Hopp til innhold

Kan bli videooverføring av Breiviks forklaring

Regjeringsadvokaten avviser påstandene om at Anders Behring Breivik utsettes for torturlignende soningsforhold, og etter det NRK erfarer vurderes nå muligheten for at terroristen må forklare seg via videolink fra fengselet.

Brevik (innfelt) soner i Skien fengsel

Anders Behring Breivik er den eneste fangen i Norge som sitter på en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Han er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Gjennom sin advokat, Øystein Storrvik, har Breivik stevnet staten for soningsforhold han mener bryter med menneskerettighetene, og fredag møtes partene i Oslo tingrett for å diskuteres hvordan rettssaken skal gjennomføres til våren.

Et sentralt spørsmål er om terroristen skal få være til stede. Storrvik har tidligere uttalt at det vil være et absolutt krav fra hans side at Breivik får være til stede.

Regjeringsadvokaten er positiv til at Breivik avgir sin forklaring for retten, men det kan bli aktuelt å gjennomføre dette med videolink fra fengselet, etter det NRK kjenner til.

Oppmykning

I stevningen som er sendt til Oslo tingrett, anklages staten for at soningsforholdene bryter med flere punkter i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), inkludert artikkel 3 om forbud mot tortur eller umenneskelig og nedverdigende straff og artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og korrespondanse.

Breivik gir også uttrykk for at han opplever det ekstremt strenge sikkerhetsregimet som er etablert rundt ham, som en stor psykisk belastning som bryter ham ned over tid.

Derimot mener kriminalomsorgen, etter det NRK kjenner til, at det har skjedd en betydelig oppmykning i soningsforholdene til Breivik etter at han ble overført fra Ila til Skien fengsel i 2013.

Når saken kommer opp for retten i mars neste år, vil regjeringsadvokaten legge ned påstand om frifinnelse, og at staten tilkjennes sakskostnader, etter det NRK erfarer.

– Det er etter statens syn ikke er grunnlag for å ta saksøkers krav til følge, sier prosessfullmektig for staten, advokat Marius Emberland hos regjeringsadvokaten.

Nektes ekteskap

I stevningen har Storrvik også påpekt at ytterligere rettigheter er krenket, inkludert artikkel 10 om Breviks rett til å ytre seg til privatpersoner og til media.

I tillegg opplever Breivik at han nektes kontakt med omverden, og dermed muligheten til å danne personlige relasjoner. Dermed vil han i realiteten nektes rett til ekteskap, noe som ifølge forsvareren er et brudd på artikkel 12.

Men Storrvik har unnlatt å nedlegge påstand om krenkelse av disse artiklene, og har kun tatt det med i stevningen for å skissere hvilket regime Breivik lever under.

Under fredagens møte vil dette bli et tema mellom partene og retten.

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra Øystein Storrvik torsdag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ