Hopp til innhold

Les plagiat-vedtaket som felte Kjerkol

Klagenemnda ved Nord universitet skriver at Kjerkol hadde 43 prosent tekstlikhet i masteroppgaven sin, og mener hun ikke kan ha vært uvitende.

Ingvild Kjerkol bryter sammen

GÅR AV: Ingvild Kjerkol tok til tårene under pressekonferansen der hun annonserte at hun går av som helse- og omsorgsminister.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

NRK har fått tilgang til hele det 12 sider lange plagiat-vedtaket som felte helseminister Ingvild Kjerkol.

«Plagiatet har gjort seg gjeldende i form av direkte avskrift eller lettere omskriving uten kildehenvisninger. Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kjennskap til handlingen totalt sett. Selv om nemnda kan være enig i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til. Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig.»

Det heter det i avgjørelsen til klagenemnda ved Nord universitet.

Den siste plagiatkontrollen av Kjerkols masteroppgave viste «et tekstsammenfall på til sammen 43% med ulike kilder fordelt på over 461 tekstblokker», skriver nemnda.

Opprinnelig ble det avdekket 19 prosent tekstlikhet da oppgaven ble levert i 2021.

Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støres forlater podiet

Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre møtte sammen til pressekonferansen der de annonserte hennes avgang som helseminister.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Det er ingen sammenheng mellom tekstlikhet og fusk eller plagiat, sier advokat Marianne Klausen til NRK.

Hun understreker at tekstlikheten dreier seg om teksten i hele oppgaven, med alt fra innholdsfortegnelse til litteraturliste.

Nemnda viser til flere steder der Kjerkol tilsynelatende har lånt tekst fra en kilde som har sitert en hovedkilde. De har henvist til hovedkilden, selv om ordlyden deres ligner mer på den andre kilden. Dette er å regne som plagiat, skriver nemnda.

Les også Kjerkol-masteren gikk fra toppkarakter til stryk: – Noen ganger får man litt ulike utslag

Ingvild Kjerkol

«Nemnda for studentsaker konkluderer med at det foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det dermed foreligger fusk», heter det i vedtaket.

Kjerkol uttalte i et avklaringsmøte med Nord universitet i forkant av nemndas avgjørelse at «det ville være høyrisiko for henne å fuske og at hun aldri ville gjort det», heter det i rapporten.

Nemnda skriver at «manglende kjennskap til regelverket, fritar ikke for ansvar».

Nemnda har også funnet flere tilfeller av tekstlikhet, der kilde er oppgitt på upresis måte. Dette regner de ikke som fusk.

Les også Syv Støre-statsråder har måttet gå av

Statråder som har forlatt regjeringen Støre. Fra venstre: Ingvild Kjerkol, Sandra Borch, Hadia Tajik, Odd Roger Enoksen, Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen, Ola Borten Moe.

Vurderer klage

Kjerkols advokat Marianne Klausen sier de mener nemnda ikke hadde rettslig grunnlag for å behandle saken.

– Vi har fått satt oss inn i vedtaket, og det som er viktig for mine klienter og meg å løfte frem er at vi har ment at nemnda for studentsaker ikke har rettslig grunnlag for å behandle saken, sier Klausen til NRK.

– Hvorfor klager ikke Kjerkol til Felles klagenemnd?

– Det er til vurdering. Det er tre ukers klagefrist og to studenter som er involvert. Vi skal sammen bruke de nærmeste dagene på å vurdere dette.

Les også Kjerkol går av: – Det er vondt å ikke bli trodd

Ingvild Kjerkol går fra PK-podiet sammen med Jonas Gahr Støre, med pressen i bakgrunn

Går av

Tidligere fredag gikk Ingvild Kjerkol (Ap) av som helse- og omsorgsminister.

Torsdag ble det kjent at masteroppgaven hun skrev sammen med en medstudent underkjennes. Klagenemnda ved Nord universitet mener Kjerkol har fusket forsettlig.

– Jeg har kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse sammen med Kjerkol fredag.

Både Kjerkol og Støre ønsket å vente på nemndas begrunnelse i saken før de avgjorde om hun kunne bli sittende som helseminister eller ikke.

Slik utspilte avgangen seg

Flere kilder opplyser til NRK at Kjerkol mente og trodde inntil fredag at hun kunne fortsette som statsråd.

Støre vurderte derimot situasjonen annerledes etter å ha lest konklusjonen til klagenemnda, ifølge NRKs opplysninger.

Konklusjonen fra universitetet fikk Kjerkol allerede torsdag. Hun formidlet den videre til Støre, slik at han kunne lese den.

Støre møtte Kjerkol fredag morgen, og fortalte at hun ikke kunne fortsette som helseminister, ifølge NRKs opplysninger. Dette skjedde bare timer før pressekonferansen.

KK4RFab5Wcg

Støre informerte Kjerkol allerede fredag morgen om at hun ikke fikk fortsette som statsråd, ifølge NRKs opplysninger.

Foto: NTB

Utestenges ikke fra universitetet

Kjerkol har hele tiden bedyret at hun ikke med vilje fusket på masteroppgaven.

– Vi har ikke hatt til hensikt å plagiere andres arbeid. Selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sa Kjerkol tidligere fredag.

Kjerkol fungerer som helseminister frem til hun formelt fratrer i statsråd. En ny helseminister er foreløpig ikke oppnevnt.

Etter det NRK forstår, blir ikke Kjerkol utestengt fra Nord universitet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger