Hopp til innhold

Kritisk til byggepraksis ved Oslos nye utstillingsvindu

Fellesforbundet mener Oslo kommune bygger en ny ishall i strid med reglene. LO-forbundet mener de leier inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå, noe kommunen bestrider.

Sonja Henie ishall

Ved Frogner stadion bygger Oslo kommune Sonja Henie ishall.

Foto: Emilie Solberg / NRK

Fellesforbunder kom nylig med en rapport som har kartlagt 63 byggeplasser i Oslo og Akershus for å se på graden av innleie, og hvor mye av den som var ulovlig.

Rapporten konkluderer med at 35 prosent av arbeidskraften var innleid fra bemanningsbyråer, hvor 80 prosent av disse var ulovlige.

Ett av tilfellene som Fellesforbundet og leder i Rørleggernes Fagforening, Joachim Espe, peker på, er praksisen ved utbyggingen av Oslos nye utstillingsvindu: Sonja Henie ishall ved Frogner Stadion.

Oslomodellen

Utenfor byggeområdet henger en plakat av Oslomodellen.

Foto: Emilie Solberg / NRK

Utenfor den påbegynte ishallen henger en plakat av Oslomodellen, der hovedformålet ifølge kommunen er å sette hovedstaden i front for et mer serøst og anstendig arbeidsliv.

Mener det er i strid med reglene

– Det vi ser her er at det er bedrifter som ikke har tariffavtale som leier inn fra bemanningsbyrå. Det har de ikke adgang til etter de nye reglene som trådte i kraft 1. januar i år, sier Espe til NRK.

Joachim Espe

Leder i Rørleggernes Fagforening, Joachim Espe.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Oslo kommune benytter seg av hovedentreprenør Håndverkskompaniet i utbyggingen av Sonja Henie ishall, som igjen har inngått en kontrakt med firmaet Submet.

Ifølge Fellesforbundet er dette firmaet som benyttes ved ishallen et bemanningsbyrå, da firmaet står registrert i forvaltningsregisteret som et bemanningsforetak.

Oslo kommune bestrider imidlertid dette, og mener det hele er basert på en misforståelse ettersom Submet benyttes som en underentreprenør på byggeprosjektet, og ikke som et bemanningsselskap.

– I regi av Håndtverkskompaniet og Kultur- og idrettsbygg er det blitt gjennomført tre lønns- og arbeidsvilkårsundersøkelser i 2019 knyttet til Submets arbeid på Sonja Henie ishall. Disse viser at arbeiderne på prosjektet har fast ansettelse og lønnsvilkår i henhold til tariff, skriver kommunen i en e-post.

«Benyttes ikke som bemanningsselskap»

Oslo kommune skriver at kontrakten som Håndverkskompaniet har inngått med Submet er en standardkontrakt som regulerer forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenør.

– Det vil si blant annet at Submet har egen arbeidsledelse på byggeplass, noe de ikke ville hatt om de var innleid.

Advokat Eirik Utstumo i Byggenæringens Landsforening (BNL) utdyper i en e-post at det foreligger en entreprisekontrakt mellom Håndverkskompaniet og Submet.

– Innleieavtaler og entreprisekontrakter er to ulike typer kontraktsforhold. Entreprisekontrakter innebærer ikke innleie og er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, skriver han.

NRK har vært i kontakt med Håndverkskompaniet som henviser til kommunen i denne saken. Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Submet.

Sonja Henie Ishall, utsiden

Slik skal Sonja Henie ishall bli seende ut fra utsiden.

Foto: Arkitekt / SPOR ARKITEKTER AS

Skal stemme over nytt forslag

Espe mener at det i dag er en for slapp håndtering av lovverket der bemanningsbransjen har fått lov til å operere for fritt. Han mener bruk av bemanningsbyråer bør forbys i byggebransjen i Oslo-regionen som et akutt strakstiltak.

– Men vi mener også at vi må ta et prinsipielt oppgjør med prinsippet om at noen skal tjene på å leie ut arbeidskraft. Vi mener at folk skal være fast ansatt i bedriften de jobber, og ikke at noen andre skal tjene på å leie dem ut på midlertidig korttidsoppdrag.

Onsdag skal Fellesforbundet stemme over et forslag om å forby bemanningsselskaper i byggebransjen. Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener situasjonen i byggebransjen er ute av kontroll

– Det er flere innleide og bemanningsselskaper enn det er seriøse produksjonsbedrifter. Vi ser at det er arbeidslivskriminalitet, de fusker på skatt, de fusker på rettigheter for dem som jobber i denne bransjen, sier han.

Jørn Eggum

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Ifølge han ser de at i geografiske områder og i sektorer hvor organisasjonsgraden er lav og der man begynner å miste kontrollen på det som er organisert arbeidsliv, så må man bruke virkemidlene man har gjennom lovverket.

– Og det kan være å forby innleie og bemanningsselskap i kanskje Oslofjord-regionen eller byggenæringen i hele landet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger