Hopp til innhold

Linn Ida taper på økt trygd: – Kjenner det i mammahjertet

Mange Nav-brukere får i år mer i trygd, men likevel mindre å rutte med. Alenemor Linn Ida Kristiansen (33) er en av dem.

Linn Ida B. Kristiansen

KUTT: Trygden øker, men bostøtte og ekstra strømstøtte blir borte for Linn Ida Kristiansen.

Foto: Privat

Hun har fått økt trygd i år, men taper samtidig flere tusen kroner fordi hun ikke lenger får bostøtte og ekstra strømstøtte.

– At jeg mister disse pengene, gjør at jeg må stramme ytterligere inn, sier Kristiansen til NRK.

Hun var butikksjef i Tromsø, men måtte slutte i jobben da helsen sviktet. Siden januar har hun gått på arbeidsavklaringspenger (AAP) og blitt tvunget til å stramme inn økonomien.

– Jeg er alenemor til to barn på seks og ti år. De er i en alder hvor fritidsaktiviteter begynner å bli mer og mer aktuelt, sier Kristiansen, og fortsetter:

– Jeg kjenner det i mammahjertet. Vi kan ikke dra på badeland eller ta mange av disse utfluktene som ungene gjerne har lyst til å ha.

Forklaringen på at økt trygd gir mindre å rutte med for enkelte, er ikke helt enkel:

Trygdeytelsene ble fra 1. mai oppjustert med 4,77 prosent, i takt med forventet lønnsvekst. Grunnlaget er folketrygdens grunnbeløp (G).

Men grensen for å søke om bostøtte har ikke økt i samme takt. Den er blitt justert med 2,7 prosent 1. juni, på bakgrunn av prisveksten siste år.

Ekstrem prisvekst

Konsekvensen er at rundt 1000 husstander ikke lenger kan søke om bostøtte, fordi de får for mye utbetalt i uføretrygd, AAP eller andre ytelser.

Linn Ida Kristiansen.

PRISVEKST: Økende priser gjør hverdagen vanskeligere for mange trygdemottakere.

Foto: Privat

– For mitt vedkommende medfører dette at jeg nå ligger 109 kroner over grensen for å kunne søke om bostøtte, sier Kristiansen.

Og en prisvekst på 6–7 prosent gjør situasjonen ekstra ille akkurat nå.

– Det er høy inflasjon, så ting koster mer enn vi er vant til. Jeg kjenner det at de tusenlappene hadde gjort en forskjell for meg.

Hun er nå i gang med studier og har håp om å komme seg tilbake i jobb igjen.

– Jeg tror de aller færreste av oss som mottar ytelser fra Nav, har lyst til å være i den situasjonen. Jeg har lyst til å være frisk og jobbe. Det er et savn, sier Kristiansen.

Mister også strømstøtte

Og på toppen av det hele kommer et tilleggsproblem akkurat i dagens situasjon. Regjeringen har nemlig koblet en ekstra strømstøtte til bostøtten.

– Når man mister bostøtte, mister man også strømstøtte. Da er det atter en gang sånn at de som har lite fra før, har enda mindre, sier Kristiansen.

Mottakere av bostøtte vil – uavhengig av bosted – få 1000 kroner i ekstra strømstøtte i oktober og 1500 i november og desember. I tillegg kommer 150 kroner per person i husstanden, ifølge Husbanken.

Denne strømstøtten kommer på toppen av den generelle ordningen for husholdninger.

Les også 8 kroner «for rik» til å få strømstøtte

Frøy Rosvoll-Bystad

– Fattigdomsfelle

Linn Ida Kristiansen tok kontakt med AAP-aksjonen for å få klarhet i regelverket. Hun er ikke den eneste.

Systemet er en slags fattigdomsfelle for mange, mener Rødts Mimir Kristjansson.

Mimir Kristjansson

FATTIGDOMSFELLE: Rødts Mimir Kristjansson.

Foto: Rødt

– For en god del uføretrygdede og andre i Nav-systemet er virkeligheten slik at hvis du blir vippet over den grensen, går du på en stor smell, sier han til NRK.

Grensen han sikter til er altså inntektsgrensen for å kunne søke om bostøtte.

– På konto vil det da stå noen hundrelapper ekstra. Men så vil du miste muligheten til å søke bostøtte og strømstøtte og dermed i realiteten tape mange tusen kroner.

– Men dette skjer jo hvert år, er det noe verre i år enn andre år?

– Det er ekstra ille denne høsten fordi situasjonen er så akutt i manges privatøkonomi. De uføretrygdede har, i likhet med vanlige arbeidstakere, fått mye dårligere råd siden i fjor.

Les også «Bisarre hull» stjeler bo- og strømstøtte fra tusener

Ida Maria Elde, Sortland.

– Blir bare feil

Kommunaldepartementet bekrefter at økningen i folketrygdens grunnbeløp dette året var større enn økningen i inntektsgrensen for bostøtten.

Dermed faller noen husstander som hadde krav på bostøtte før oppjusteringene, ut, ifølge departementet.

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) mener det blir feil å koble uføretrygd og bostøtte direkte sammen.

Nancy Charlotte Porsanger Anti

FLEKSIBELT: Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.

Foto: Allan Klo / NRK

– Satsene i bostøtteregelverket justeres årlig mot prisstigningen det siste året. Trygdene justeres etter det man forventer som lønnsvekst fremover, sier hun til NRK.

– Hva har du å si til dem som får mer i trygd, men som mister bostøtte og strømstøtte og dermed får mindre å rutte med?

– Uansett hvor taket går, vil det alltid være noen som ligger rett over eller rett under.

Anti sier bostøtteordningen er «veldig fleksibel», og at man får folk raskt inn i den når man trenger det. Hensynet til tempo var også grunnen til at ekstra strømstøtte ble hektet på bostøtten, forklarer hun.

– Blir bare feil

Av rundt 1000 husstander som faller ut av bostøtten, er drøyt 600 uføretrygdet, ifølge Husbanken.

De husstandene dette gjelder, har høyere inntekt enn minsteytelsen for uføre. De har mottatt forholdsvis lite bostøtte (mindre enn 300 kroner per måned), ifølge departementet.

Elisabeth Thoresen

KRITISK: AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen.

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen mener ordningen med bostøtte må endres.

– Satsene for å kunne få bostøtte må reguleres hvert år og i takt med trygdeoppgjøret. Noe annet blir bare feil, sier hun til NRK.

Det pågår nå et arbeid med å gå gjennom reglene for bostøtte. Thoresen mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av Nav-satsene.

– Egentlig burde de som mottar statlige ytelser fra Nav, få nok utbetalt til å kunne leve verdige liv uten å søke ekstra bostøtte.

Også Kristiansen i Tromsø har et råd til politikerne.

– Det de kan gjøre er å se på at ytelsene øker jevnt. Når de øker grunnbeløpet i folketrygden, bør de se på hvilke andre ting dette vil påvirke. Vil det påvirke de som mottar bostøtte, for eksempel?

Les også Forlenger ekstrastøtte – men kutter satsen

Budsjettkonferanse 2023

AKTUELT NÅ