Hopp til innhold

Laila Bertheussen trekker anken: – Jeg tar straffen

Laila Bertheussen annonserer på Facebook at hun trekker anken sin over straffeutmåling. Dermed blir det ikke noe av ankesaken, som skulle starte om to dager.

Laila Bertheussen i retten.

DØMT: Laila Bertheussen (stående) ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel i tingretten. Hun ble blant annet dømt for trusler mot siden samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

To dager før den kommende rettssaken over straffutmålingen i saken skulle starte, annonserer Bertheussen på sin egen Facebook-profil at hun har trukket anken.

– Det er ikke meningsfullt å stille i en rettssak som kun skal handle om straffen for noe jeg ikke har gjort. Så jeg tar straffen, skriver Bertheussen.

15. januar ble Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel av Oslo tingrett for angrep mot demokratiet. Bakgrunnen var at retten fant henne skyldig i å ha sendt trusselbrev til seg selv og samboeren, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Hun ble også dømt for hærverk på egen bil og bolig.

I Facebook-innlegget viser Bertheussen til at anken over skyldspørsmålet er avvist. Dette ble klart i juni, men avgjørelsen ble anket. I starten av november ble det klart at Bertheussen ikke fikk medhold.

John Christian Elden

Forsvarer John Christian Elden skriver at han tar Bertheussens avgjørelse om å trekke anken «til orientering».

Foto: Terje Pedersen / NTB

Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier han fikk beskjed om den siste vendingen i saken gjennom sosiale medier.

«Jeg leser det på Facebook, og tar hennes beslutning til orientering, samtidig som hun utlover en belønning til de som har tips som medfører at den rette gjerningsmann blir tatt», skriver Elden i en SMS.

Elden bekrefter også at det nå ikke blir noe av ankesaken som skulle starte torsdag.

– Hun vet hva hun gjør

I et intervju med NRK tirsdag kveld sier Elden at han kommer til å snakke med Bertheussen og at han også snakket med henne i forbindelse med Facebook-innlegget.

– Hun vet sånn sett hva hun gjør, men hun mener altså at det er uriktig av henne å gå og ta en diskusjon om utmålingen av straff for et forhold hun mener hun ikke er skyldig i, sier han.

Elden sier samtidig at dette betyr at dommen er rettskraftig og at hun ikke får anledning til å prøve ut denne videre.

Bertheussen vil bli kalt inn til soning på vanlig måte.

– Og så vil hun etter hvert kunne søke seg over til en såkalt fotlenkesoning. Samtidig så har hun utlovet en belønning til de som kan komme med opplysninger som gjør at saken kan bli løst, altså det at man finner de rette gjerningsmennene, sier Elden.

Utlover dusør for tips

Laila Bertheussen har hele tiden hevdet at det er andre som står bak truslene og hærverket hun er dømt for. Truslene var blant annet rettet mot hennes samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

I innlegget, som ble lagt ut tirsdag ettermiddag, skriver Bertheussen at hun utlover en dusør på 100.000 kroner for «tips som fører til oppklaring av en eller flere av hendelsene jeg er dømt for».

56-åringen skriver også at dusøren utloves dersom noen tilstår en eller flere av hendelsene «så sant det fører til oppklaring», samtidig som hun anklager Politiets sikkerhetstjeneste for å ha hatt «tunnelsyn» i saken.

Bertheussen har også endret bakgrunnsbildet på profilen sin. Der står det nå «Justismord» med store røde bokstaver. Hun har også lagt ut bilder og en video hun mener peker i retning av andre gjerningspersoner.

Laila Bertheussens nye profilbilde på Facebook

Laila Bertheussens nye profilbilde på Facebook. (Skjermdump fra 30.11.2021, 18.50)

Foto: Skjermdump / Facebook/Laila Bertheussen

Denne påstanden fikk ikke medhold i Oslo tingrett, som mener det er bevist at Bertheussen står bak ugjerningene. Ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett la også dette til grunn.

En lovendring som trådte i kraft 1. januar 2020 gjør at saker med en strafferamme på over seks år ikke lenger behandles automatisk. Vilkåret er at det er klart at anken ikke kan føre frem.

Aktor Frederik G. Ranke og Marit Formo på vei til befaring ved Waras hus i Bertheussen-rettssaken

Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo på vei til befaring i huset til Wara/Bertheussen under rettssaken i Oslo tingrett.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Ikke orientert

Borgarting lagmannsrett kom i juni til at anken over skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen ikke ble fremmet, altså at den ikke skulle behandles.

Anken over straffeutmålingen ble henvist til ankeforhandling i lagmannsretten. Deretter forkastet Høyesterett Bertheussens anke om å få en full ny behandling av saken i lagmannsretten.

Ankesaken over straffutmålingen skulle etter planen gå i Borgarting lagmannsrett torsdag og fredag denne uken.

Da NRK først kontaktet statsadvokat Frederik Ranke tirsdag kveld, sa han påtalemyndigheten ikke var orientert om at anken var trukket.

– Nyheten kom brått på, men vi er egentlig ikke overrasket over at hun har trukket anken. Det var det eneste fornuftige å gjøre, og nå er det satt sluttstrek for denne saken. Domfelte er skyldig, sier han nå.

Laila Bertheussen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for angrep mot demokratiet. Hun har anket dommen og dermed blir det trolig ny rettssak før dommen blir rettskraftig.

Laila Bertheussen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for angrep mot demokratiet.

– Tar det for god fisk

Ranke sier at han aldri har opplevd at en anke blir trukket via Facebook.

– Det var en ny variant for meg, sier han.

Statsadvokaten sier at det formelt sett at det må sendes inn en et brev til Lagmannsretten på at anken er trukket, men at de forstår Eldens uttalelse som en bekreftelse.

– Nå har jeg vel forstått det slik at advokat Elden har uttalt seg om at anken er trukket, så nå tar vi det for god fisk at denne anken er trukket.

Ranke sier at han tror det er vel så stor sjanse for at Bertheussen ville gått en strengere dom i Lagmannsretten enn en mildere eller den samme.

Soningen er det Kriminalomsorgen som skal vurdere, men Ranke påpeker at man ved normale tilfeller soner to tredeler av straffen.

– For hennes tilfelle vil det være ett år, men det er det ikke vi som avgjør, understreker han.

«Trist for alle berørte»

Bertheussen er også dømt for ha sendt trusselbrev til daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (begge Frp).

Hermann Skard, som er bistandsadvokat for ekteparet, visste ikke at Bertheussen hadde trukket anken før NRK ringte.

Skard sier Bertheussen har gjort opp erstatningsbeløpet på 5000 kroner til Ingvil Smines-Tybring-Gjedde. Skard beskrev beløpet som «uvanlig lavt» i retten. Bistandsadvokaten sa også at Christian Tybring-Gjedde ikke ba om erstatning, fordi han ikke ønsket å berike seg på en sak som er «trist for alle berørte».

Skard legger til at det ikke er naturlig å kommentere saken, i og med at ekteparet ikke har noen formell rolle i ankesaken.

AKTUELT NÅ