Krever bedre 4G-dekning etter Tele 2 Norge-kjøp

Tele2 Norge fikk drahjelp verdt to milliarder kroner fra en statlig ordning da de bygde opp sitt mobilnett. Tidligere statssekretær Geir Pollestad (Sp) ber regjeringen kreve at samfunnet får noe igjen når Tele2 Norge nå selges til TeliaSonera.

Hoddevika

I den vesle bygda Hoddevika på Stadtlandet er det ikke konkurranse om mobilkundene. Kundene har ingen valgmuligheter. I 2012 fikk fastboende og turister i surfeparadiset omsider mobildekning da Telenor satte opp en mobilmast. Andre selskaper har ikke funnet det interessant å bygge ut i så grisgrendt strøk. Selv markedsleder Telenor krevde bidrag fra Selje kommune før masta ble satt opp.

Foto: Jan Ove Hoddevik

Det var mandag i forrige uke at TeliaSonera, som eier NetCom og Chess, kunngjorde kjøpet av Tele2 Norge for 4,6 milliarder norske kroner.

Forutsatt at norske konkurransemyndigheter godkjenner oppkjøpet, overtar TeliaSonera 1,2 millioner kunder fra Tele2 Norge og underselskapene One Call, MyCall og Network Norway.

Fra politisk hold var vi veldig opptatt av vi skulle få tre mobilnett i Norge. Nå kan vi risikere å bli stående igjen med to nett."

Geir Pollestad (sp), leder av næringskomiteen på Stortinget, om konkurransen i mobilnettet
Geir Pollestad, Sp

Geir Pollestad (Sp) peker på at Tele2 Norge fikk statlig drahjelp på 2 milliarder kroner før de ble solgte til TeliaSonera.

Foto: Margret Helland / NRK

I tillegg overtar de selskapets mobilnett, som dekker over 75 prosent av norske husstander.

– Plutselig blir Tele2 Norges nett, som i realiteten er bygget ut med milliarder i drahjelp, en del av handelen med TeliaSonera, sier Geir Pollestad, som nå er stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen på Stortinget.

Drahjelp verdt to milliarder

Pollestads uttalelse om hvordan Tele2 Norge bygde ut sitt norske mobilnett, krever nærmere forklaring:

Utbyggingen skjedde blant annet ved hjelp av gjeldende telepolitikk, der stimulans til å bygge et tredje konkurransedyktig mobilnett gjennom såkalte skjevregulerte termineringspriser var et element, opplyser Post- og teletilsynet (PT) til NRK.

– Kort forklart er dette et system der Tele2 Norge fikk lov til å ta en høyere pris når kunder fra andre mobilselskaper ringte til Tele2 Norges kunder, enn motsatt. Såkalt «betaling for terminering» er en økonomisk transaksjon som foregår mellom selskapene, og ikke mellom mobiloperatøren og sluttkunden. Slik fikk selskapet penger til å bygge ut infrastruktur som nye basestasjoner, sier assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i PT til NRK.

Elisabeth Aarsæther

Elisabeth Aarsæther i Post- og teletilsynet sier Konkurransetilsynet først vil avgjøre om oppkjøpet blir godkjent på nyåret i 2015.

Foto: PT

Tele2 Norge fikk totalt sett drahjelp på to milliarder kroner fra ordningen.

Aarsæther legger til at alle mobilselskapene har de samme termineringsprisene i dag, og understreker at ordningen som Tele2 Norge bygde opp nettet på, ikke er unik.

– Modellen med såkalte «skjevregulerte termineringspriser» var del av statens telepolitikk for å stimulere til økt konkurranse. Dette har vært en vanlig måte å gjøre det på i Europa, for å gi nye aktører et fotfeste i mobilmarkedet. NetCom nøt godt av samme modell da de bygget opp sitt nett, sier Aarsæther.

Vil stille krav

Pollestad var statssekretær i Samferdselsdepartementet under den rødgrønne regjeringen i to perioder fra 2008 til 2013. Han var i departementet da ordningen som Tele2 Norge nøt godt av, ble behandlet.

– En betydelig del av Tele2 Norges verdier er knyttet til en offentlig finansieringsmodell. Dette har generert milliarder som har havnet i eiernes lomme, sier den tidligere statssekretæren.

Sp-politikeren, som i dag er stortingsrepresentant for Rogaland og leder av næringskomiteen, krever at regjeringen ser på hvilke krav kan de kan stille til TeliaSonera og Tele2 Norge for at handelen skal kunne gjennomføres.

TeliaSonera lovet, da de kunngjorde oppkjøpet, at 98 prosent av norske husstander skal ha 4G-dekning innen 2016, altså to år raskere enn tidligere lovet.

– Hvis det er det eneste vi oppnår, har vi som samfunn betalt en veldig høy pris for litt raskere dekning, sier Pollestad, og fortsetter:

– Ett vilkår som regjeringen kan stille, er at NetCom må øke dekningsgraden for 4G fra 98 prosent til 99,5 prosent eller 100 prosent. De når relativt få husstander på de siste prosentene, men det blir en formidabel økning av dekningsflate rundt om i Norge, påpeker han.

Dyrt, men bra for distriktene

Mobilmast i Trondheim

Økt dekningsgrad betyr at mobilnetteier må sette opp en en rekke nye mobilmaster. De siste prosentene er de dyreste å bygge ut.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Pollestad erkjenner at å øke dekningsgraden på denne måten kan bli kostbart da det innebærer mange nye basestasjoner i grisgrendte strøk.

– For mobildekningen i distriktene vil det likevel bety mye, mener han.

– Med en slik utbygging får vi blant annet bedre dekning i daler rundt omkring, og i fjellheimen. Det blir lettere å sjekke været fra traktorsetet, eller melde inn data om hogst i skogen via Ipaden, forklarer Pollestad.

– Dette må sees i sammenheng med at mobilnettet som nå blir solgt, er bygget opp med milliarder med støtte. Dette må måles opp mot hva vi som samfunn får igjen, sier Sp-representanten.

Ber Pollestad roe seg

Linda C. Hofstad Helleland (H), leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, minner om at flere instanser skal se på oppkjøpet av Tele2 Norge før det eventuelt blir godkjent.

– Dette salget innebærer også overdragelser av frekvenstillatelser og denne overdragelsen skal godkjennes av myndigheten for elektronisk kommunikasjon, i dette tilfellet Samferdselsdepartementet, skriver Helleland i en SMS til NRK.

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helelland (h) sier det ennå ikke er avgjort om oppkjøpet av Tele2 Norge blir godkjent av myndighetene.

Foto: Arne Kristian Gansmo

Regjeringspartienes samferdselsfraksjon har foreløpig ikke behandlet saken internt, forteller hun.

– Vi har ikke behandlet saken internt, men jeg har selvsagt full tillit til at departementet gjør de nødvendige vurderinger som ivaretar hensynet til forbrukerne og konkurransen i markedet, skriver Helleland, og legger til:

– Konkurransemyndigheten kommer jo også til å vurdere dette, så jeg tror Pollestad kan ta det ganske så med ro.

Ingen av Fremskrittspartiets medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen ønsket å kommentere saken da NRK kontaktet dem.

Redd tre mobilnett blir to

Samferdselsdepartementet viser til at saken er under behandling hos Konkurransetilsynet, og har ingen kommentarer utover dette til NRK.

Konkurransetilsynet sa dagen da oppkjøpet ble kunngjort at de vil se på markedsmakten det nye selskapet vil kunne få.

TeliaSonera får en samlet markedsandel på 40 prosent etter oppkjøpet, mens hovedkonkurrent Telenor har over 50 prosent. Dermed kan det norske mobilmarkedet tilnærmet bli todelt i et såkalt duopol.

Flere er nå redd for at Telenor med underselskaper og TeliaSonera/NetCom med sine underselskaper blir helt dominerende, og at konkurransen på pris blir dårligere.

– Fra politisk hold var vi veldig opptatt av vi skulle få tre mobilnett i Norge. Nå kan vi risikere å bli stående igjen med to nett, sier Geir Pollestad.

– Forhastet konklusjon

Aarsæther i Post- og teletilsynet mener det er for tidlig å si om vi nå får bare to mobilnett i Norge, eller om Tele2 Norges nett får leve videre som et eget nett.

– Påstander om at vi nå får et komplett duopol, kan være en forhastet konklusjon. Husk at det i mange år har vært et politisk ønske om bærekraftig konkurranse i mobilsektoren gjennom et tredje mobilnett. Konkurransetilsynet skal nå vurdere alle konkurransemessige sider ved oppkjøpet, og ingenting er avklart i saken, minner hun om.

Det er ventet en avklaring fra Konkurransetilsynet om TeliaSoneras oppkjøp av Tele2 Norge senest innen første kvartal 2015.

Tilsynet hadde per 14. juli ennå ikke fått melding fra foretakene om sammenslutningen mellom dem.

Når denne meldingen kommer, skal tilsynet innen 25 virkedager varsle partene hvis inngrep skal bli aktuelt. Tilsynet skal da vise at det er rimelig grunn til å anta at sammenslutningen kan føre til, eller forsterke, en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet.

Det er blant annet uklart hva telekomselskapet Ice gjør nå. Ice vant en auksjon om norske mobilfrekvenser i fjor, foran nesen på Tele2 Norge. Men selskapet mangler på sin side et mobilnett, som altså Tele2 har.

LES OGSÅ: – Kan bli verre for forbrukerne

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger