Meyer: – Finansministeren tvang meg i realiteten til å gå av

Tidligere SSB-direktør Christine Meyer hevdet under høringa at finansminister Siv Jensen i «realiteten tvang henne til å gå av, uten hensyn til lover og regler». Hun hevder hun ikke ble bedt om å stanse omorganiseringsprosessen før i et møte med Jensen 30. oktober.

Christine Meyer

Meyer trakk seg til slutt 12. november i fjor etter at finansministeren noen dager før uttrykte at hun ikke lenger hadde tillit til SSB-direktøren.

Istedenfor å trekke seg, brøt Meyer sedvanen, og svarte at hun verken hadde mottatt noen oppsigelse eller gitt noen.

Under høringa onsdag hevdet Meyer at det hadde vært mye bedre om finansdepartementet hadde stanset dem tidligere i prosessen.

Hun mener den første gangen hun ble bedt om å stanse omorgansiering var i et møte med Siv Jensen 30. oktober.

Telle bekreftet mye av Christine Meyers påstander under høringa.

Mener mandatet sprakk i oktober

– Vi hadde kommet veldig langt da de ba oss stanse. Jeg ble veldig overrasket, for dette hadde jeg ikke fått tid til å reflektere over, sa Meyer.

Tidligere forskningsdirektør i SSB Kjetil Telle støtter Meyers oppfatning om at departementet ikke sa noe underveis, men sier han oppfattet at mandatet «sprakk» i slutten av oktober.

Departementet sa ikke noe om sin bekymring på halvårsmøte 8. sep. eller 19. september. Hvis finansdepartementet virkelig var så bekymret, som de nå hevder, kunne de ha sagt det da, men det kom ingen slike klare meldinger fra toppledelsen om at kursen burde justeres eller at det var noe departementet var uenig i, sier Telle.

Ifølge den tidligere forskningsdirektøren, hadde Meyer et klart mandat.

– I hovedsak syns jeg departementet styrte godt, tydelig og prinsippielt – helt fram til 27. oktober, sier Telle.

Da skal Meyer ha fått en telefon fra finansdepartementet, hvor angivelig budskapet var at alt bråket ville legge seg dersom forsker Erling Holm ikke ble fjernet fra avdelinga.

Christine Meyer

Ifølge Christine Meyer ble det gitt signaler om innvandringsspørsmålet i uformelle samtale, blant annet under en middag skal finansministeren under en middag ha sagt til SSB-direktøren at hun mætte «lytte til signaler fra meg».

Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Hevder hun lyttet og justerte underveis

– Hvordan kan det ha seg at vi sitter her med en oversikt over åtte varsler fra departementet, som du ikke har hørt om? spurte kontrollutvalgets medlem Mazyar Keshavari (Frp).

De advarslene som finansdepartementet har omtalt til meg var til byutvalget: To møter i januar, årsmøte i mars. Det var før styret i SSB hadde vedtatt prinsippene for omstillingen. De advarslene som har vært etter dette var etter styringsmøte 9. september der det var spørsmål for risiko, og vi svarte på det.

Ifølge Meyer tok hun hensyn til advarslene som kom.

– Jeg valgte å høre departementet når det gjaldt modellene, som vi hadde ment å flytte ut, men det ønsket ikke departementet, og vi rettet oss etter ønsket deres. Vi har virkelig lyttet når det har kommet signaler underveis, og justert, hevdet Meyer.

Christine Meyer kom med kritiserte Siv Jensen i stortingshøringen om SSB

– Hva var responsen på innplasseringskriteriene som kom i august? spurte Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Jeg følte at det ikke var noen spørsmål om dette, men de hadde noen spørsmål om hvor viktig dette med internasjonal forskning var, og hvordan dette skulle praktiseres videre.

Ifølge Meyer kunne hun ikke finne noen annen begrunnelse enn innvandringsspørsmålet, som var et tema i pressen, da departementet etter hennes mening plutselig ville stanse omorganiseringen.

Keshvari påpekte at det ikke finnes skriftlig dokumentasjon på at innvandring var et tema fra departementets side.

– Dette var i samtaler at det ble gitt uformelle signaler, svarer Meyer, som hevder finansministeren under en middag ba SSB-direktøren om «å lytte til signaler fra meg».

– SSB-styret advarte i april

Under høringa uttrykte representanter for de ansatte og styreleder i SSB sin bekymring for omorganiseringen.

– I et notat om prinsippene for innplassering var styret veldig tydelige på at det var en del hensyn man måtte ivareta. Det var sådd usikkerhet om byrået skulle kunne levere på samfunnsoppdrag, statistikk modeller og analyser, sa styreleder Morten Reymert.

Ifølge Reymert ble styrets bekymring for omstillingsprosessen videreformidlet i et møte med finansdepartementet 24. april.

– Vi diskuterte forholdene. Jeg oppfattet at departementet hadde ganske lik vurdering som min.

– Når jeg ser resultatet av innplasseringen, hvilken kompetanse man satt igjen med hvor, så var ikke det i samsvar med mandatet, mente Reymert.

Roger Bjørnstad sjefsøkonom i LO og Øystein Dørum NHO

Både Roger Bjørnstad i LO og Øystein Dørum i NHO hadde ønske om at omorganiseringen i SSB ble stanset tidligere.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

LO og NHO samstemte i sin skepsis

LOs og NHOs sjeføkonomer understreket i høringa at de ikke kjente til hvordan dialogen mellom Meyer og finansdepartementet utartet, men var uvanlig samstemte i beskrivelsen av deres bekymring for omorganiseringen i SSB.

– Min vurdering er at Christine Meyer ha vist en svak forståelse for SSBs samfunnsoppdrag, og rollen til SSBs forskningsavdeling, sa Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO.

Sammen med NHO understreket de at SSBs analyser har vært avgjørende for partene i arbeidslivet og for politiske beslutninger, og at de formidlet sin klare bekymring for Christine Meyer om at omorganiseringen av forskningsavdelinga kunne svekke denne kjerneoppgava.

– Meyer forsikret oss om at samfunnsoppdraget skulle ivaretas, men det ble tydelig for oss at det var grunn til våre bekymringer da disse 25 forskerne ble flyttet på, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Begge var enige om at det var riktig av finansministeren å stanse omorganiseringen.

– Ikke noen tvil om at vi hadde ønsket at finansdepartementet hadde grepet inn tidligere, konkluderte Bjørnstad.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger