– Sp uten ledelse i valgkampen

STORTINGET (NRK): Tillitsvalgte i Senterpartiet mener ledelsen var usynlig i store deler av valgkampen. Evalueringen som ble offentliggjort i dag tegner et knusende bilde av partiet.

Liv Signe Navarsete

PRESSET: Liv Signe Navarsete og resten av ledelsen får kraftig kritikk i rapporten. Før dagens sentralstyremøte var hun likevel i godt humør.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Onsdag formiddag ble den mye omtalte evalueringsrapporten av tidenes svakeste Sp-valg lagt fram for partiet og offentligheten:

  • Grasrota følte at ledelsen var fraværende
  • Navarsete virket dårlig forberedt i TV-debatter
  • Lederstriden mellom Borten Moe og Navarsete var ødeleggende
  • Mange tilllitsvalgte var usikre på retningsvalg og profil

Rapporten er 82 sider lang og bygger på 429 svar fra tillitsvalgte i partiet. Utvalget sendt ut et skjema med 58 spørsmål og har gjennomført dybdeintervjuer av 28 personer på ulike nivå i organisasjonen.

– Manglet trygghet

Dersom denne trenden holder fram, er evalueringsrapporten bekymret for at Senterpartiet sin posisjon som landsdekkende parti står på spill.

Sp-rapport 2013

Evalueringsutvalget opplever at det i denne valgkampen ikke var den nødvendige tillit mellom våre fremste tillitsvalgte. Det er derfor behov for å gjøre ting annerledes for å gjenskape et parti med trygghet, samhold og framtidstro.

Sp-rapport 2013

Svarene utvalget hentet inn tyder på at konflikten mellom Sp-leder Navarsete og nestleder Borten Moe skadet partiet både i lokalvalget og i stortingsvalget.

«Det har vært mange medieoppslag som beskriver indre splid i Senterpartiets ledelse, mest mellom Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe. I sum har dette gitt partiet en vanskelig situasjon fram mot valgene i 2011 og 2013,» står det i rapporten.

Det kommer også fram at partiet er skuffet over hvordan ledelsen opptrådte i selve valgkampen.

Ifølge utvalget har ikke partileder Liv Signe Navarsete, første nestleder Ola Borten Moe og andre nestleder Trygve Slagsvold Vedum tatt innover seg hvilket ansvar en samlet ledelse har i en valgkamp. Det trekkes fram at ledertrioen i løpet av valgkampmåneden august ikke møttes ansikt til ansikt én eneste gang.

Utvalget konkluderer med at ledelsen burde ha jobbet bedre sammen og framstått med som et lag enn det de gjorde.

«Flere er av den oppfatning at man i store deler av valgkampen manglet ledelse. Mange opplever at vi i partiet blir utrygge når man er usikker på partiets retning og profil. Hvis vi har 100 prosent intern ryggdekning vil vi også ha trygghet nok til å stå i tøffe debatter, men i denne valgkampen var ikke denne tryggheten nok til stede».

Gjentar gamle råd

Nettopp behovet for trygghet og tydelighet var også hovedelementene i evalueringsrapporten fra kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Som NRK fortalte i går mener sentralstyremedlem Per Inge Bjerknes, som ledet evalueringen den gang, at rådene ikke ble fulgt.

Hvis vi har 100 prosent intern ryggdekning vil vi også ha trygghet nok til å stå i tøffe debatter, men i denne valgkampen var ikke denne tryggheten nok til stede.

Sp-rapport 2013

Flere er av den oppfatning at man i store deler av valgkampen manglet ledelse. Mange opplever at vi i partiet blir utrygge når man er usikker på partiets retning og profil.

Sp-rapport 2013

– Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre når det gjelder å bli enda tydeligere på vårt prosjekt i det politiske Norge. Og ikke minst å bli enda tryggere, både i debatter og i framføringen av budskapet vårt, sa han.

Også dagens rapport gir uttrykk for frustrasjon over at gamle råd må gjentas.

«At årets evalueringsutvalg nok en gang gjentar mange av de samme rådene, tyder på at tidligere evalueringsrapporter ikke er tatt tilstrekkelig på alvor av partiets organer».

Utvalget slår fast at manglende vilje til å følge råd om økt trygghet og tydelighet førte til svake TV-debatter og en vinglete mediestrategi.

«Hovedinnvendingene på partilederen har gått på hennes opptreden i partilederdebatter. I andre sammenhenger er tilbakemeldingene gode».

Mener Navarsete ikke fikk nok tid

Flere har gitt tilbakemeldinger om at partilederen framsto som dårlig forberedt i debattene. Ifølge utvalget skyldes dette at det ble satt av for liten tid til øving før debattene slik at Navarsete ikke fant roen før sendingene.

«Et bilde på dette er at lørdagen før valget (mellom de to siste partilederen) ble satt av tid til et stopp på Fagernes for partilederen istedenfor å prioritere tid til forberedelser til debatt», står det i rapporten.

Artikkelen fortsetter under videoen:

- Det er en svært kraftig kritikk av Sp-ledelsen som kollektiv, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam om en ny Sp-rapport.

VIDEO: NRKs kommentator Magnus Takvam sier evalueringsrapporten kommer med kraftig kritikk av ledelsen i Sp.

Navarsete skriver i en pressemelding som er lagt ut på Senterpartiet sine nettsider at det som kommer fram i rapporten både er tankevekkende og alvorlig.

– Utvalget peker på både styrker og svakheter ved ledelsen. Den sier også noe om hvordan tre erfarne politikere utfyller hverandre. Ledelsen tar innspillene på største alvor, og vi skal følge de rådene utvalget og sentralstyret gir oss. Vi ønsker å ta Senterpartiet videre i fellesskap, og det gjør vi med ydmykhet og engasjement, sier Navarsete.

Navarsete

DÅRLIG TV: Evalueringsrapporten mener det er uheldig at Liv Signe Navarsete ikke fikk nok tid til å forberede seg før den siste partilederdebatten på TV 2.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix
Sandra Borch

FÅR ROS: Tidligere leder av Senterungdmomen Sandra Borch får ros for å ha bygd seg opp en god posisjon i politikken.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix
Ola Borten Moe ankommer sentralstyret

ERKJENNER FEIL: – Rapporten peker på mange ting vi må bli bedre på, sa Ola Borten Moe på vei inn til møtet. Blåveisen skyldes et ulykke i forbindelse med uværet «Ivar».

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Borch får ros av sine egne

Mens Navarste og partiledelsen får hard medfart i rapporten, får nylig avgåtte SpU-leder Sandra Borch ros.

«Sandra Borch har gjennom sin periode opparbeidet seg en helt spesiell posisjon i norsk politikk. Hun har en evne til å sette politiske saker på spissen og gi av seg selv. I tillegg har hun mange offisielle og uoffisiell sympatisører, om enn ikke nødvendigvis på politisk mening, så personlig», slår rapporten fast.

Borch får også skryt for å ha hjulpet Senterungdommen å ha en tydelig stemme i media.

«Senterungdommen har de siste årene vært en tydelig stemme gjennom media. Sandra Borch har vært på med en rekke store saker gjennom hele valgkampen. Hun gjorde det også bra i debattene hun stilte opp i».

Senterungdommens egenevaluering bryter kraftig med utspillet Sp-veteran Terje Riis-Johansen (Sp) hadde onsdag morgen. Overfor NRK gikk han langt i å antyde at konflikten med Senterungdommen er en av årsakene til det historisk dårlige stortingsvalget.

– Jeg må være så ærlig og si at jeg har vært kritisk til en del som har kommet fra den kanten. Jeg synes det har vært liten vilje til å bygge lag fra enkeltpersoner her, sier Riis-Johansen.

Etterlyser mindre egoisme

Nettopp mangelen på en god lagfølelse er også et sentralt tema i evalueringsrapporten.

«Det må utvikles en partikultur der man framhever VI og ikke JEG», står det under kapittelet «Partikultur».

Ifølge evalueringsutvalget må ledelsen ta grep dersom kulturen i partiet skal bli tydeligere og tryggere både utad og innad.

Rapporten tegner også et dystert bilde av hva som kan skje dersom partiet ikke rydder opp og øker velgeroppslutningen.

Utgangspunktet for rapporten er at Sp i høst gjorde sitt svakeste valg siden partiet ble stiftet i 1920. Men evalueringsutvalget synes det er mer bekymringsfullt at den nedadgående trenden har vart over tid. Ikke siden1997 har partiet fått over sju prosent av stemmene ved et stortingsvalg.

Særlig bekymret er utvalget når de ser på oppslutningen partiet fikk i landets kommuner og fylker. Fylkesresultatene viser at partiet «gradvis mister forfeste i de mest sentrale strøkene i landet».

Over flere år har Sp kun hatt én stortingsrepresentant fra fylkene rundt Oslofjorden. «Dersom denne trenden holder fram, er evalueringsrapporten bekymret for at Senterpartiet sin posisjon som landsdekkende parti står på spill».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger