Hopp til innhold

Bertheussen får ikke anke skyldspørsmålet – vurderer anke til Høyesterett

Laila Bertheussen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett i januar. Nå har lagmannsretten kommet frem til at hun kun får deler av anken behandlet på nytt. John Christian Elden sier de vurderer å anke avgjørelsen.

Laila Bertheussen i retten.

DØMT: Laila Bertheussen (stående) ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel i tingretten. Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, sittende.

Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

15. januar ble Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel av Oslo tingrett for angrep mot demokratiet. Hun anket på stedet. Anken har til nå blitt behandlet av Borgarting lagmannsrett.

I dag ble det avgjort at Bertheussen ikke får anket skyldspørsmålet. Lagmannsretten kom enstemmig frem til avgjørelsen.

Vurderer anke

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, sier at det er overraskende at lagmannsretten ikke vil ta inn saken til behandling, da det er en alvorlig sak på et nytt rettsområde hvor det ikke finnes rettspraksis.

Elden sier at de har tatt lagmannsrettens avgjørelse til etterretning.

– Men vi vurderer en anke til Høyesterett, sier han.

– Dere vurderer altså å anke denne kjennelsen?

– Ja. Høyesterett kan ikke prøve bevisene i seg selv, men de kan prøve om lagmannsretten har foretatt en forsvarlig behandling når de har nektet å behandle denne anken i vanlige ankeforhandlinger, svarer han.

– Vi mener også at det er gjort feil i rettsanvendelsen i denne saken, som vi mener Høyesterett kan ta stilling til, legger han til.

Advokat John Christian Elden

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden.

Foto: Ole Berg-Rusten

Elden presiserer at lagmannsretten har foretatt en drøftelse av både trusselbestemmelsen og bestemmelsen om sabotasjen mot statsmyndighetene. Det mener de er en uriktig avgjørelse, altså at dette ikke rammes av straffebestemmelsene.

Avgjørelsen i lagmannsretten var enstemmig.

– Det er vanlig med avgjørelsene. Lagmannsrettdommerene må drøfte det, og komme fram til hva de måtte mene. Men vi mener altså at de har lagt terskelen for lavt her i forhold til hva som gjelder å fremme en anke, sier Elden.

Bertheussens forsvarer sier at han ikke har fått snakket med Bertheussen enda.

– Svært godt begrunnet

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at de mener avgjørelsen er svært godt begrunnet fra lagmannsretten.

– Det er 24 sider redegjørelse om hvorfor hennes anke ikke skal føre frem, og hvorfor Oslo tingretts dom mot henne var riktig. Dommen var krystallklar, og borgartings beslutning her er like klar.

– Elden sier at de vurderer å anke. Hva er din kommentar til det?

– Da kan de i så fall anke til Høyesterett hvorvidt lagmannsretten har begrunnet det godt nok. Vårt hovedinntrykk er at lagmannsrettens beslutning er veldig godt begrunnet, sier han og legger til at de først må se en eventuell anke før han kan kommentere det nærmere.

Aktor Frederik G. Ranke og Marit Formo på vei til befaring ved Waras hus i Bertheussen-rettssaken

Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo på vei til befaring i huset til Wara/Bertheussen under rettssaken.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Bertheussen får altså nå muligheten til å anke straffeutmålingen. Den kan bli mildere eller strengere enn den dommen fra tingretten var. Ranke sier at de argumenterte for fengsel i to år mot Bertheussen i Oslo tingrett, som landet på ett år og åtte måneder.

– Vi kommer til å forbeholde oss retten til å nedlegge samme påstand sist, men får komme nærmere tilbake på dette når straffeutmålingen skal behandles, sier han.

Kun opptatt av det erstatningsrettslige

Tingretten mente det er bevist at hun sto bak en rekke trusselhendelser mot sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt et trusselbrev til Frp-ekteparet Tybring-Gjedde.

Bertheussen har nektet straffskyld hele veien.

Laila Bertheussen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for angrep mot demokratiet. Hun har anket dommen og dermed blir det trolig ny rettssak før dommen blir rettskraftig.

Laila Bertheussen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for angrep mot demokratiet. Hun har anket dommen og dermed blir det trolig ny rettssak før dommen blir rettskraftig.

Hermann Skard, bistandsadvokat til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, sier de ikke har noen kommentar til det strafferettslige i saken.

– Vi er kun opptatt av det erstatningsrettslige, uttaler Skard.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde ba om et uvanlig lavt erstatningsbeløp begrenset til 5000 kroner.

Ikke automatisk ankeadgang

Strafferammen for det mest alvorlige punktet Bertheussen er tiltalt etter, «angrep på de høyeste statsorganers virksomhet», er 16 år. Inntil januar i fjor ble alle saker med en strafferamme på seks år eller mer tatt opp til behandling i lagmannsretten.

Laila Bertheussen

Laila Bertheussen.

Foto: PRIVAT

En lovendring gjør at dette ikke lenger er tilfelle. Nå siles alle anker av lagmannsrettens ankeutvalg. Ankeutvalget kan nekte en sak fremmet dersom de mener det er klart at anken ikke kan føre frem. Dette skal i så fall begrunnes av utvalget på tre dommere.

Et avslag fra ankeutvalget kan begjæres omgjort, og eventuelt ankes til Høyesterett med påstand om saksbehandlingsfeil.

Dersom det ikke fører fram, kan en dom altså bli rettskraftig etter bare én runde i retten.

Tall fra Domstoladministrasjonen NRK omtalte i februar viser at hver tredje sak som tidligere ville fått automatisk ankebehandling ble avvist i 2020.

Advokatforeningen mener tallet er høyt, og er bekymret for hvordan dette påvirker rettssikkerheten.

Den tidligere justisministerens samboer er dømt for angrep på demokratiet. – Det er sjokkerende dette her, jeg anker på stedet uten tvil, sa Laila Bertheussen i retten etter domsavsigelsen.

Den tidligere justisministerens samboer er dømt for angrep på demokratiet. – Det er sjokkerende dette her, jeg anker på stedet uten tvil, sa Laila Bertheussen i retten etter domsavsigelsen.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

AKTUELT NÅ