NRK Meny
Normal

Beredskapsdirektør: Norge er ikke klar for et nytt terrorangrep

STORTINGET (NRK.no): Sjefen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Jon Lea, mener Norge har organisert beredskapen på slik måte at vi fortsatt ikke kan takle så store hendelser som 22. juli.

Sjefen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Jon Lea mener at Norge ikke har organisert seg på en slik måte at vi kan takle så store hendelser om 22. juli nå ett og ett halvt år etter terroraksjonen.

Video: Jon Lea mener Norge har organisert seg på en slik måte at de ikke er i stand til å takle store terroraksjoner.

– Vi lever i et veldig trygt land og har nesten ikke hatt noen store katastrofer, derfor blir vi litt usikre på om vi er så gode som vi tror vi er med bakgrunn i at vi er flinke til å håndtere små og mellomstore hendelser, sier den øverste lederen for sikkerhet og beredskap i Norge, Jon Lea til NRK.

Du betviler altså Beredskaps-Norges mulighet til å henge sammen?

– Det er et faktum at vi er organisert på en måte som gjør at vi ikke er så gode på de veldig store hendelsene. Det er veldig mange kommuner, politidistrikt, nødsentraler. I tillegg er det forskjellig geografisk organisering av de ulike statlige etatene så det er ingen som har sammenfallende grenser, sier Lea.

Er ikke dette veldig alvorlig, ett og ett halvår etter 22. juli?

– Dette går jo på hele organiseringen av Norge som det er en politisk enighet om. Men når vi får en slik stor hendelse som utfordrer dette systemet, det er da vi blir usikre, sier Lea.

– Organisert som et lappeteppe

For Lea er ikke i tvil om hva han mener om hvordan norsk beredskaps- og sikkerhetsarbeid organiseres.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Tidligere justisminister Odd Einar Dørum

Direkte fra Stortingets 22. juli-høring.

Lea mener beredskapen i Norge er preget av flere små enheter, geografisk spredning, forskjellige planverk og uklare ansvarsforhold.

– Det er litt sånn i Norge at vi har organisert oss etter prinsippet «smått er godt», og at alle skal ha sitt eget. I beredskapssituasjoner og under en katastrofe, kan det være en utfordring at vi har organisert oss som et lappeteppe, sa Lea under utspørringen.

– Vanskelig å håndtere

DSB-direktøren sier derfor rett ut at han tviler på om Norge er rustet til å takle store kriser i framtida.

– Utfordringene vi står overfor og måten vi har organisert oss på, gjør det vanskelig å håndtere de største hendelsene. Det kan finnes nye områder hvor vi ikke er så gode til å håndtere en eventuell katastrofe enn det vi har trodd på forhånd. Dette fordi vi har basert oss på de små og mellomstore hendelsene vi har hatt tidligere, sier Lea.

Han advarer mot kun å se på politiets rolle når man evaluerer hva som skjedde 22. juli.

– Mange av de holdningene vi diskuterer kommer også som resultat av at vi organisert oss på den måten vi har, med mange små enheter og mange ulike beredskapsordninger på ulike felter.

– Politiet vil gjøre alt selv

Han mener politiet har for mange oppgaver, og at de ikke er flinke nok til å samarbeide med andre.

– Jo høyere opp i politiet vi kommer, jo vanskeligere er det for politiet å være en lærende organisasjon, sier han.

– Politiet vil helst gjøre alt selv, hvilket betyr at det ikke blir gjort, sier han.

– Tok ikke høyde for usikkerhet

I sin forklaring til 22. juli-kommisjonen har Lea også uttalt seg kritisk om at det ikke ble satt kollektiv redningstjeneste i Oslo og Buskerud 22. juli.

Ifølge Lea var det trolig ikke var kritisk for liv og helse at de ulike redningstjenestene ikke ble samlet, men han understreker at det kunne man ikke vite da det skjedde.

På spørsmål fra saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Geir J. Bekkevold (KrF), om det mest alvorlige som sviktet, svarer Lea:

– Det mest alvorlige mener jeg var at man ikke tok høyde for usikkerheten, og gikk bredest mulig ut i oppstarten.

Ble ikke innkalt i krisemøte

Lea ble heller aldri innkalt til å møte i Regjeringens kriseråd da terroren rammet Norge 22. juli i fjor.

– Men jeg møtte opp på eget initiativ, sa Lea

Bekkevold ville også vite om Lea syntes det var rart at han ikke ble innkalt.

– Svaret på det er ja, sa DSB-direktøren.

– Det var bare å stille

Han fortalte at Regjeringens kriseråd organiseres slik at departementsrådene kaller inn dem de har behov for, og at han selv har deltatt flere ganger de siste årene.

Men den 22. juli i fjor var det ingen som ringte og ba ham komme. Lea tok selv kontakt med krisestøtteenheten. Sammen ble de enige om at Lea skulle møte opp på neste møte.

– Det var bare å stille, sier han.

Frp: – Virker som om DSB ikke blir tatt på alvor

Komitéleder Anders Anundsen (Frp) deler Leas forundring over at DSB-direktøren ikke ble innkalt.

Han mener dette er symptomatisk hvor hvordan regjeringen ser på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Det kan virke som om DSB ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Når man kaller inn til kriseråd, så tar man med de man synes er mest relevante, og det sier jo en del at de ikke ser på beredskapsdirektøren som relevant, sier Anundsen.

Anundsen bet seg også merke i at Lea opplever at DSBs innspill og råd ofte faller for døve ører i regjeringsapparatet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger