Hopp til innhold

Kringkastingssjefen var skeptisk før Bamsegutt-publisering: – Jeg angrer fortsatt

For NRK endte serien «Ingen elsker Bamsegutt» med kritikk, avpublisering og fellelse i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Lørdag presenteres evalueringen på Skup-konferansen.

Bamsegutt-evalueringen

Vibeke Fürst Haugen presenterer NRKs evaluering av Bamsegutt-saken.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det er kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen som lørdag presenterer NRKs interne evaluering av Bamsegutt-serien på Skup-konferansen.

Serien handler om Bamsegutt og familien som ikke kom seg hjem fra Filippinene. Etter publisering, mens nordmenn samlet inn penger for å hjelpe ham hjem, ble det kjent at han var overgrepsdømt i 1991.

Etter kort tid ble serien avpublisert.

Ifølge evalueringen uttrykte Fürst Haugen skepsis til at overgrepsdommen skulle utelates fra serien. Hun ba imidlertid ikke om en fullstendig gjennomgang av serien før publisering.

Jeg angrer fortsatt på at jeg ikke gjorde det, sier hun fra scenen på Skup.

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk orienterte nemlig Haugen om valget om å publisere serien uten å nevne overgrepsdommen før publisering.

«Fürst Haugen viste skepsis til beslutningen og stilte flere spørsmål rundt dette», ifølge evalueringen.

Hun fulgte imidlertid ikke opp informasjonen hun fikk fra etikkredaktøren.

– Vurderingen av at dommen ikke skulle omtales var isolert sett riktig, av hensyn til belastningen det ville påføre Bamsegutt og hans familie, og de fornærmede.

– Men vurderingen av at dommen ikke var relevant for historien serien skulle fortelle, var feil. For vi fortalte jo om overgrepene Bamsegutt selv var blitt utsatt for som barn – vi ga ikke et fullstendig bilde, sier kringkastingssjefen.

Les også Offer om å se «Ingen elsker Bamsegutt»: – Som et slag i trynet

Bakhodet av en mann foran NRK-logo

Beklaget

Kringkastingssjefen beklager på scenen både til de fornærmede i sedelighetssaken han er dømt for, og til Bamsegutt og hans familie.

Før Fürst Haugen kom på scenen, snakket flere av de fornærmede i saken om å se serien om mannen som er dømt for overgrep mot dem.

En av de fornærmede visste at serien skulle publiseres men visste lite om innholdet. Han visste heller ikke at dommen skulle utelates.

Han ventet på at «den andre siden av saken» skulle komme frem. Han opplevde det som et nytt overgrep.

– Jeg fikk klump i halsen, ble uvel, provosert og sint, sier en annen av de fornærmede.

Advokaten til Bamsegutt, Leif Strøm, mener hans klient ble uskyldig dømt i 1991. De vurderer nå å forsøke å få saken gjennopptatt, bekrefter han overfor NRK.

– Det som er veldig viktig å få med, er at vi ikke påstår at de fornærmede ikke har vært utsatt for overgrep. Det er meget mulig og kanskje sikkert at de har. Poenget er at han er ikke den rette skyldige, sier Strøm til NRK.

Strøm sier at NRK ikke har tatt kontakt med Bamsegutt for en direkte beklagelse.

– Det var selvfølgelig riktig av NRK å beklage når de da faktisk har gjort en feil, men man burde da virkelig spandere på seg også å beklage overfor han, som bærer den største byrden. For det har jo ikke skjedd.

– Har ikke NRKs ledelse tatt direkte kontakt med han?

– Nei, overhodet ikke.

Ble for «nærsynt»

Fürst Haugen og etikkredaktør Kalbakk er med i en debatt ledet av redaksjonssjef Astrid Randen i DN etter framleggingen av rapporten. Randen har tidligere selv jobbet i NRK.

Hun stiller flere kritiske spørsmål til NRK-toppene om saken:

– Jeg får ikke noe godt svar på: hvordan kan dere komme fram til den konklusjonen, at dette ikke kommer til å bli kjent, spør Randen.

– Det var ikke først og fremst det vi diskuterte, svarer Kalbakk.

Han sier redaksjonens intensjon var å ikke belaste Bamsegutt og familien ytterligere ved å omtale en overgrepsdom de hadde inntrykk av at familien ikke kjente til. Samtidig sier han at hans store feil lå her – i å bli «for nærsynt».

Bamsegutt-evalueringen
Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg burde hevet blikket og sett: mange vet dette, så det må bli kjent for noen. Hvilke konsekvenser vil det få for dem hvis dette blir bredt kjent uten at vi har det med, svarer Kalbakk.

– Diskuterte dere det i det møtet i det hele tatt, spør Randen.

– Nei, vi gjorde ikke det. Og det var min store feilvurdering, at jeg ikke klarte å heve blikket. Jeg tror det hadde vært mulig å fortelle en historie om en manns kamp mot systemet uten å omtale en gammel alvorlig dom. Men det er ikke mulig å gjøre det når vi samtidig forteller så mye om hans bakgrunn.

Les også Strømøy: – Jeg registrerte bare at dommen ikke ble tatt med

Tore Strømøy på Filippinene under innspilling av dokumentarserien Ingen elsker Bamsegutt. Strømøy går på en vei, hus i bakgrunnen.

Legger fram tiltak og læringspunkter

Mediemangfolds- og samarbeidsredaktør Hege Iren Frantzen og nyhetssjef (og PFU-medlem) Stein Bjøntegård har ledet arbeidet med evalueringen.

Rapporten er på 13 sider, og inneholder seks læringspunkter. Blant annet:

  • Flere i NRK uttrykte bekymring før publisering. Dette burde ha medført at det ble tatt en lengre pause i produksjonen. Man burde brukt mer tid og løftet fram alternative løsningsforslag før ny publiseringsbeslutning ble tatt.
  • Arbeidet med serien «Ingen elsker Bamsegutt» var preget av svært mange presseetiske dilemmaer. I arbeidet med serien ble ikke redaktørlinja i tilstrekkelig grad brukt. De inngående vurderingene stoppet på for lavt nivå. Dilemmaene burde vært løftet tidlig og tydelig i redaktørlinja i Distriktsdivisjonen. Evalueringen har også avdekket uklarhet om etikkredaktørens mandat og myndighet.
  • Redaksjonen som skapte serien gjorde mange vurderinger underveis. Flere avgjørelser ble ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret og risikovurdert. Dette er et redaktøransvar. Feilvurderingen om å utelate overgrepsdommen ga mange følgefeil og fikk flere alvorlige konsekvenser.
  • Redaksjonen var for smalt sammensatt og burde i større grad søkt råd utenfor seg selv. NRK har flere redaksjoner og spesialister som har erfaring med presseetisk krevende saker, samt redaksjoner med viktig lokalkunnskap. Disse burde i større grad ha vært konsultert og involvert.
  • Evalueringen avdekket svakheter i NRKs rutiner og struktur for håndtering av redaksjonelle kriser.

Det legges også fram en rekke anbefalinger til tiltak til NRKs toppledergruppe.

Blant annet foreslår evalueringen å styrke redaktørkompetansen og redaktøransvaret, styrke arbeidet med presseetikk og styrke sikkerhetsnettet rundt produksjoner med krevende problemstillinger.

«NRK skal ha flere etikkrådgivere og arbeide for å øke etikkforståelsen i hele virksomheten», heter det i rapporten.

Felt i PFU

Serien ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for ha brutt med tre ulike punkter i Vær varsom-plakaten:

  • 2.2 Om uavhengighet og integritet
  • 3.2 Om opplysningskontroll og kildebredde
  • 4.8 Om å ta hensyn til barn

Dokumentarserien har også vært oppe til behandling i Kringkastingsrådet etter å ha mottatt 300 klager.

Les også PFU: NRK felt på alle punkter for «Ingen elsker Bamsegutt»

ingen elsker bamsegutt 00 kurator

Dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt» fikk stor oppmerksomhet etter serien ble lansert av NRK.

Bamsegutt fikk mye sympati i etterkant av lanseringen. Det ble raskt opprettet en Spleis som samlet inn over 4 millioner kroner til familien i Filippinene.

Serien ble først avpublisert etter det ble kjent at Bamsegutt 1991 hadde blitt dømt til åtte måneders betinget fengsel for seksuell omgang med seks barn i alderen åtte til ti år.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger