Hopp til innhold

Juryordningen avskaffes over nyttår

Juryordningen avskaffes 1. januar 2018. Det ble besluttet i statsråd i dag.

Arendalsuka

Justis og Beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier det er gledelig at ordningen avskaffes over nyttår.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Regjeringen har arbeidet for å få opphevet juryordningen så fort som mulig. Det er derfor gledelig at vi får til en ikraftsetting allerede over nyttår, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), i en pressemelding.

Et flertall på Stortinget har bestemt at ordningen med jury i straffesaker fjernes. I stedet vil flertallet innføre en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

– Lekdommerelementet vil fremdeles stå sterkt, men det ivaretas på en bedre måte. Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier Amundsen.

Omstridt ordning

Juryordningen har lenge vært omstridt. Spesielt stor ble motstanden mot ordningen etter at en arbeidsgruppe nedsatt av riksadvokaten i 2007 fant ut at over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten.

Forsvarergruppen Advokatforeningen uttalte i 2015 at de var kritiske til avviklingen av juryordningen, og mente at frifinnelsene i lagmannsretten viser at juryen stiller strengere beviskrav enn fagdommerne.

I flere år har politikerne diskuter i om juryordningen burde avskaffes eller ikke, og i januar 2017 ble det flertall på Stortinget for at dagens juryordning skulle bort.

Jury i Jensen-saken

I pressemeldingen står det videre at det er fastsatt overgangsregler som vil regulere behandlingen av pågående straffesaker.

Jon Petter Rui

Professor Jon Petter Rui ved UiB har tidligere sagt til NRK at avviklingen av juryordningen ikke vil få tilbakevirkende kraft.

Foto: Universitetet i Bergen

Saker som er anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge gammel ordning, mens saker som påankes senere behandles i tråd med de nye reglene. Etter 31. desember 2018 vil alle ankesaker behandles av en meddomsrett.

Jussprofessor Jon Petter Rui ved UiB har tidligere sagt til NRK at det var ventet at avviklingen av juryordningen ikke vil få tilbakevirkende kraft, og at for eksempel Jensen-saken dermed fortsatt kan gå med en jury i lagmannsretten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger