Hopp til innhold

LO i klinsj med Ap om vikarers rettigheter

LO-ledelsen frykter EUs regler for vikarbruk vil skape et C-lag i norsk arbeidsliv. Derfor går de imot Arbeiderpartiet og vender tommelen ned for regjeringas forslag.

vikarbyrådirektivet demonstrasjon

Fagbevegelsen gikk onsdag 18. januar til politisk streik med krav om at myndighetene nedlegger veto mot vikarbyrådirektivet. Mandag sier LOs ledelse trolig nei til direktivet.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Etter det NRK erfarer vil en samlet LO-ledelse si nei til EUs vikarbyrådirektiv når sekretariatet samles senere i dag.

– Vikarbyrådirektivet kan gi Norge et C-lag i arbeidslivet, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen.

Stort flertall mot direktivet

Jan Davidsen

Jan Davidsen, Fagforbundet.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Som leder av LOs største forbund har Davidsen 320.000 medlemmer i ryggen når han går imot den såkalte tiltakspakken som skal sørge for at EUs regler for innleid arbeidskraft kan innføres i Norge.

Men Fagforbundet er ikke de eneste som setter ned foten.

En opptelling NRK har gjennomført viser at forbund med til sammen 75 prosent av LO-medlemmene er kritiske til direktivet som ble innført i EU for fire år siden.

Vikarbyrådirektivet har to hovedmål:

  • Gjøre det lettere for arbeidsgivere å leie inn arbeidskraft.
  • Sikre likebehandling av vikarer og faste ansatte.

Frykter færre blir fast ansatt

Mens fagbevegelsen i store deler av EU har ønsket direktivet velkommen, er mange norske fagforeninger negative.

De frykter økt bruk av vikarer, færre faste ansettelser og mindre makt til fagforeningene.

– Vi oppfatter dette som en trussel mot det organiserte arbeidslivet vi har, sier Davidsen.

Tror ikke på Arbeiderpartiet

Diskusjonen rundt EUs vikarregler er langt fra ny.

Da direktivet var ute på høring i 2010 var flere av svarene så kritiske at regjeringa måtte ta grep.

Før jul sendte Arbeidsdepartementet derfor ytterligere tiltak ut på høring. Målet er at reglene om likebehandling blir gjennomført, og fristen er 30. januar.

Men etter det NRK erfarer, vil trolig LO-sekretariatet gi et enstemmig nei til tiltakene regjeringa lanserer.

Hovedgrunnen er at LO rett og slett ikke stoler på at tiltakene sikrer at arbeidsmiljøloven alltid skal gjelde for norsk arbeidsliv.

For dersom det blir en strid om direktivet, er det EUs domstoler som avgjør – basert på EUs regelverk.

Bjurstrøm står på sitt

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Likevel sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til NTB at fagbevegelsen ikke trenger å bekymre seg for at sentrale deler av arbeidsmiljøloven må skrives om for å tekkes EU.

– Arbeiderpartiet har jobbet med dette direktivet over tid og mener det er godt. I fagbevegelsen er flere bekymret for om vi kan beholde de norske reglene for begrensning av midlertidige ansettelser. Vi har innhentet råd fra juridiske eksperter som alle er veldig tydelige på at regelverket ikke må endres, sa Bjurstrøm til nyhetsbyrået søndag.

Fellesforbundet går for veto

Men den voksende motstanden i LO tyder at på Arbeiderpartiets argumenter ikke beroliger fagbevegelsen.

I høst kulminerte motviljen mot direktivet med at Fellesforbundet fattet et historisk vedtak om veto.

En av de ivrigste pådriverne var Jonas Bals fra Oslo Bygningsarbeiderforening:

– Vi ønsker ikke en normalisering av den bransjen (vikarbyråene, red. anm.) for vi mener at den ikke har noe å tilføre arbeidslivet annet enn problemer. Derfor går vi inn for et veto, sa han til NRK under Fellesforbundets landsmøte i oktober i fjor.

Også El og IT-forbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Skolenes Landsforbund har lagt ned veto mot direktivet.

Den 18. januar gikk rundt 20.000 arbeidstakere over hele landet til politisk streik mot direktivet.

Arbeidstakarar streikar på Torgalmenningen

Tidligere denne måneden streiket 20.000 arbeidstakere mot direktivet. Her fra en markering på Torgallmenningen i Bergen.

Foto: Siri Kleiven Strøm / NRK

Strid innad i regjeringa

Den voldsomme mobiliseringen tyder på at vikarbyrådirektivet seiler opp som et av de største politiske slagene dette året.

Også innad i regjeringa er motstanden stor, og SV har tidligere gjort det klart at de krever norsk reservasjon mot direktivet.

Ifølge NTB kan også Senterpartiet komme til samme konklusjon etter dagens møte i LO-sekretariatet.

Dersom Ap likevel står på sitt, må de søke flertall for direktivet på borgerlig side.

LO varsler da at de vil fremme en rekke krav om ekstra forskrifter og regler for vikarbyrådirektivet.

Norge har så langt ikke lagt ned et eneste veto mot EU-direktiver som gjennom EØS-avtalen blir en del av norsk lov.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ