Hopp til innhold

Lærere skal få større mulighet til å gripe inn fysisk mot elever

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og regjeringen vil at lærere skal kunne gripe inn mot elever som sjikanerer verbalt og ødelegger undervisningen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i Egersund

MER MAKT: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil gi lærerne mulighet til å bruke mer makt for å holde ro i klasserommet.

Foto: Knut Are Tornås

Skoleansatte har lenge klaget over problemer med å holde ro i klasserommet.

Mange har også fortalt om manglende mulighet til å gripe inn mot utagerende elever i dagens opplæringslov.

Nye tall viser også at vold mot lærere øker kraftig.

– Det har skjedd at jeg har måttet ta med meg klassen ut fordi eleven har sittet igjen i klasserommet og jeg ikke har mulighet til å fjerne vedkommende.

Det sier lærer Espen Dalberg ved Bråtejordet skole i Lillestrøm.

Carianne Sivertsen, Are Nerem, Espen Dalberg

Lærerne på Bråtejordet skole tror større mulighet til å gripe inn fysisk vil gi et roligere og bedre læringsmiljø. Fra venstre: Carianne Sivertsen, Are Nerem, Espen Dalberg

Foto: Trond Lydersen / NRK

Han er positiv til de nye signalene fra regjeringen.

For nå vil kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og regjeringen gi lærerne mulighet til å gripe inn oftere enn før.

Les også 80 skoler har fjernet ordenskarakteren: – Ingen god idé

Lærlinger på jobb ved Aibel sitt verft i Haugesund.

Gripe inn fysisk

Det betyr at lærerne skal kunne gripe inn når en elev sjikanerer andre elever aller ansatte verbalt. De skal også kunne gripe inn når elever ødelegger undervisningen for hele klassen.

Tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sendte i mai ut forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov på høring.

– I lys av de høringsinnspillene som har kommet inn, har vi sett behov for et forslag som handler om ansattes mulighet til å gripe inn ved verbale angrep på andre, eller og ved forstyrrelser i undervisningen som forstyrrer elevenes læringsmiljø og ansattes arbeidsvilkår, sier Nordtun.

Derfor skal det sendes ut en tilleggshøring om kort tid.

– Hva er det du kan gjøre da, hvis du er lærer?

Det som ligger på bordet nå og som Stortinget skal ta stilling til, er om lærere skal kunne gjøre mot elevene sine det samme som foreldrene ville hatt anledning til å gjøre mot barna sine, svarer hun.

Kari Nessa Nordtun

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og regjeringen gi lærerne mulighet til å gripe inn oftere enn før.

Foto: William Jobling / NRK

Elevorganisasjonen: – En trussel

Kontaktlærer Carianne Sivertsen på Bråtejordet skole mener forslaget om å kunne gripe fysisk inn mot elever er på høy tid.

– Jeg tror det er fint at de vet at vi faktisk kan gjøre noe. At vi ikke bare står der sånn som vi har gjort i mange år nesten bundet på hender og føtter og ikke kan røre dem. Og de bare sier: «du kan ikke røre meg, du kan ikke røre meg».

For et drøyt år siden stengte skolen to dager etter bråk og fyrverkeri innendørs.

Siden har skolen fått flere ekstra ansatte. Nå forteller rådgiver Are Nerem om et mye bedre læringsmiljø. Likevel mener han nye regler er nødvendige.

– Jeg føler at mange elever i dag går ut herfra og har lidd under at det har vært for dårlig læringsmiljø. Det fører til dårligere karakterer. De kommer kanskje ikke inn på det utdanningsprogrammet dem skal, sier han.

Elevorganisasjonen er derimot ikke positive.

Jeg tror ikke det er her riktig måte å bygge sunne holdninger på hos elevene, sier leder i elevorganisasjonen Petter Andreas Lona.

Petter Andreas Lona.

Petter Andrea Lona, leder i Elevorganisasjonen

Foto: Hanna Baarøy

Han frykter det kan oppstå situasjoner hvor lærere skader elever.

Det at læreren skal få større muligheter til å kaste elever ut av klasserommet, det oppleves i så fall som en trussel. True elevene til å oppføre seg er ikke riktig vei å gå. Man må heller pedagogisk få dem til å oppføre seg, sier Lona.

Les også Vold mot lærere bekymrer: – Prisen begynner å bli høy

Klasserom, elev rekker opp hånda

Høyre og Rødt positive – SV avventer

Hege Bae Nyhold (Rødt) er leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og mener andre tiltak enn å gi lærerne større mulighet til å gripe inn fysisk er nødvendig, men er positiv til tiltakene som er varslet.

Det er bra at det kommer tiltak som gir lærerne rettssikkerhet. Men jeg må se det fullstendige lovforslaget for å konkludere om Rødt kan støtte forslaget, sier Bae Nyholt.

Hun forteller at hun får ukentlige henvendelser fra lærere, elever og foreldre om vold og uro i skolen.

Det er viktig at læreren gis rettssikkerhet uten å underkjenne elevens rettssikkerhet, fortsetter hun.

Les også Skolebøker og skole-nettbrett behandles ulikt i loven

Eksempel på en lærebok og et nettbrett.

Skolepolitisk talsperson i Høyre og tidligere utdanningsminister Jan Tore Sanner mener det er riktig og helt nødvendig å gi lærerne mer mulighet til å bruke makt.

– Det handler om lærernes rettssikkerhet i krevende situasjoner, sier Sanner.

SV synes imidlertid det er vanskelig å ta stilling til forslaget nå.

– SV mener det er viktig å lytte til både lærere og elevene når det gjelder lovendringer for skolen, og avventer å ta stilling til forslag har vært på høring, skriver skolepolitisk talsperson i SV, Grete Wold.

AKTUELT NÅ