Normal

Anklager Forsvaret for å være veike

STORTINGET (NRK.no) – Jeg vil ikke spekulere i det, svarte forsvarstoppene når de ble bedt om å kommentere politiets innsats 22. juli. – Veikt, mener Martin Kolberg.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg mener Harald Sunde og de andre forsvarstoppene i Norge har vært veike og ikke sagt hva de mener om politiet.

NETT-TV: Her kaller Kolberg Sunde for veik under åpen høring i Stortinget.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg likte dårlig at forsvarssjef Harald Sunde ikke ville si sin mening om politiets sene bistandsanmodning da terroren rammet Norge.

– Jeg skjønner at dere vegrer dere for å kommentere forholdet til politiet, men ikke fullt ut. Jeg synes dere er alt for veike, sa Kolberg under 22. juli-høringen.

Da hadde generalinspektør for Heimevernet og generalmajor Kristin Lund, forsvarssjef og general Harald Sunde, samt sjef for Etterretningstjenesten og generalløytnant Kjell Grandhagen forklart seg i over én time.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Tidligere justisminister Odd Einar Dørum

Direkte: Stortingets 22. juli-høring.

Ett sentralt tema politikerne i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ville borre i var samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.

«Det vil jeg ikke spekulere i»

Men på gjentatte spørsmål om hvordan de ser på politiets og PSTs vurderinger etter terrorangrepet, var svaret ofte det samme.

– Det vil jeg ikke spekulere i.

Til slutt presset Kolberg forsvarssjefen til å utdype tidligere uttalelser om at det å anmode forsvaret om bistand «altfor ofte knyttes til utilstrekkelighet».

Sunde medgikk at denne tankegangen har vært gjeldende, men at det er blitt bedre.

– Min erfaring er at ordet «bistand» psykologisk knyttes til utilstrekkelighet. I den gamle instruksen skulle politiet først be om bistand når de var tømt for ressurser. Det er en vesentlig forbedring i den nye instruksen at man ber om bistand umiddelbart, og så tar man senere avgjørelsen om man skal sette inn ressursene, sa Sunde.

Artikkelen fortsetter under bildet:

forsvaret i 22. juli-høring

FORSVARET I 22. JULI-HØRING: F.h ,Generalmajor Kristin Lund, Generalinspektør for Heimevernet, General Harald Sunde, Forsvarssje, Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef Etterretningstjenesten funder mandags åpene høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om redegjørelsen av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Han avsto å kommentere nærmere hva han synes om tidsbruken før politiet ba om bistand.

Nekter å kommentere politiets vurderinger

Overfor NRK.no avviser Sunde at det betyr at han er «veik».

– Det er viktig at ansvarsprinsippet er gjeldende. I de hektiske timene hvor dette sto på så har Gjørv-kommisjonen vurdert hele denne hendelsen, og jeg forholder meg til kommisjonen. Å spekulere i, å evaluere eller vurdere politiets innsatts, det gjør jeg ikke.

Hva synes du om at Martin Kolberg kalte dere veike?

– Det bærer vi godt, svarer forsvarssjefen med ett smil.

– Ble ikke stilt på prøve

Ifølge 22. juli-kommisjonens rapport ble ikke Forsvaret satt på en reell prøve da terroren rammet Norge.

Men ifølge kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv betyr ikke det at Forsvarets evne til å bistå politiet med å avverge terror er god nok.

– En fullstendig gjennomgang av dette hadde vært ønskelig, men lå utenfor både vår kapasitet og vårt mandat, sa Gjørv under et foredrag i Oslo Militære Samfund tidligere i høst.

Kritikken i etterkant har først og fremst rettet seg mot politiets sene bistandsanmodning til Forsvaret.

Heimevernet ikke på plass før 06.00 lørdag morgen

Ifølge 22. juli-kommisjonens rapport kom den første muntlige anmodningen fra politiet til Forsvaret klokken 18:14, nær tre timer etter at bomben sprang i regjeringskvartalet.

Først klokken 22 samme kveld ba politiet Heimevernet om hjelp til å sikre viktige bygg som Stortinget.

Ifølge Forsvaret kunne de stilt med nærmere 250 HV-soldater allerede to timer etter en eventuell tidligere bistandsanmodning.

– Uansett hvor mange HV-soldater vi har gående, så må politiet be om at de blir brukt. Den bistandsanmodningen om objektsikring kom klokken 22, og da ble det bedt om at de stilte opp med styrkene klokken 06.00, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen under høringen.

Etter at samarbeidsproblemene 22. juli ble avdekket, har regjeringen laget en stortingsmelding om sivilt-militært samarbeid der det blant annet står:

«Forsvarets ressurser må kunne settes inn hurtig og effektivt hvis det anmodes om bistand. Dette krever en klar ansvarsfordeling, effektive prosedyrer og en aktiv søken etter samarbeid når kriser oppstår, både fra Forsvaret og politiets side.»

Glad for ny bistandsanmodning

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på dette samarbeidet, og de skal levere fra seg en revidert bistandsinstruks i løpet av 2012.

Ett av punktene gruppen skal se på er om prosedyrene rundt bistand skal gjøres mer effektive, blant med hensyn til bruk av materiell.

Sunde er glad for at bistandsanmodningen endres. Han mener den største utfordringen for samarbeid mellom Forsvar og politi er en felles forståelse over hvilke ressurser Forsvaret sitter på.

– Mange ressurser, som er tiltenkt en krigssituasjon, kan også brukes i mange andre scenarier, sa Sunde under mandagens høring.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger