Hopp til innhold

Lovfester rett til å sette opp elbil-lader hjemme

I dag fremmer regjeringen et lovforslag som gjør at styrer i borettslag ikke kan hindre folk å sette opp et eget ladepunkt for elbil i felles garasje.

Hurtiglading av elbil

Mange elbil-eiere har ingen mulighet til å lade elbilen i borettslaget der de bor. Det fører til ekstra mye kø på hurtigladerne. Elbil-andelen på norske veier er nå ca 10 prosent. Av nye personbiler i 2019 var 42 prosent elektriske, mens 26 prosent var ladbare hybrider.

Foto: Johan B. Sættem

På hurtigladestasjonene for elbil er det ofte kø for å få lade, og mange har ingen mulighet til å lade elbilen der de bor.

I dag foreslår regjeringen endringer i lovene som gjelder for borettslag og sameier. Endringene gir de som bor der en rett til å sette opp ladepunkt til elbiler og hybrider.

– Vi lovfester at en andelseier i et borettslag får en rett til å sette opp et ladepunkt, også i tilfeller der flertallet i borettslaget er imot, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Norway's Minister of Digitalisation Nikolai Astrup attends the GovTech Summit 2019 in Paris

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup legger i dag frem et lovforslag som kan tvinge borettslag i fellesskap til å ta regningen for oppgraderinger av strømnett og ny infrastruktur for å kunne lade i felles garasjer.

Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Den enkelte må selv dekke utgifter til ladeboks og betale for strømmen de bruker.

– Men andelseiere uten elbil kan bli nødt til å være med å dekke utgifter til oppgraderinger av borettslagets strømnett, sier han.

– Folk er nektet uten saklig grunn

Christina Bu er leder for elbilforeningen. Hun sier at foreningen har mange eksempler på at folk har blitt nektet å sette opp elbillader i garasjeanlegget der de bor.

– Vi har fått mange henvendelser fra folk som enten har elbil eller som ønsker å kjøpe seg elbil, men som ikke får lov til å sette opp lading i borettslaget sitt, sier hun.

Bu sier at avslagene ofte har vært grunnet i udokumenterte påstander som eksempelvis at kostnadene har vært for høye eller risiko for brannfare.

– Dette kan ikke styrer eller borettslag nå gjøre lenger, nå må de dokumentere det hvis de skal nekte rett, sier hun.

Hver enkelt beboer må selv betale for ladeboksen og strømmen de bruker – men de nye reglene åpner for at beboere med fossilbiler eller som ikke har bil må dele på regningen for oppgradering av strømnett og øvrig infrastruktur.

Sameiere og beboere i borettslag får like regler

Christina Bu, leder for Norsk elbilforening

– Vi har medlemmer i borettslag som har blitt nektet å sette opp ladepunkt uten noen saklig grunn, sier Christina Bu i Norsk elbilforening. Hun oppfordrer politikerne på Stortinget til å behandle lovforslaget så raskt som mulig.

Foto: Johan B. Sættem

Det er borettslagsloven som foreslås endret på en måte som gir de som bor der lov til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbare hybrider. Også eierseksjonsloven endres, og gir seksjonseiere i sameier like rettigheter som andelseiere i borettslag.

Lovendringen kan ha betydning for ca. 500.000 eierseksjoner i 63.000 sameier, og i underkant av 360.000 borettslagsboliger i 8700 borettslag.

Bakgrunnen for lovendringen er at det har vært en sterk økning i antall elbiler samtidig som det har vært få ladepunkter der folk bor. Det har vært et praktisk problem i hverdagen for mange.

Kan tidligst bli innført fra nyttår

Det er kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget som nå skal behandle saken.

Karin Andersen fra Sosialistisk venstreparti er leder for komiteen.

Hun sier at komiteen har mye på sitt bord i tiden som kommer, men at saken skal behandles raskt som råd er forutsatt at regjeringen ikke har lagt ut snubletråder.

– Hvis dette lovforslaget kommer raskt nå, og det ikke er noen haker ved det, så er det veldig ønskelig å få behandlet det fort, sier Andersen.

Hun sier at dersom forslaget er godt så kan det være et håp om å ferdigbehandle det før årsskifte. Dermed kan det trolig tidligst tre i kraft fra 1. januar 2021.

AKTUELT NÅ