Hopp til innhold

Mener angrep var nært forestående: Terrortiltalt 16-åring har fortsatt ikke forklart seg for PST

Dager før rettssaken har den terrortiltalte 16-åringen fortsatt ikke latt seg avhøre. Media kan være til stede under rettssaken, men får ikke referere tiltaltes forklaring. Redaktørforeningen anker avgjørelsen.

Oslo tingrett

Rettssaken starter i Oslo tingrett neste uke. Det er gjort flere digitale beslag i saken og aktor har varslet påstand om at 16-åringens mobiltelefon inndras.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

OPPDATERING 14.5: Etter at redaktørforeningen anket, har Oslo tingrett gjort om avgjørelsen. Det innebærer at mediene kan referere fra tiltaltes forklaring, men at det fortsatt er forbudt å gjengi opplysninger som kan identifisere tiltalte, samt sensitiv og personlig informasjon om tiltalte.

Det er også referatforbud for det som fremkommer i retten under forklaringene til de to rettspsykiatriske sakkyndige, samt dokumentasjon av rettspsykiatrisk erklæring.

Detaljer om hvordan man lager eksplosiver er det også referatforbud for.

PST mener den syriske gutten gjennomførte en rekke konkrete terrorforberedende handlinger, fram til pågripelsen i februar.

16-åringen hadde blant annet lest seg opp på flere PDF-er utarbeidet av en propagandaavdeling under Den islamske staten (IS).

Avdelingen har spesialisert seg på utarbeide manualer for hvordan sympatisører kan gjennomføre «jihad», eller hellig krig, i det skjulte.

16-åringen er også tiltalt for IS-deltagelse.

PSTs etterforskning har avdekket at gutten skal ha hatt en rolle i det omfattende propagandamaskineriet til Den islamske staten.

BOLIG: Politiets sikkerhetstjeneste pågrep 16-åringen torsdag ved 11.30-tiden. Dagen etter er det ingen synlige undersøkelser i boligen.

I februar var PST-mannskaper og bombegruppen i denne boligen i Oslo. Det ble beslaglagt digitale enheter og kjemikalier.

Foto: Martin Zondag / NRK

Påtalemyndigheten mener gutten blant annet har lastet ned, laget og spredt flere IS-propagandavideoer i sosiale medier. Gutten skal også ha delt oppskrifter på hvordan man kan dele slike videoer, uten å bli oppdaget.

Flere av videoene hadde religiøse sanger, såkalte «nasheed», som oppfordrer til å kutte over halsen på fienden og se på at de dør, ifølge tiltalen.

Lukkede dører

Den 16 år gamle gutten kom til Norge fra et krigsherjet Syria med sin familie for noen år siden. Familien har vært bosatt i et rolig boligområde utenfor Oslo sentrum. Da NRK var på stedet i februar, uttalte familien at de ikke forsto hvorfor 16-åringen var pågrepet.

Statsadvokat Marit Formo under prosedyren i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett onsdag.

Statsadvokat Marit Formo er aktor i saken mot 16-åringen.

Foto: Berit Roald / NTB

Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, men fengsel skal bare idømmes unge under 18 år i særskilte tilfeller.

Aktor Marit Formo sier det er for tidlig å si noe om hvilken straff hun kommer til å kreve for 16-åringen.

16-åring siktet for forberedelser til terrorhandling

Andreas Berg Fevang er forsvarer for 16-åringen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

16-åringens forsvarer Andreas Berg Fevang ba om fullstendig lukkede dører under hele saken. Han ønsket heller ikke at pressen skulle være til stede.

Han fikk delvis medhold av Oslo tingrett. Saken går for lukkede dører. Pressen får være til stede, men kan ikke referere fra blant annet tiltaltes forklaring.

Mediene kan heller ikke referere fra svarene til fire vitner (derav de to sakkyndige).

Tingretten påpeker også at detaljer og vurderinger om hvordan man kan lage eksplosive innretninger som fremkommer i rettssaken ikke kan gjengis.

Av de andre restriksjonene er forbud mot å gjengi sensitive og personlig informasjon eller opplysninger som kan være identifiserende.

I en SMS til NRK har Fevang vist til domstolloven, der det heter at retten kan beslutte helt eller delvis lukkede dører når en siktet er under 18 år.

«Retten mener en løsning med delvis referatforbud best balanserer hensynet til tiltaltes vern av privatliv og beskyttelse mot identifikasjon, men samtidig sikrer pressens kontrollfunksjon i rettsprosessen. Videre har retten balansert aktoratets behov for diskresjon når sakkyndig vitne skal forklare seg holdt opp mot offentlighetens interesse,» skriver tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg.

Pressen må som følge av smittevernhensyn følge forhandlingene på videolink.

– Klart uholdbart

Arne Jensen

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Foto: Gorm Kallestad / NPK

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund krevde at saken skulle gå for åpne dører. De anker nå avgjørelsen.

– Jeg mener de går for langt i å pålegge referatforbud, og vi har bestemt oss for å anke til lagmannsretten, sier Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen.

I en merknad til retten skrev Redaktørforeningen at det er et problem om allmennheten ikke får innsikt i hvordan en sak av stor samfunnsmessig betydning behandles i retten.

«Vi finner det klart uholdbart, og åpenbart i strid med selve kjernen i begrunnelsen for åpenhet i rettssystemet»

– Hvis vi ikke kan referere noe fra tiltalte eller hans verge, så mener vi dypest sett at dette er et rettssikkerhetsproblem ved at bare påtalemyndighetens framstilling kan refereres, sier Jensen.

– Kan ikke dette ivaretas av guttens forsvarer?

– Jo, vi kan referere fra forsvarers prosedyre, men det er ikke det samme som hva tiltalte sier i retten. Forsvareren har heller ingen forpliktelse til å snakke med mediene, sier Jensen.

Statsadvokat Marit Formo har bedt om at navnet på ett av ekspertvitnene ikke brukes i pressen, men har ellers stilt seg nøytral til spørsmålet om lukkede dører.

Ikke avhørt

Rettssaken mot 16-åringen starter neste uke. 16-åringen, som nekter straffskyld, har fortsatt ikke villet la seg avhøre.

Fevang sier årsaken er at tiltalte har behov for innsyn i sakens dokumenter før han forklarer seg.

– I lys av sakens alvor og tiltaltes unge alder er det særlig viktig at han har kjennskap til grunnlaget for anklagene, skriver Fevang i en SMS til NRK.

Han påpeker at saken fortsatt er under etterforskning,

– Dette innebærer at det fortløpende produseres nye dokumenter. Det har derfor ikke vært mulig å gjennomføre avhør før hovedforhandling, skriver Fevang.

– IS har ikke forsvunnet

Det er satt av 11 dager til rettssaken. Den svenske terrorforskeren Michael Krona er innkalt for å vitne om media – og propagandaapparatet til IS.

– Krona er ekspert på dette feltet, skriver aktor Marit Formo i en e-post.

Den svenske terroreksperten Michael Krona

Den svenske terroreksperten Michael Krona er sakkyndig vitne i rettssaken.

Foto: Håkan Röjder / Malmö Universitet

NRK har vært i kontakt med Krona, som er tilknyttet universitet i Malmö. Han ønsker ikke å kommentere saken. Den svenske lektoren, som vitner i en norsk straffesak for første gang, har holdt flere foredrag om IS.

I ett av foredragene sier han terrorgruppa de siste årene har flyttet seg fra åpne kommunikasjonskanaler, som Facebook og Twitter, til krypterte kanaler som Telegram.

Krona advarer mot å tro at Den islamske staten har forsvunnet.

Han mener derimot at IS sitt behov for soloterrorister har økt, etter at det såkalte kalifatet falt i 2018, og viser til at det er gjennomført flere angrep med dødelig utfall de siste årene.

– Mange tror IS forsvant, men slik er det ikke i det hele tatt, sier Krona i et foredrag fra november i fjor.

Islamsk stat

Bilde som skal vise IS-krigere i Raqqa, Syria, i 2015. Bildet er gjennom IS' egne mediekanaler.

Foto: Uncredited / Ap

Sverget ed til IS

PST mener 16-åringen har sverget troskap til terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) over nettet. Eden ble avlagt for å få tilgang til krypterte kommunikasjonskanaler, der 16-åringen skal ha kommunisert med andre IS-sympatisører.

I en av gruppene delte 16-åringen et PDF-dokument på 215 sider som omhandlet eksplosiver som er enkle å lage. Ifølge PST skal gutten også ha overført 1390 norske kroner som donasjon til et nettsted som inneholder IS-propaganda.

I tiltalen er det også beskrevet hvordan han tok flere nettbaserte kurs i å lage improviserte eksplosive innretninger med allment tilgjengelige materialer.

Navnet på en av manualene er i tiltalen mot 16-åringen oversatt til «Gift krigen – drep dem i stillhet og ta din hevn». PST mener gutten også har fremstilt en væske som kunne være giftig.

Søkte på «nattklubber i Norge»

Tiltalen lister også opp en rekke søk 16-åringen gjorde på Google. Dette er noen av dem:

  • «Kjemp mot dem av de vantro som lever nær ved dere»
  • «Kjemp mot alle vantro kjemp mot dem til det ikke lenger er forfølgelse»
  • «Himmelens belønning til martyrene»
  • «Overfylte/trafikkerte steder i Norge»
  • «Underholdningssteder i Norge»
  • «Nattklubber i Norge»

Det er uklart hvilket språk søkene ble gjort på. 16-åringen snakker dårlig norsk. Formo sier nettsøkene har betydning på ulike måter som man vil komme tilbake til i retten.

– Dette er etter vår oppfatning en del av tiltaltes forberedelser til en terrorhandling her i Norge. Nettsøkene kan ha betydning for hvilke steder tiltalte så for seg å gjennomføre terrorhandlingen, skriver Formo i en e-post.

PST har tidligere uttalt at de mener de avverget et terrorangrep ved å pågripe 16-åringen.

– Kan det tolkes dit hen at angrepet var nært forestående?

– Bevisene i saken tyder på det, skriver Formo.

Oslo tingrett

Rettssaken starter i Oslo tingrett neste uke. Det er gjort flere digitale beslag i saken og aktor har varslet påstand om at 16-åringens mobiltelefon inndras.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger