Klimadirektoratet advarer mot ny oljeutvinning

Klima- og forurensningsdirektoratet fraråder utlysning av foreslåtte petroleumsblokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. – Vil svekke klimamålet, mener de.

Oljefunn

Illustrasjonsfoto. Klima- og oljedirektoratet vil stanse utlysning av petroleumsblokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Foto: NRK arkiv

Olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut 100 blokker eller deler av blokker for utvinning av olje og gass i 21. konsesjonsrunde.

Ambisjonen er å lyse ut bevillingene før sommeren, med oppstart neste år.

Miljøvernorganisasjonene har rast mot utlysningene, og mener regjeringen oppfører seg som oljeindustriens nikkedukker .

Les også: 20 nye blokker i Barentshavet

Miljøverndepartementet ba Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om en vurdering av de foreslåtte områdene, og dommen er nå klar.

– Må styrke beredskap

Signe Nåmdal

Avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Klif melder i dag om at de fraråder utlysning av 13 av de 100 blokkene.

– Hovedbegrunnelsen er at disse er i kystnære og sårbare områder, og at beredskapen ikke er god nok, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif til NRK.no.

Direktoratet vurderer det dit hen at oljevernutstyret langs kysten må utvikles videre for at beredskapen skal fungere tilfredsstillende ved utslipp i kystnære og sårbare områder.

– Skulle uhellet være ute og vi får et stort utslipp i kystnære områder, er det stor sannsynlighet for at olje når land, uavhengig av hvor god oljevernberedskapen er, sier Nåmdal.

Advarselen gjelder utlysningen av de foreslåtte blokkene i Nordsjøen fordi de ligger nær land og sårbare områder. De advarer samtidig mot utlysning av blokker i Norskehavet som ligger nær kysten i innløpet til Vestfjorden, og områdene nær Eggakanten i Barentshavet.

– Skal ikke være farligere nært land

Oljenæringen mener derimot at nærhet til land ikke bør være noe problem.

– Beredskapen blir skreddersydd til lokale forhold. Det skal ikke være større fare med oljeutvinning nært land enn langt fra kysten, sier informasjonssjef Tom Gederøe i Oljeindustriens Landsforening.

Bransjeorganisasjonen for oljenæringen mener at beredskapen blir tilfredstillende fordi de til en hver tid bygger opp sikkerhetsopplegg alt etter hvor det skal bores.

– Vi har beredskap for alle forhold, sier Gederø.

Uansett?

– Ja, uansett. Poenget er at vi dimensjonerer beredskapen etter hvor man utfører oljeaktiviteten, sier Gederøe. Han sier at oljeselskapene ønsker at regjeringen velger å lyse ut alle blokkene i denne runden, også de 13 som Klif fraråder.

– Vi ønsker at myndighetene lyser ut alle blokkene. Selskapene trenger attraktive områder for å lete. Dette må til for å sikre de 250 000 oljearbeidsplassene her i landet, sier oljeindustriens mann.

– Overkjører miljøfaglige råd

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund mener Olje- og energidirektoratet overkjører miljøfaglige råd.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Nok en gang viser det at Olje- og energidepartementet foreslår tildelinger som er stikk i strid med miljøfaglige anbefalinger, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fortalte tidligere at utlysningene ble gjort i tråd med forvaltningen, men dette er Haltbrekken uenig i.

– Det viser jo bare at de ikke var det. Departementet overkjører miljøfaglige råd, og tar på ingen måte hensyn til sårbarheten i disse områdene.

– Nødt til å lytte om de mener alvor

– Dersom regjeringen deler ut alle områdene de nå har lagt ut på høring, vil de gi oljeindustrien tre ganger så mye som Bondevik-regjeringen, sier Haltbrekken.

Han forteller at seks av feltene ligger helt inn i Vestfjorden i Lofoten, der både Direktoratet for naturforvaltning og Klif har advart sterkt mot oljeboring.

– Vil de lytte til de nye rådene?

– Hvis de mener alvor med å ta miljøhensyn, er de nødt til å gjøre det, sier Haltbrekken.

– Vil vanskeliggjøre klimamål

De 87 blokkene som ikke fullstendig frarådes, er det blitt stilt endel vilkår til, forteller Nåmdal.

Klif tror nye områder, sammen med energikrevende olje- og gassutvinning ved eksisterende felt, kan gi utslipp av klimagasser som gjør det vanskelig å oppfylle Norges klimamål.

– Olje- og energidepartementet bør stille vilkår om å utrede elektrifisering og kraftsamkjøring i forbindelse med tildelinger av 21. konsesjonsrunde.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger