Laveste lønnsutvikling siden krigen

Fra 2014 til 2015 falt lønnsveksten fra 3,1 til 2,8 prosent. Så er spørsmålet hvordan lønnsveksten blir i 2016.

Ådne Cappelen

LA FRAM RAPPORT: Ådne Cappelen er forsker i Statistisk sentralbyrå og leder det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I fjor var den gjennomsnittlige årslønnsveksten på 2,8 prosent, mens veksten for industriarbeiderne falt fra 3,3 til 2,5 prosent.

Siden prisene steg med 2,1 prosent ble det en liten vekst i reallønnen. Det viser tallene fra den foreløpige rapporten til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

– Vi må veldig langt tilbake i tid for å finne en så lav nominell lønnsvekst som det vi hadde i 2015. Vi har faktisk ikke hatt det etter 2. verdenskrig, sier leder for utvalget, Ådne Cappelen.

Det store spørsmålet er hvordan lønnsoppgjøret blir i år.

– Dette er en indikasjon og et tegn på dårligere tider. Det går i hvert fall ikke noe bedre i år, sier Kjell Salvanes, professor på Norges Handelshøyskole.

Med den lave oljeprisen er det ingeniørene som har fått kjenne mest på oppsigelser og permitteringer, men Salvanes tror nedgangen også vil spre seg til yrker som i utgangspunktet har lavere lønn.

– Hvis de som har dårlig lønn fra før ikke får noe stigning nå, eller enda dårligere lønn, så har de best grunn til å være sure, mener professoren.

Utgangspunktet for forhandlingene

Et moderat lønnsoppgjør for 2016 er varslet og ønsket fra flere hold. NHO har vært tydelige. Sentralbanksjef Øystein Olsen snakket i årstalen sin om magre lønnsoppgjør de neste årene. Også LO har uttalt at arbeid er viktigere enn lønnsvekst.

TBU anslår at prisene vil øke med 2,5 prosent i år sammenlignet med i fjor. Da har de beregnet en valutakurs som ligger på gjennomsnittet for året til nå.

–Skal vi ha reallønnsvekst må lønnsveksten gå utover det. Det er enkel regning, sier Cappelen.

Hvis lønnsveksten fortsetter å synke er det dermed et stort spørsmålstegn om vi får vekst i reallønnen eller om vi får mindre å rutte med. Det såkalte lønnsoverhenget fra 2015 til 2016 er på 0,7 prosent, som blir lønnsveksten uten økning i lønnen.

Det er utgangspunktet for lønnsforhandlingene starter.

– Vi har sett tidligere at når det er omstilling og bedrifter blir lagt ned eller nedskalerer, går den største lønnsmellen til de lavt utdannede og eldre arbeidstakerne, sier Salvanes.

TBU-rapporten

TBU sin jobb er å legge fram best mulig tallmateriale før lønnsoppgjøret går i gang. Rapporten som kommer nå er en foreløpig rapport, der en endelig utgave kommer i mars.

Dette gir rapporten oss:

  • Oversikt over lønns- og inntektsutviklingen
  • Utviklingen i konkurranseevnen
  • Utviklingen i norsk- og internasjonal økonomi

SISTE NYTT

Siste meldinger