En tredjedel av fangene tvangssendes til soning utenlands

Tirsdag sender Norge de første fangene av totalt 242 til Nederland. 33 er alt satt opp med tvangsvedtak om flytting. Innsatte Kenneth Vimme frykter tvangsbruken vil føre til bråk i fengslet.

Frykter bråk fordi det er så mange som må sone i Nederland ufrivillig.

Drapsdømte Kenneth Vimme frykter det skal bli tøft klima i det nederlandske fengselet fordi mange ikke reiser frivillig.

Kenneth Vimme er dømt til 17 års fengsel for drap. I tre år har han sittet på lukket avdeling ved Ullersmo fengsel. Tirsdag blir han overført frivillig til videre soning i Nederland.

På Ullersmo er det ingen do på cella. Det får de norske innsatte i Norgerhaven fengsel i Nederland. Myndighetene lokker også med 30 kroner mer om dagen og bedre treningsfasiliteter for å få flere til å melde seg frivillig.

Dette fristet Vimme.

– Treningsmulighetene i Norge har blitt stadig dårligere, og det er mye bedre i Nederland. Det hjelper mot frustrasjon å trene, forteller han.

Og han får ikke sinnemestringskurs, så treningen er viktig.

– Og det er mye billigere der, og vi får 30 kroner ekstra om dagen. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er en del for oss, sier han.

Men så kom det informasjon om at det var mange færre enn det de først fikk høre som kom til å dra frivillig, og da ble han urolig.

– Jeg frykter at de som blir tvangssendt til Nederland vil skape uro i fengselet, sier Vimme.

Kritisk til at norske fanger sendes til Nederland.

Daglig leder For Fangers Pårørende (FFP), Hanne Hamsund, mener både innsatte og familiemedlemmer får svi for kriminalomsorgens kapasitetsutfordringer.

Pårørende sterkt kritiske

– Vi er sterkt motstandere av at man skal kunne sende innsatte i Norge på soning ut av landet, sier daglig leder For Fangers Pårørende (FFP), Hanne Hamsund.

FFP mener dette bryter med flere av prinsippene i norsk kriminalomsorg, ikke minst nærhetsprinsippet, at man skal få sone i nærheten av hjemstedet.

– Dette prinsippet er grunnleggende både for rehabiliteringens del, og for at man skal kunne opprettholde kontakten med i familien mens man soner, sier hun.

Det er heller ikke satt av penger for at familiemedlemmer skal kunne dra på besøk i fengslet i Nederland.

– Vi synes det er svært urimelig at det ikke er satt av en krone i reisestøtte til pårørende, og at familiene dermed får en sterk økonomisk belastning av de kapasitetsutfordringene norsk kriminalomsorg har, sier Hamsund.

Vedtak om soning i Nederland

Kriminalomsorgsdirektoratets tall viser hvor mange med norsk og utenlandsk statsborgerskap som skal sendes til soning i Nederland tirsdag, og hvor mange av disse som blir frivillig og ufrivillig overført.

Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet, assisterende direktør Jan-Erik Sandlie

Kriminalomsorgsdirektoratets assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie sier det er forventet at folk er skeptiske når det kommer noe nytt, og at de forventet at en del må tvangsflyttes til soning i Nederland.

Tvangsflyttes ukentlig

En tredjedel av de innsatte i norske fengsler som skal sone i Nederland kommer til å bli sendt dit mot sin vilje, om trenden fra første pulje fortsetter.

112 av de 242 innsatte som skal sone i utlandet er blinket ut. De skal alle være på plass i Norgerhaven fengsel i løpet av oktober. Allerede nå er det klart at 33 av dem blir tvangsoverført, ifølge kriminalomsorgsdirektoratets assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie.

– Dette er ikke uventet, sier han.

Det blir tvangsflyttet folk også internt i Norge hver uke, forklarer han, og påpeker at mange innsatte med jevnlig besøk av barn eller av medisinske årsaker er vurdert til ikke å sendes.

– 110 personer er vurdert som ikke egnet til å overføres. Av disse har 40 stykker jevnlig besøk av små barn og 37 har medisinske årsaker, sier han.

Det er åtte stykker som har klaget på vedtaket om overføring til Nederland.

Kenneth Viste ser positive sider ved å sone i Nederland.

Kenneth Vimme mener det er positive sider ved å sone i Nederland. Men han er bekymret for at den høye bruken av tvang skal gjøre soningen verre for alle.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger