Luftforsker: – Dieselforbudet har virket

Dieselforbudet har hatt en positiv innvirkning på luftkvaliteten i Oslo, men har fått drahjelp av værforholdene.

Oversiktsbilde tatt fra Holmenkollen fredag formiddag

Oversiktsbilde tatt fra Holmenkollen fredag formiddag. Kaldt vær og forurensing fører til at luft presses ned i skoddehavet over Oslo.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Leonor Tarrasón

Forskningsdirektør ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) Leonor Tarrasón sier at utslippsreduksjonen i Oslo var større enn ventet.

Foto: Nilu

Det opplyser forskningsdirektør ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), Leonor Tarrasón til NRK.

– Dieselforbud har hatt en innvirkning på utslippsreduksjonen. Det er dieselbilene som forurenser mest, og vi ser at en reduksjon rettet mot dieselbiler er mer effektivt enn en reduksjon rettet mot alle type biler.

– I tillegg har været hjulpet til med utslippsreduksjonen. Men vi vet foreløpig ikke hvor mye været har spilt inn, sier Tarrasón.

Lav og moderat forurensning i Oslo

Mange har nok irritert seg over Byrådets vedtak om å nekte dieselbilister å kjøre i Oslo i dag og i morgen, og det har vært knyttet spenning til om tiltaket ville ha en effekt.

Målingene i Oslo i dag har stort sett vist lave nivåer av utslipp, med unntak av noen tilfeller hvor det er målt et moderat forurensningsnivå.

Ved Alnabru i Oslo ble grenseverdien for luftforurensning i går brutt hele fire ganger, til sammenligning var det 18 brudd på denne i Oslo i hele fjor.

I dag har målingene på Alnabru vært halvert, og de viste langt mindre utslipp av Nitrogenoksid, som dieselbilene får skylda for.

Både vær og dieselforbud

Det store spørsmålet har vært knyttet til om det er værforholdene, eller dieselforbudet som er årsaken til utslippsreduksjonen. Ifølge NILU er svaret altså begge deler:

– Værsituasjonen har forandret seg. Vi har fått nedbør og bedre spredningsforhold. Vi har fått dieselforbud, som vi ser har hatt en effekt, særlig på Alnabru, sier Tarrasón.

Men hvor stor del av utslippsreduksjonen som skyldes været eller dieselforbudet, vet man fortsatt ikke. Dette skal forskerne nå ser mer på.

– Vi vil forske på hvor mye endringer i værholdene versus et dieselforbud har hatt å si for utslippsreduksjonen, sier Tarrasón.

10 prosent mindre trafikk i Oslo

Mellom midnatt og ti i formiddag var det 31 prosent færre bompasseringer med dieselbiler i Oslo. Samtidig økte den øvrige biltrafikken med 15 prosent.

– Den reelle trafikknedgangen var dermed 10 prosent, sier Hilde Foss Christensen i Fjellinjen til NRK.

Morgenrush i Kirkeveien under første dag med dieselforbud

Det var mange biler på veiene tirsdag morgen, tross dieselforbud. Her fra morgenrush i Kirkeveien i Oslo.

Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger