Hopp til innhold

Jusprofessor: – Overraskende

Professor i strafferett, Erling Johannes Husabø, er overrasket over at Anders Behring Breivk blir vurdert som strafferettslig utilregnelig. Husebø sier det uansett vil bli en straffesak.

Tegning av Anders Behring Breivik

– UTILREGNELIG: De rettsoppnevnte psykiaterne mener Anders Behring Breivik ikke kan dømmes til fengsel.

Foto: Esther Maria Bjørneboe (rettstegning)

– Utilregnelighetskonklusjonen blir vanligvis brukt på personer som har en mer forstyrret virkelighetsoppfatning som for eksempel gir utslag i hallusinasjoner, sier Professor i strafferett Erling Johannes Husabø ved Universitetet i Bergen.

I dag ble det klart at de rettsoppnevnte psykiaterne har kommet fram til konklusjonen at den terrorsiktede var psykotisk, og dermed ikke strafferettslig tilregnelig, da han drepte 77 personer.

– Det må være en spesiell type psykose de har kommet fram til, når Breivik kan opptre så planmessig som han har gjort, sier Husebø til NRK.no.

Retten kan si noe annet

Til tross for at de sakkyndige har kommet til denne konklusjonen, kan retten velge å se bort ifra dette, og likevel dømme han som tilregnelig, og dermed også til fengselsstraff.

– Det er ikke avgjørende for domstolen. Hvis retten er i tvil om psykiaternes konklusjon, Så kan de velge å oppnevne noen nye, sier Husebø.

– En rettssak blir det uansett, konkluderer han.

Men hovedforhandlinga kan isteden dreie seg om Breivk er strafferettslig tilregnelig eller ikke, dersom påtalemyndigheten velger å prosedere på dette.

(Saken fortsetter under bildet)

Synne Sørheim og Torgeir Husby

ENIGE: De rettsoppnevnte psykaiterne, Synne Sørgeim og Torgeir Husby, er helt enige om at Breivik var psykotisk da han utførte terrorhandlingene i sommer.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Hvis dette er en faglig forsvarlig vurdering, og konklusjonen er sikker, så vil ikke påtalemyndigheten prosedere på at han var tilregnelig, sier professor i straffeprosess Jon T. Johsen ved Universitetet i Oslo.

Nå skal den rettsmedisinske kommisjon og påtalemyndigheten vurdere erklæringen. Blir den lagt til grunn, så kan det ikke bli snakk om ordinær fengselsstraff eller forvaring for Breivk, men til tvungent psykisk helsevern

Skal tas opp til vurdering

Dersom den tiltalte blir overført til tvungent psykisk helsevern, vil dette bli på en psykiatrisk institusjon med høy sikkerhet.

– Sikkerhetsreglene kan være like strenge der som i et fengsel, forklarer Husabø.

En dom om tvungent psykisk helsevern vil imidlertid åpne for at Breivik etter en viss tid kan be om at reaksjonen mot ham blir opphevet.

– Det er ingen bestemt tidsramme for overføring, men de må jevnlig vurdere om han er noen fare for samfunnet, sier professoren.

– Saken skal gå som vanlig

Selv om Anders Behring Breivik også av den medisinske kommisjonen kommer til å bli erklært som utilregnelig, vil saken mot ham bli avviklet som en ordinær straffesak, bekrefter direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen overfor VG Nett.

– Alt tyder på at saken kommer til å bli avviklet på samme måte og like omfattende som om det skulle vært en ordinær straffesak. Det som vil skille seg fra en vanlig sak, er at bevisførselen knyttet til straffeutmålingen vil bli noe annerledes, men dette er det opp til påtalemyndigheten å avgjøre, sier Langbach.

– Kun symbolsk erstatning

Breiviks psykotiske tilstand er ikke i seg selv til hinder for erstatningsspørsmålet, forteller professor i erstatningsrett ved Universitetet i Bergen, Bjarte Askeland.

Men tildligere straffesaker har vist at oppreisningssummen kan bli redusert dersom grunnen til ugjerningen var at tiltalte var psykotisk.

– Retten vil nok foreta en rimelighetsvurdering, noe som ellers ikke er vanlig i erstatningssaker, sier Askeland til NRK.no.

– Fordi Breivik ikke har noen midler selv, vil det ikke bli snakk om en vanlig, men mer en symbolsk erstatning, sier Professor i erstatningrett ved Universitetet i Oslo, Viggo Hagstrøm til NRK.no.

Begge sier at det er staten som til sist vil ta regninga, slik at ofrene tildeles erstatning.

– Det blir snakk om voldsoffererstatning isteden, og den er det staten som står for, sier Hagstrøm.

Voldsoffererstatning trer inn hvis domfelte ikke selv klarer betalingen.

Kan bety lukkede dører

Professor i straffeprosess, Jon T. Johnsen, sier at det kan få betydning for offentlighetsprinsippet at Breivik vurderes om utilregnelig.

– Det er ikke vanlig at tiltalte som er psykotiske blir eksponert for offentligheten på samme måte som en tilregnelig person, forklarer han.

Den rettsmedisinske kommisjonen skal vurdere om de godtar rettpsykiaternes undersøkelse og konklusjon før jul.

Deretter kan den mer konkrete planleggingen av rettssaken starte. Saken mot Breivik er forhåndsberammet til 16. april 2012.

AKTUELT NÅ