Hopp til innhold

Måtte behandle pasienter uten munnbind – fryktet smitte

På grunn av mangel på smittevernutstyr, ble ansatte på Akershus universitetssykehus bedt om å behandle pasienter med resistente bakterier uten munnbind.

Ahus

For å sikre at Akershus universitetssykehus (Ahus) hadde tilstrekkelig med munnbind til ansatte måtte de innføre strenge sparetiltak i én uke.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etterspørselen etter smittevernutstyr har skutt i været etter hvert som koronaviruset har spredd seg rundt om i verden.

Det har også ført til mangel på utstyr ved flere sykehus i Norge.

Forrige uke måtte Ahus – et av Norges største sykehus – ta grep da lagrene var i ferd med å gå tomme. Mandag innførte sykehuset rasjonering av munnbind.

Dette gikk blant annet ut over de ansatte som jobber med såkalte MRSA-pasienter – pasienter med bakterier som er resistente mot antibiotika. For å spare på smittevernutstyr bestemte smittevernoverlegen at de ikke skulle bruke munnbind.

Fryktet smitte

Renholdere fikk heller ikke bruke munnbind ved stell av rom etter at pasientene hadde vært der.

Dette førte til kraftige reaksjoner fra flere sykepleiere, hjelpepleiere og renholdere ved sykehuset, forteller assisterende foretaksverneombud ved Ahus, Morten Grønlie.

– De ansatte fryktet å selv bli smittet av MRSA. Det å bli smittet kan få store konsekvenser. Både med tanke på videre smittespredning, og fordi helsepersonell som er smittet ikke skal ha pasientkontakt, sier Grønlie til NRK.

Brudd på nasjonale retningslinjer

Pål Wiik

Fagdirektør Pål Wiik, ved Ahus sier at rutinemessig bruk av munnbind ved all kontakt med MRSA-pasienter ble fraveket, fordi man anså at det ikke innebar vesentlig risiko for personalet.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

I de nasjonale anbefalingene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har laget, står det at man skal bruke kirurgisk munnbind når man steller pasienter med påvist eller mistenkt MRSA. Pasientene skal også isoleres.

Hvis helsepersonell får påvist MRSA-smitte skal de ikke jobbe med pasienter i sykehus eller sykehjem før de er smittefrie igjen.

Fagdirektør ved Ahus, Pål Wiik, sier til NRK at sykehuset måtte bryte retningslinjene på grunn av den spesielle situasjonen med knapphet på utstyr.

– For å sikre at det var nok munnbind til ansatte som skulle jobbe med mistenkt eller påvist covid-19, var vi i den nevnte perioden nødt til å gjøre en prioritering.

Er det forsvarlig at ansatte ikke bruker munnbind hos MRSA-pasienter?

– Ja, vi mener det er forsvarlig. Til orientering benyttes ikke munnbind rutinemessig ved MRSA i Sverige og Danmark, sier Wiik.

Ved isolering for MRSA følges institusjonens rutiner for isolering beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet. Anbefalt regime ved MRSA er kontaktsmitteisolering på enerom med tillegg av bruk av kirurgisk munnbind.

MRSA-veilederen

Må gjøre vurderinger

– Situasjonen på Ahus føyer seg inn i rekken av eksempler der helsevesenet ikke klarer å opprettholde vanlige standarder, fordi man er overveldet kapasitetsmessig av koronautbruddet, sier professor Gunnar Skov Simonsen. Han er avdelingsleder for smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og leder også Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens (NORM).

Simonsen tror ikke manglende munnbind ved behandling av MRSA-pasienter utgjør en veldig stor risiko for smitteoverføring, men presiserer at det er et brudd på de faglige anbefalingene.

– Når det anbefales munnbind, har det selvfølgelig en grunn – det er fordi vi tror det virker. Samtidig må vi i helsevesenet forholde oss til virkeligheten, hvor vi har mangel på utstyr. I denne situasjonen klarer vi ikke å gjøre tingene slik vi mener de bør gjøres. Det skyldes at beredskapsarbeidet med tanke på forsyning av utstyr generelt har vært for dårlig før pandemien, sier Simonsen.

Forstår beslutningen

Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet bekrefter at det anbefales å bruke munnbind ved pleie og reing av senger der pasienten har påvist eller mistenkt MRSA i norske sykehus. Det er fordi MRSA til en viss grad kan smitte gjennom luften, når smitten festes til døde hudceller som virvles opp.

Elstrøm har likevel forståelse for at Ahus gikk bort ifra anbefalingen om munnbind i denne situasjonen.

– Det er lettere å unngå MRSA-smitte enn for eksempel smitte fra luftveisinfeksjoner. Dette gjelder så lenge man gjør andre tiltak, som for eksempel å bruke hansker og ha god håndhygiene.

Elstrøm sier han frykter andre ting mer enn MRSA, hvis det blir akutt mangel på smittevernutstyr fremover.

– Jeg er nok mer bekymret for håndteringen av pasienter med mer smittsomme sykdommer, i tillegg til pasientene med Covid-19. Gjennomføringen av nødvendige operasjoner kan også bli satt i fare.

Ahus gikk tilbake til vanlig praksis da de fikk forsyninger av munnbind tirsdag denne uken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger