Hopp til innhold

Sivilombudsmannen: Soning i Nederland bryter menneskerettighetsforpliktelser

Sivilombudsmannen mener norske fanger som overføres til Nederland ikke sikres godt nok mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Norgerhaven

Norgerhaven-fengselet ligger i Veenhuizen i Nederland.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har besøkt Norgerhaven-fengselet i Veenhuizen, og fastslår i sin rapport at soningen bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser.

Falkanger skriver at en straffegjennomføring i en annen stat ikke fritar Norge ansvaret for å forhindre menneskerettighetsbrudd.

Han understreker også at det er avgjørende å sikre at det «ikke oppstår rettslige tomrom som undergraver innsattes menneskerettighetsvern,» og at norske myndigheter ikke vil kunne sette i gang en politietterforskning ved mistanke om brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig behandling.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det vi særlig reagerer på er at norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske straffbare handlinger overfor innsatte i Norgerhaven fengsel, og vi mener det er problematisk, sier Falkanger til NRK.

– Straffedømte er en utsatt gruppe. Når man som stat påtar seg å straffe dem, har man også et ansvar. Når vi har fraskrevet oss muligheten til å etterforske overgrep mot dem, så har ikke Norge som stat tilfredsstillende mulighet til å utføre dette ansvaret, sier han.

Reagerer på «bodycuff»

Sivilombudsmannen mener også det er uakseptabelt at innsatte ble påsatt såkalt bodycuff på flyturen til Nederland uten individuelle behovsvurderinger.

Regjeringen inngikk en avtale med Nederland om å leie 242 fengselsplasser i 2015, for å få ned soningskøen i Norge. Hver plass kostet i overkant av 3000 kroner i døgnet.

Falkanger mener de fysiske forholdene i fengselet fremstår som gode, men at soningen er mindre rehabiliterende enn i Norge.

Grunnen er dårlig tilpasset utdanningstilbud, begrenset mulighet til å få besøk av familie og venner, språkutfordringer og manglende informasjon.

– De soner under annet regime når det gjelder språk, kultur, og det er et inngrep i de innsattes liv. Nederlandsk lovgiving går også lenger enn den norske når det gjelder bruk av makt, sier Falkanger.

Kun midlertidig

Borgarting lagmannsrett slo i fjor sommer fast at overføring til Nederland ikke er i strid med menneskerettighetene.

Statssekretær i Justisdepartementet, Anette Carnarius Elseth sier de skal sette seg inn i rapporten og lære av den.

– Det er alvorlige funn vi må se nøye på og lære av, og også gå gjennom sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norgerhaven fengsel, sier hun.

– Bakgrunnen for leie av fengselsplasser i Nederland er at vi har behov for mer fengselskapasitet for å unngå soningskø og for at politiet kan få de varetektsplassene de trenger.

– Jeg understreker at tiltaket kun er midlertidig mens vi bygger opp fengselskapasitet i Norge, noe vi er godt i gang med, sier Elseth.

AKTUELT NÅ