Hopp til innhold

Kilder til NRK: Her er punktene i bompengeskissen som splitter regjeringen

Frp sier nei til videre forhandlinger, mens Venstre sier den foreløpige skissen ikke er god nok.

Etter det NRK vet har Venstre sagt nei til skissen som søndag ble godkjent av Frps landsstyre søndag.

Siv Jensen har på sin side vært svært tydelig overfor sitt eget landsstyre at det ikke vil bli forhandlet videre utover avtaleskissen som ble lagt fram søndag.

Erna Solberg sier på sin side til NRK at ingen kan stille ultimatum i denne saken, og at de fire må snakke sammen dersom de er uenige.

Dermed har de tre partilederne en svært ulik tilnærming til hvordan den fastlåste situasjonen skal løses.

Punktene som splitter

Etter det NRK kjenner til, er det de følgende punktene i bompengeskissen som skaper splittelse regjeringen:

  • Skissen skal inneholde en enighet om å øke den statlige andelen til kollektivsatsing fra 50 til 70 prosent. Dette utgjør om lag en milliard kroner i året, over ti år. Altså totalt ti milliarder kroner. Dette skal alle de fire partiene være enige om. Skissen inneholder også en engangsbevilgning på rundt 400 millioner kroner i friske penger på toppen av det igjen.
  • Etter det NRK kjenner til sier skissen at halvparten av beløpet på ti milliarder kroner skal gå til bompengereduksjoner de neste årene, mens resten skal gå til kollektivinvesteringer.
  • Etter det NRK forstår mener Venstre det er uheldig at staten skal diktere at halvparten av den økte statlige satsingen skal brukes til å redusere bompengenivået. Årsaken er at dette i seg selv kan bidra til trafikkvekst, noe som vil være i konflikt med nullvekstmålet.
  • Over ti år skal skissen ha en total kostandssum på om lag 21 milliarder. I tillegg til de ti milliardene nevnt over, skal sju milliarder gå til en refusjonsordning for bilister i distriktene. Fire milliarder skal gå til ulike kollektivsatsinger. Det ligger også inne at kommunene vil få en egenandel på 20 prosent i bypakkene.
  • Videre skal skissen ha med et punkt om at staten ikke vil sette seg mot dersom lokale myndigheter vil innføre tre timers bompause - altså at man ikke betaler bompenger mer enn én gang på tre timer. Det står også at staten ikke skal være en pådriver for å øke kostnader i bypakker.
  • Kilder i Venstre sier også at summen regjeringen skal bruke på å redusere bompengesatsene i årene framover, kan bli altfor høy. Og etterlyser en klarere miljøprofil i skissen.

Har fortsatt tro på løsning

Kilder i Høyre sier at de har som mål å fortsette samtalene, til tross for at Frp gikk høyt ut søndag og sa at det var uaktuelt med videre forhandlinger.

Like før sommeren la Frps landsstyre frem seks krav til partiledelsen, som de ønsket å få gjennomslag for i regjering.

Hvis de ikke får gjennomslag, er det sjanse for at landsstyret ønsker seg ut av regjering.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener det er realistisk å få til en bompengeavtale som alle fire partiene kan godta:

– Frp har beveget seg så mye siden forrige landsstyremøte i juni, at det burde være mulig å bli enige om en samlet pakke, sier Grande til NRK.

Hun viser til statsminister Erna Solberg på spørsmål om hva prosessen blir videre.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad orienterte søndag kveld sitt landsstyre om situasjonen. Han sier til NRK at han håper på en løsning, men vil ikke si hva KrF mener om skissen.

– Jeg tror forhandlinger løses best ved at vi tar det internt - og det har jeg tenkt å fortsette med. Jeg ønsker ikke å kommentere hverken innhold eller prosess. Jeg ønsker å finne en løsning, og det tror jeg også er mulig, sier han.

AKTUELT NÅ