Laveste asylankomster på flere tiår

Antall asylsøkere som har kommet til Norge på egen hånd i første halvår er det laveste siden 1990-tallet. Det kommer frem i nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Frode Forfang i UDI

Frode Forfang i UDI la frem tall for asyltilstrømming til Norge i første halvår 2017.

Foto: NRK

– Det har kommet 2 380 asylsøkere så langt i år. Hvis vi ikke regner med relokaliserte asylsøkere, så har antall asylsøkere gått ned med en tredel i forhold til første halvår i fjor.

Det sa direktør Frode Forfang i UDI da han la frem asyltall for første halvår fredag.

Rundt halvparten av asylsøkerne som kom i første halvår er såkalt relokaliserte fra Italia og Hellas.

– Norge har, i samarbeid med EU, tatt imot et stort antall relokaliserte. Det vil si at de er overført for å få behandlet sine søknader i Norge. Tar vi disse med i regnestykket så er det en økning på 40 prosent i forhold til samme periode i fjor. sa Forfang.

UDI-direktøren: – Stor kontrast til 2015

Forfang sa man må tilbake til siste halvdel av 1990-tallet for å se tilsvarende lave ankomsttall.

– Vi er på et historisk lavt nivå etter første halvår i år, og det er en ganske stor kontrast til situasjonen for bare to år tilbake.

I desember 2015 var det blant annet 31 633 personer i mottakssystemet i Norge. Nå er det rundt 8 700 personer i mottak.

Antall mottak er også redusert fra 284 mottak for to år siden, til dagens 112 mottak. Av disse er avtalene med 41 mottak sagt opp. Det vil si at de vil stenge innen oktober.

– Hvis ankomstene fortsetter på dette lave nivået vil nedleggelser av mottak fortsette utover høsten, sa Forfang.

UDI-direktøren advarte mot at kontinuerlig nedbygging av mottak på sikt kan svekke Norges beredskap dersom antall asylankomster igjen går opp.

– Det at det svinger og at vi må bygge ned er også en utfordring, sa Forfang.

Slik gikk det med asylstrømmen i 2015

Ifølge UDI er 98 prosent av de mer enn 31 000 asylsøknadene som kom i forbindelse med asylstrømmen for to år siden avgjort i første instans.

– Litt mer enn halvparten har fått opphold i Norge, og dette kan øke avhengig av klagebehandling, sa Forfang.

Av de 5 465 som kom over Storskog har rundt en tredel fått opphold i første instans. Resten har enten fått rent avslag, fått vedtak om trygt tredjeland som Russland, søknaden er trukket eller at asylsøkeren har forsvunnet før saken var ferdigbehandlet.

46 prosent av dem som kom i 2015 er allerede bosatt i en norsk kommune. 13 prosent bor fortsatt i norske asylmottak.

Av dem som kom i 2015 er det innvilget 1 173 familiegjenforeninger som gjelder i underkant av 3 000 personer. Her har UDI lagt vekt på å behandle søknader fra Syria så raskt som mulig på grunn av situasjonen i landet.

– Det er fortsatt drøyt 2 000 slike saker som fortsatt ligger til behandling, så dette kan øke noe, sa Forfang.

SISTE NYTT

Siste meldinger