regjeringen har snudd når det gjelder å flytte oppgaver innen kultur og barnevern fra staten til fylkeskommunene.

Brøytebil på kommunegrensa mellom Kvænangen og Alta i Troms og Finnmark.

MER ANSVAR: Fylkene har overtatt ansvaret for administrasjon av fylkesveiene.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Vi har sagt hele tiden at vi er klare til å overta større oppgaver fra staten. Det har jo også vært et premiss for regionreformen, sier fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap).

Hun mener oppgavene uteblir, og at det er lite igjen av reformen, bortsett fra nye grenser og logoer.

– Jeg synes også det er rart at regjeringen legger opp til et revidert nasjonalbudsjett hvor vi ikke en gang får penger til å løse de oppgavene vi har. Så alt i alt kan man jo spørre seg om regjeringen egentlig vil at fylkene skal lykkes, sier Brenna.

Tonje Brenna

KRITISK: Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap) mener regjeringen ikke en gang bevilger nok penger til oppgavene fylkeskommunen allerede har.

Foto: Anders Fehn / NRK

Planer lagt i skuffen

Regjeringen hadde planlagt å overføre deler av barnevernet fra staten til de nye fylkeskommunene, men nå har den snudd.

Det går fram av kommuneproposisjonen som ble lagt fram tirsdag. I forrige uke skrinla også regjeringen også planen om at fylkeskommunene skulle overta ansvaret for størsteparten av pengene som deles ut i kultursektoren.

Det er synd, mener Brenna.

– Regjeringen la opp til en reform som skulle flytte oppgaver tettere på folk og folkevalgt kontroll. Det skjer nå ikke, så det er jo et klart løftebrudd fra regjeringen, sier hun.

Pengene følger ikke med

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap) har kjempet mot sammenslåingen av de to fylkene.

– Det som står igjen av hele regionreformen er stort sett tvangssammenslåingen. Nye oppgaver og midler til nye oppgaver er totalt fraværende, sier Mo.

Bjørn Inge Mo

SKEPTISK: Det må følge penger med nye oppgaver, mener fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han mener erfaringene tilsier at det ikke følger penger med nye oppgaver, og bruker fiskerihavner som eksempel. I Troms og Finnmark trenger de ifølge Mo kraftig opprusting.

– Det betyr i praksis at man får tilbud om å overta fiskerihavnene som staten har underfinansiert over flere år, uten noen garanti for at midler følger med. Da vil vi igjen bli sittende med svarteper, sier han.

Ikke prestisje

Fylkene ønsket ikke å ta ansvar for kulturinstitusjoner, og kulturinstitusjonene ønsket ikke at fylkene skulle få ansvaret, ifølge kommunalminister Nikolai Astrup (H).

– Da mener vi det er riktig av regjeringen å lytte til de signalene vi får, sier han.

Nikolai Astrup

FOR TIDLIG: - Det er altfor tidlig å felle noen dom over regionreformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Når det gjelder statlige barnevernsoppgaver viser Astrup til grundige vurderinger av eksterne eksperter, som mente det ville være uforsvarlig å flytte ansvaret.

– Her må vi sette innbyggerne først. Vi kan ikke legge noe prestisje i hvilket forvaltningsnivå som skal ivareta oppgavene hvis det å flytte oppgavene går ut over kvaliteten på tjenestene, sier han.

Astrup mener dessuten det er feil at fylkene ikke har fått overført oppgaver, og nevner blant annet bredbåndsmidler, kulturoppgaver, administrasjon av fylkesveiene og fiskerihavner.

.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger