Hopp til innhold

NRK erfarer: Regjeringen snur om barnevernsreform

Regjeringen dropper planene om å gi fylkene mer ansvar for barnevernet. Et ekspertutvalg mener det «ikke er tilrådelig» å overføre disse oppgavene til de nye fylkene, får NRK opplyst.

Kommunalminister Nicolay Astrup.

Ifølge NRKs opplysninger kommer kommunalminister Nikolai Astrup (H) tirsdag til å kunngjøre at regjeringen dropper planene om å overføre ansvaret for barnevernet.

Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Å flytte oppgaver fra staten til de nye fylkene var et av forslagene som et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg under ledelse av professor Terje P. Hagen la frem i 2018.

Argumentet var at større fylker ville føre til at de fikk kapasitet og kompetanse til å ta seg av det som er statlige oppgaver i barnevernet.

Tirsdag 12. mai legger regjeringen frem kommuneproposisjonen for 2021. NRK kjenner innholdet i proposisjon der regjeringen kommer til å gjøre det klart at de ikke vil gå inn for å overføre barnevernsoppgaver til fylkene.

Etter at regjeringen sendte forslagene til regionreform ut på høring, kom det frem at høringsinstansene var delt i synet på overføring av oppgaver.

Resultatet av høringen var at det ble vedtatt å utrede spørsmålet videre. Ifølge NRKs opplysninger kommer kommunalminister Nikolai Astrup (H) tirsdag til å kunngjøre at regjeringen dropper planene.

Vedtatt for tre år siden

Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017. Den innebar blant annet at 19 fylker ble slått sammen til 11 fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen skulle gjøre det mulig å overføre oppgaver til de nye og større fylkene.

Andre gang på en uke

Det er andre gang på en uke at regjeringen endrer planer om å overføre oppgaver til regionene.

Sist tirsdag droppet regjeringen forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene. Også det forslaget var en del av regionreformen.

– Basert på den omfattende dialogen vi har hatt med regionene og med de ulike institusjonene, så har vi kommet frem til at vi ikke går videre med forslag til regionreform på kulturområdet, sa kulturminister Abid Raja til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger