Jensen: – Meyer ville ikke lytte til sin eier

Finansdepartementet har hatt en tilbakeholden stilling overfor SSB, sa finansminister, Siv Jensen (Frp) i høringa i SSB-saken. – Meyer har ikke lyttet, men gått videre stikk i strid med advarslene. Da grep jeg inn, sa finansministeren.

Siv Jensen

AVVISER: – Departementet har ikke endret oppfatning eller trukket sin støtte som følge av ekstern motstand og støy, slik Meyer har hevdet, svarte finansminister Siv Jensen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er mitt ansvar at SSB leverer det de skal, og la det ikke være noen tvil: Det er viktig at SSB er uavhengig, sa finansministeren.

Tidligere onsdag rettet avgåtte SSB-direktør Christine Meyer ramsalt kritikk mot finansministeren. Så var det Siv Jensens tur til å slå tilbake:

– Christine Meyer har i ettertid sagt at saken blant annet er et spørsmål om SSBs faglige uavhengighet. La meg slå fast én ting: Departementet har ikke utfordret eller overskredet grensen for SSBs faglige uavhengighet, sa Jensen.

– Ble ikke lyttet til

Finansministeren poengterte at departementet, som eier SSB, er i sin «fulle rett» å instruere byrået i administrative spørsmål.

– Departementet har vært tilbakeholden med å detaljstyre byrået, nettopp for å gi SSB stor grad av selvstendighet. Det er likevel ikke noe i veien for at departementet kan ha synspunkter på, og også kan instruere SSB om prioriteringen av forskningsfelt og organisering av avdelingene i SSB, hvis vi ser at utviklingen går i feil retning.

I sitt innlegg understreket finansministeren at flere av prosessene Meyer satte i gang var «nødvendige og riktige» og hadde departementets støtte, men at omstillingene måtte gå i riktig tempo og rekkefølge.

– Når en eier kommer med gjentatte advarsler, forventer man å bli lyttet til. Det ble vi ikke. Da grep jeg inn, sa Jensen.

Christine Meyer kom med kritiserte Siv Jensen i stortingshøringen om SSB

– Skortet ikke på advarsler

– Departementet har ikke endret oppfatning eller trukket sin støtte som følge av ekstern motstand og støy, slik Meyer har hevdet. Vi reiste gjentatte ganger i fjoråret spørsmål om samfunnsoppdraget kunne ivaretas, og det må ses på som advarsler mot store endringer, sa Jensen.

I tillegg sa Jensen at de flere ganger hadde advart mot endringer som gikk imot statistikkutvalgets råd.

På spørsmål om hvorfor flere i høringa tidligere hadde sagt at de ikke fikk signaler fra departementet tidligere, svarte Jensen at hun var «ganske overrasket» over Meyers forklaring.

– Det har ikke skortet på advarsler. De begynte i januar. Bruddet kom da Meyer gikk over fra planleggingsfasen til iverksettelse.

Ekspedisjonssjef Amund Holmen sa han ikke kjente seg igjen i beskrivelsene fra møtet 19. september, hvor Meyer og tidligere forskningssjef i SSB mente ikke inneholdt noen signaler om at de burde endre kurs.

– Det var en skarp tone i det møtet, og klar beskjed, som ga SSB god anledning til å tenke over det vi hadde sagt, repliserte Holmen.

Flere av komitemedlemmene var kritiske til at det ikke fantes noe skriftlig referat fra det omstridte møtet.

– Valgte selv å gå

– Hvorfor trakk du ikke i den berømte nødbremsen i august da planene ble lagt fram? spurte Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Jeg har ikke vært imot at SSB skal omstilles. Det er jeg for, men akkurat den ene omstillingen ble for stor, og burde ikke gjennomføres før statistikkutvalget la fram sin innstilling, svarte Jensen.

– I fjor høst iverksatte Meyer likevel det vi hadde advart mot. Det ble nødvendig å innkalle til møte med meg, og la meg gjøre det helt klart: På dette tidspunktet var det min hensikt å finne en løsning sammen med Meyer, men gjennom våre samtaler ble jeg bare mer urolig.

Ifølge Jensen blandet Meyer politikk og fag, og trakk inn innvandring i saken:

– I samtalene ville hun snakke om innvandring, noe jeg mente ikke var relevant. Etter to møter ble det klart at jeg hadde to valg: Håpe at Meyer fant ut av det selv, eller si at jeg ikke lenger hadde tillit.

Ifølge Jensen har departementet generelt styrt etatene godt, men innrømmet at det i denne saken «ikke gikk bra».

– Hun valgte selv å gå, og det mener jeg var et riktig valg, men det var leit det endte der.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal etter onsdagens høring avgi en innstilling som senere skal diskuteres i Stortinget.

Telle bekreftet mye av Christine Meyers påstander under høringa.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger