Hopp til innhold

Jussbuss vil si opp fengselsavtale med Nederland

Problemene med å ha norske fanger til soning i fengsel i Nederland er så store at avtalen må sies opp, mener både Jussbuss og Norsk Fengels- og Friomsorgsforbund.

«Norgerhaven» fengsel

KRITISERES: Både Sivilombudsmannen og Juss-Buss er kritiske til de innsattes rettigheter i Norgerhaven fengsel i Nederland.

Foto: RTV Drenthe / Presse

I dag kom Sivilombudsmannen med en rapport som sier at norske fanger som overføres til Nederland ikke sikres godt nok mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Jussbuss reiser til fengselet Norgerhaven fire ganger i året, og deres opplevelser stemmer overens med Sivilombudsmannens beskrivelser.

Portrett forfra av Ingrid Agnes Keenan i Jussbuss

Ingrid Agnes Keenan i Jussbuss.

Foto: Marita Holmeset-Varpe

– Det er veldig stor pågang av saker hver gang vi er der, og det har gjort at vi mistenker at noe ikke stemmer, sier Ingrid Keenan, medarbeider i fengselsgruppa i Jussbuss.

Hun mener avtalen ikke bør fornyes når den går ut i 2018. Det støtter Norges Fengels- og Friomsorgsforbund (NFF).

– Hovedfunnene i rapporten er knusende og ikke en norsk rettsstat verdig, sier forbundsnestleder Asle Aase.

– Mange mangler

Regjeringen inngikk en avtale med Nederland om å leie 242 fengselsplasser i 2015, for å få ned soningskøen. En del som soner i Norgerhaven har reist frivillig, mens andre er sendt med tvang ettersom de ønsket å sone i Norge.

Jussbuss mener det er bra køene gått ned, men sier ulempene ved å sende fanger ut av landet er for store. Keenan nevner blant annet:

  • lang saksbehandlingstid
  • problemer med å få svar på enkle spørsmål
  • lite hjelp til soningsoverføring og prøveløslatelse
  • vanskeligheter med å klage på helsebehandling
  • ikke besøk fra familie

– Rehabiliteringen er dårligere, og de får ikke relevant arbeidstrening. Det er også umulig å få permisjoner, noe som forstyrrer soningsprogresjonen, sier Keenan, og bruker følgende eksempel:

Der innsatte som soner i Norge vil kunne få permisjon for å dra i sin mors begravelse, blir dette umulig fra Norgerhaven.

NFF er også kritisk til at en annen stats lovs lovgivning skulle kunne anvendes ovenfor de utsendte fangene.

– Svakere rettigheter

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger hevder at norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske straffbare handlinger overfor innsatte i Norgerhaven fengsel, og sier det er problematisk. Jussbuss kaller situasjonen alvorlig.

– Hvis en innsatt blir diskriminert av en betjent, kan ikke vi slå i bordet med norsk diskrimineringslov. Det er nederlandske regler som gjelder, sier Keenan.

Hun sier de har sagt ifra til Kriminalomsorgsdirektoratet om dette tidligere, og er glad rapporten fra Sivilombudsmannen nå er klar.

Frp avviser kritikken

Det var Frp-statsråd Anders Anundsen som åpnet Norgerhaven, og Frp's justispolitiske talsperson Ulf Leirstein avviser kritikken fra Sivilombudsmannen.

– Det er ingen store forskjeller på soning i Norge og Nederland, så jeg stusser på disse vurderingene. Jeg lurer også på hvor Sivilombudsmannen var da man under de rødgrønne hadde 1 400 som ventet i kø for i det hele tatt å komme inn til soning, sier Leirstein.

Statssekretær i Justisdepartementet Anette Carnarius Elseth sier de skal lære av funnene, og sier leieavtalen er inngått for å unngå soningskø.

– Jeg understreker at tiltaket kun er midlertidig mens vi bygger opp fengselskapasitet i Norge, noe vi er godt i gang med, sier Elseth.

AKTUELT NÅ