Hopp til innhold
Kommentar

Nytt dilemma for Bertheussen

Avgjørelsen fra lagmannsretten kom nok som en overraskelse for både Laila Bertheussen og forsvarerne hennes. Spørsmålet nå er om de har noe å tjene på en ankesak som bare gjelder straff.

Laila Bertheussen ble fredag dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett.

Laila Bertheussen under domsavsigelsen i Oslo tingrett.

Illustrasjon: Esther Bjørneboe

«Lagmannsretten finner det utvilsomt at tingrettens bevisbedømmelse er riktig», heter det i avgjørelsen fra ankeutvalget i Borgarting. De tre dommerne føyer også til at de «finner det klart at anken ikke vil føre frem».

Sagt på en annen måte stemples Laila Bertheussen som skyldig også av lagmannsretten. Og det uten en reell behandling av skyldspørsmålet.

Det må kunne sies å være overraskende at anken ble forkastet på denne måten. Særlig siden Bertheussen ble dømt på en indisierekke, og ikke på direkte fellende bevis. Men utfallet er resultat av det nye systemet der anker skal siles før de slipper inn til full behandling.

Mange jurister mente i januar at tingrettsdommen var overraskende mild når man så på alvorlighetsgraden.

Det gikk kort tid før advokat Elden varslet en anke til Høyesterett. Det var ikke uventet. Men det er lite som tyder på at en slik anke vil få gjennomslag.

Avgjørelsen fra ankeutvalget i Borgarting er svært grundig, og teller over 20 sider. Punkt for punkt drøfter dommerne bevisene fra tingrettsdommen. Punkt for punkt avvises forsvarernes argumenter.

Kort oppsummert mener ankeutvalget at tingrettens dom står seg, og at resultatet ville blitt det samme med en ny behandling av skyldspørsmålet.

Dermed er det kun straffen som skal behandles på nytt i lagmannsretten. Det skjer trolig en gang i løpet av høsten. Antagelig blir det et rettsmøte over et par dager, der Laila Bertheussen selv får gi en kort forklaring.

Sagt på en annen måte stemples Laila Bertheussen som skyldig også av lagmannsretten.

Kanskje vil forsvarerne hennes også stevne noen vitner som kan brukes i argumentasjonen for lavere straff. Om samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara vil møte er et åpent spørsmål. Som mange husker gav han sin fulle støtte til den tiltalte da han vitnet i tingretten.

Det er grunn til å tro at påtalemyndigheten vil ta utgangspunkt i samme straffenivå som påstanden i Oslo tingrett. Der krevde statsadvokat Frederik Ranke to års fengsel for Bertheussen.

Han ble ikke fullt ut hørt av dommerne, som satte straffen til et år og åtte måneder. Men nå får aktoratet en ny sjanse. Og det er ikke gitt at det er til Bertheussens fordel med en ankesak som bare handler om straff.

Dommerne i lagmannsretten står nemlig helt fritt til å heve straffen, senke den eller legge den på samme nivå som i tingretten. Retten kan også gå høyere enn aktors påstand.

Det er ikke gitt at det er til Bertheussens fordel med en ankesak som bare handler om straff.

Mange jurister mente i januar at tingrettsdommen var overraskende mild når man så på alvorlighetsgraden i det Bertheussen ble dømt for. Dersom lagmannsretten er av samme oppfatning er vegen kort til en straffeskjerpelse.

Spørsmålet er om Bertheussen og forsvarerne tar sjansen på dette, eller om de rett og slett vil vurdere å trekke hele anken over straffeutmålingen. I så fall blir dommen fra Oslo tingrett rettskraftig.

Signaler fra PST-hold tyder på at de ikke har ligget på latsiden mens saken har ligget til vurdering i rettssystemet.

I innspurten av tingrettssaken dukket det opp et nytt brev som ble overlevert fra NRK til etterforskningsledelsen. Om granskingen av brevet har gitt resultater er ikke kjent. Heller ikke om det er gjort andre nye etterforskningsskritt som kan belyse saken ytterligere.

Men en ting vet vi. Hvis etterforskerne hadde gjort funn som styrker Bertheussens sak måtte de straks ha gitt beskjed til dommerne i ankeutvalget. Det har ikke skjedd.

På sin lukkede Instagram-konto publiserte Laila Bertheussen kort tid etter avgjørelsen et bilde av en tom champagneflaske av beste merke. Flasken lå på en bassengkant og var ledsaget av teksten «Litt utslått men #iamstillstanding». Tiden får vise hva som blir neste budskap.