Hopp til innhold

Sulland: Et tap for rettssikkerheten

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen Frode Sulland er kritisk til at et flertall på Stortinget går inn for å avvikle juryordningen. – Dette var etterlengtet, sier aktor.

Forsvarsadvokat Frode Sulland

KRITISK: Forsvarsadvokat Frode Sulland mener rettssikkerheten svekkes i en meddomsrett.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Lars Fause

– ENDELIG: Førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark er glad for at det er flertall for å avskaffe ordningen.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX
Harald Stabell

HØYESTERETT: En begrunnet dom vil gjøre det enklere å kunne anke videre til Høyesterett, sier advokat Harald Stabell.

Foto: Camilla Wernersen
John Christian Elden

DANSK: John Christian Elden ber politikerne se hvordan danskene organiserer meddomsretten.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det var Aftenposten som i kveld meldte at Fremskrittspartiet har snudd og nå har sikret flertall i justiskomiteen for å avvikle den 128 år gamle ordningen.

– Fagdommere dominerer

Forsvarsadvokat Frode Sulland som leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen, er svært skeptisk til å erstatte juryen med en meddomsrett:

– All erfaring tilsier at det er juryen som best sikrer oss mot utiktige domfellelser, sier Sulland til NRK.

Sulland mener fagdommerne vil dominere over legdommerne når skyldspørsmålet skal drøftes.

– Det er de som behersker denne arenaen; det er de som behersker loven, det juridiske språket og har trening i slik argumentasjon. Fagdommerne vil, enten de vil eller ikke, automatisk ha en autoritet og respekt som vil kunne påvirke forhandlingene og resultatet i deres retning, sier han til Aftenposten..

Overfor NRK sier Sulland at han mener erfaringen viser at juryen holder et strengere beviskrav i alvorlige straffesaker enn fagdommerne.

– I tillegg har vi et statistisk belegg for dette gjennom at fagdommere jevnlig tilsidesetter juryens frifinnelser og på den måten viser at de legger andre krav til grunn for bevisstyrken enn legfolk, sier Sulland til NRK.

– Dersom den virkelig fjernes, blir det en svart dag for det norske rettssystemet, sier Sulland.

– Dette er en stor dag

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark Lars Fause har tidligere vært en av kritikerne mot dagens ordning.

Han er svært glad for at det nå er politisk flertall for å avvikle juryordningen.

– Dette er en stor dag for rettssikkerheten. Vi som jobber på gulvet har lengtet lenge etter dette, sier Fause til NRK.

Fause sier han nylig har hatt to alvorlige saker hvor lagretten har svart nei på skyldspørsmålet, men hvor fagdommerne har satt kjennelsen til side.

– Da blir den menneskelige belastningen for tiltalte og fornærmede veldig sterk. Sakene gikk dermed videre til en ny, rolig og verdig behandling i en stor meddomsrett, sier Fause.

Han mener det også er bra at man nå vil få en begrunnet dom i alle alvorlige saker, og ikke et ja eller nei på skyldspørsmålet slik man gjør i dag.

Fause deler dermed ikke Sullands bekymring.

– Jeg tror Sulland tar feil. Vi har mange eksempler på saker hvor legdommerne har vært i flertall. Tre legdommere er nok til å frifinne, og de får også hjelp til å begrunne sitt votum, sier Fause.

Vil ha dansk ordning

Forsvarsadvokat John Christian Elden hilser i motsetning til Sulland avviklingen av juryordningen velkommen:

– De fleste har vært enige om en reform som sikrer begrunnelse, sier Elden.

Han ber politikerne se på hvordan danskene har organisert sin meddomsrett etter at de skrotet juryordningen i 2007.

– Et bredt stortingsflertall bør nå innføre den danske ordningen med stor meddomsrett med ni legdommere og tre fagdommere for å avgjøre alvorlige straffesaker. Der kreves det to tredels flertall i begge fraksjoner for å putte noen i fengsel, sier Elden.

Advokat Harald Stabell synes det var en gledelig og riktig avgjørelse av politikerne.

– Nå vil man få en begrunnet dom som vil gjøre det mer mulig enn i dag å anke dommen videre til Høyesterett, sier Stabell til NRK.

Stabell mener det er lite grunnlag for å frykte at legdommerne blir overkjørt av fagdommerne:

– Det viktigste er at man får en meddomsrett med et flertall av legdommere. Det kan godt være mange, for man må markere at det er et klart flertall som kan overstemme fagdommerne, sier Stabell.

– 98 prosent av alle dommer i straffesaker her i landet blir avsagt i tingretten med en fagdommer og to legdommere. Det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at de blir overkjørt, sier Stabell.

Han tror også fagdommerne vil være såpass oppmerksomme på å unngå problemstillingen at de vil være klart tilbakeholdne over meddommerne.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger