Hopp til innhold

Langer ut mot Folkehelseinstituttets forskning

Seniorforsker mener Folkehelseinstituttet driver feilaktig og spekulativ forskning, etter instituttet publiserte en artikkel som viser at det var færre misdannelser blant barn av gravide som spiste økologisk. Instituttet tilbakeviser kritikken.

Økologisk mat

Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at gravide som spiste økologiske grønnsaker under svangerskapet halverte risikoen for å føde guttebarn med misdannelse på penis.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

I sommer publiserte Folkehelseinstituttet en undersøkelse som viser at gravide som spiste økologisk hadde lavere sannsynlighet for å føde guttebarn med misdannelse på penis, enn kvinner som ikke spiste økologisk.

– Dette må være basert på en feiltolkning av resultatene, sier seniorforsker Arne Grønlund ved Norsk institutt for bioøkonomi, som i en kronikk redegjør for en rekke feil han mener Folkehelseinstituttet har gjort.

– Artikkel burde ikke vært publisert

Folkehelseinstituttets undersøkelse er gjort blant 35 107 norske mødre som alle fødte gutter. Halvparten oppga at de spiste økologisk, mens den andre halvparten sa de aldri eller sjeldent gjorde det.

Arne Grønlund

Seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi Arne Grønlund.

Foto: NIBIO

– Instituttet har utelatt at økologisk mat utgjør en veldig liten del av det totale matforbruket, rundt en prosent. Hvis halvparten spiser økologisk og den andre halvparten ikke gjør det, betyr det at de som spiser økologisk mat har et forbruk på rundt to prosent, sier Grønlund.

Han viser til en gjennomgang NorgesGruppen har gjort for Aftenposten som viser at den økologiske kunden spiser mer enn dobbelt så mye frukt og grønt sammenlignet med gjennomsnittet.

– Siden man i hovedsak finner for eksempel sprøytemidler i frukt og grønt, så betyr det at de som ikke spiser økologisk får i seg mindre sprøytemiddel enn de som spiser økologisk. Da kan i hvert fall ikke sprøytemiddel være årsaken til misdannelsene.

Tilbakeviser kritikk

– Mengden økologiske grønnsaker i forhold til det totale matinntaket behøver ikke spille noen rolle, svarer assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Jan Alexander.

Jan Alexaner

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Jan Alexander.

Foto: Folkehleseinstituttet

– Enkeltfaktorer eller stoffer kan ha biologisk virkning, et eksempel er medisiner. De har sannelig biologisk virkning selv om det er små mengder.

Ifølge Folkehelseinstituttet spiste de gravide i undersøkelsen like mye grønnsaker, forskjellen var at en del av gruppen spiste en større andel økologisk. I en kronikk utdyper de forskningsmetodene.

– Det er generelt hevdet at personer som spiser økologisk spiser sunnere og vi har forsøkt å korrigere for alle slike faktorer som kan ha hatt betydning.

Artikkelen om sammenhengen mellom økologisk mat og misdannelser ble først publisert i det anerkjente tidsskriftet Environment Health Perspective.

– Undersøkelsene er grundig gjennomgått av fagfolk i USA. Jeg synes rett og slett ikke det er hold i Grønlunds påstander, sier Alexander.

Må tolkes med varsomhet

Folkehelseinstituttet påpeker at mindre sprøytemiddel i økologisk mat en mulig forklaring på sammenhengen de fant. Instituttet mener en annen mulig forklaring er at økologisk og ikke-økologisk påvirker tarmfloraen vår forskjellig.

En tredje forklaring er at det er mer beskyttelsesstoffer, såkalte antioksidanter, i økologiske grønnsaker.

– Vi må forske mer, sier Alexander.

– Utgangspunktet var danske funn og da vi startet undersøkelsen trodde vi ikke vi skulle finne noe som helst, men vi fant en sammenheng mellom økologisk mat og misdannelser. Det synes vi var riktig å publisere.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger