Jensen sammenligner saken mot ham med trygdeskandalen

OSLO TINGHUS (NRK): Eirik Jensen raser mot påtalemyndigheten i rettssaken mot ham, og mener den er sammenlignbar med trygdeskandalen. – Det er ikke en objektiv etterforskning i noen av disse sakene, sier Jensen til NRK.

Jensen etter forklaring

Eirik Jensen kritiserte i dag etterforskningen fra Spesialenhetens side. Han mener det er en ikke objektiv etterforskning og sammenligner med etterforskningen i Nav-sakene.

Eirik Jensen sier problemet er at Kripos og Spesialenheten i likhet med Nav har høy troverdighet når de tar en sak for retten.

– Nav har en høy stjerne, de leverer produktet til politiet som ikke kontrollerer det. Så kontrollmekanismene er helt identiske i min sak og i Nav-sakene, sier han.

Og fortsetter: – Spesialenheten mistenkeliggjør enkeltstående SMS-er og de ser ikke hele tidslinjen. De tolker det ukritisk og vi ser det samme i Nav-sakene, sier Jensen.

Politimannens skjebne avgjøres

Onsdag startet runde to av ankesaken til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett.

Hele saken skal behandles på nytt etter at fagdommerne satte juryens avgjørelse til side i forrige runde. Denne gangen er det to fagdommere og fem meddommere som skal avgjøre den tidligere politimannens skjebne.

Dette er siste sjanse for Jensen i retten, og han har kun mulighet til å anke straffeutmåling og eventuelle saksbehandlingsfeil til Høyesterett – ikke skyldspørsmålet.

Torsdag inntok den tidligere politimannen vitneboksen for å gi sin frie forklaring.

Eirik Jensen

Eirik Jensen i vitneboksen. Som sist går saken i Oslo tinghus av praktiske årsaker.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Det vært tungt for meg og mine å motivere meg til en ny rettsrunde når man føler seg forhåndsdømt, sier Jensen.

Kritiserer bevisførsel

Jensen viste til kurstekster som handler om tunnelsyn og «bekreftelsesskjevhet» i etterforskninger, og kritiserte igjen både etterforskningen og aktoratets bevisførsel.

– I denne saken er det slik at det tolkes en hel masse. Den tolkingen er en uting, for hvis jeg skal dømmes, skal jeg dømmes for noe det kan dokumenteres at jeg har gjort, sier Jensen.

Jensen har også tidligere hevdet at bevisene tas ut av sin sammenheng og tolkes i verste mening.

– Kleppe (Spesialenhetens aktor) sier at dette er en særdeles godt gjennomført etterforskning, hvor alt er kontrollert. Jeg er ikke enig i den påstanden. Både samboer og jeg har brukt mye tid på å følge tidslinjer og SMS-er, for å få et bilde av hva som ligger her. Vi har gjort en del gode funn, som man burde ha en bedre forklaring på, sier han.

– Jeg har ikke funnet én rapport i etterforskningen som ligner på hvordan en moderne etterforskning gjennomføres. Det er en rekke rapporter fra en spesialetterforsker i min sak. I Cappelens etterforskning er det ingen, sier Jensen.

Arild Holden, Eirik Jensen, John Christian Elden, Sidsel Katralen.

Eirik Jensen med sitt forsvarerteam: Arild Holden, John Christian Elden og Sidsel Katralen.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Utspørring av Cappelen er «pusing»

Jensen mener all kontakt med Cappelen kan forklares med politiarbeid eller at han hjalp Cappelen med personlige problemer.

– Mye av min tid har gått med til å pleie Cappelen. Spesialenheten har vasket tidslinjene for alt annet, fordi det ikke er interessant, sier Jensen.

Han viste videre til en undersøkelse fra 2007 som viste at 75 prosent av alle informanter i Norge ikke var registrert, og at rundt 6000 saker ble oppklart på bakgrunn av informasjon fra informanter.

Jensen mener Cappelens påstander ikke er skikkelig ettergått, og at utspørringen av Cappelen i retten «har båret preg av pusing».

– Cappelen har forklart seg i retten om hvordan han produserer sine historier. Han er kreativ og snartenkt, og kvier seg ikke for å finne på ting. Det er mulig å påvise store hull i hans forklaring, men det blir tydeligvis vår oppgave, sier han.

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i forrige rettsrunde.

Foto: Ola Hana

Elden vil ha ny tapping av teledata

Første dag gikk med til innledningsforedraget til Spesialenheten. Torsdag slapp John Christian Elden til med forsvarernes bemerkninger.

Elden tok igjen opp tømmingen av teledata, og viste til at Spesialenheten fant mer materiale forrige gang de gjennomførte en ny tømming.

– I 2019 finnes det bedre måter å tappe materiale på. Vi vet ikke om det ikke er manipulert, og har bedt om en bekreftelse. Vi har bedt om at det gjennomføres en ny tapping. Vi har fått beskjed om at det er i arbeid, vi vil bare ha det, sa Elden.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden

John Christian Elden.

Foto: Anders Brekke / NRK

Elden vil at Spesialenheten skal skaffe oppdatert tilgang til råmaterialet fra teledata og lokasjonsdata. Han vil også ha en kode som skal bekrefte at materialet ikke er bearbeidet.

Spesialenhetens assisterende sjef Guro Glærum Kleppe sier det vil ta uker å sikre materialet, og måneder å gå gjennom det.

– Det er allerede en stor mengde materiale, som det ikke er knyttet usikkerhet rundt. Det er sagt at det ikke vil være hensiktsmessig å kjøre en ny sikring fra våre miljøer, sier hun.

– 100 prosent uskyldig

Elden mener retten må forholde seg til en «rar tiltale», og ber retten lete etter «hardcore-bevis» uten å legge vekt på analyser og vurderinger.

Han vil også at ting som har blitt sagt av vitner om det hemmelige nasjonale prosjektet, må kunne bevisføres i retten.

Elden henvendte seg til dommerne og ba dem starte med blanke ark.

– For dere er Eirik Jensen 100 prosent uskyldig inntil dere eventuelt får bevist det motsatte. Det må dere huske, sa Elden.

Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling

Benedict de Vibe.

Foto: Anders Brekke / NRK

Et av få nye vitner denne gangen, er Cappelens forsvarer Benedict de Vibe. Han er fritatt fra taushetsplikten, og Elden har varslet at han vil spørre ham om Cappelens forretningsdrift.

– Jeg er innstilt på at all kommunikasjon som har vært mellom Cappelen og meg kan Spesialenheten se på, og utlevere til de andre advokatene, sier de Vibe.

LES OGSÅ: Jensen før ankesaken: – Dette kan få fatale konsekvenser

SISTE NYTT

Siste meldinger